Резерват СЕВЕРОЗАПАД - нема такова место!

Сбирки по интереси => Откъде иде и накъде е тръгнал тоа свет => Семейство и деца => Темата е започната от: унучка на Тинджулата в Декември 08, 2010, 03:22:56Титла: Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Декември 08, 2010, 03:22:56
Чудих са къде да отперим едно питане, па зех та отворих таа тема.
Завихраха ма е в една работа, па я ша ви завихрим и вазе ;D Става въпрос за тежките раници дека влачат децата.Родителите, които имат деца между 1 и 7 клас знаат за кво стаа въпрос, па и не само те. От една неправителствена организация("Движение на настоящи и бъдещи майки") и форума на мамите е тръгнала инициативата за търсене на решение. Ако речете, да правим и ние тука кво е по силите ни и да помагаме в таа тежка битка с институциите. Ша прата инфо до момента какво е правено, никак не е малко, но ...решение все още нема. Както прецените.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Ристо Цоцин в Декември 08, 2010, 03:29:40
Чудих са къде да отперим едно питане, па зех та отворих таа тема.
Завихраха ма е в една работа, па я ша ви завихрим и вазе ;D Става въпрос за тежките раници дека влачат децата.Родителите, които имат деца между 1 и 7 клас знаат за кво стаа въпрос, па и не само те. От една неправителствена организация("Движение на настоящи и бъдещи майки") и форума на мамите е тръгнала инициативата за търсене на решение. Ако речете, да правим и ние тука кво е по силите ни и да помагаме в таа тежка битка с институциите. Ша прата инфо до момента какво е правено, никак не е малко, но ...решение все още нема. Както прецените.

Па тежки са обикновено раниците. Требва да са до 10% макс. от теглото на детето. Ма не моа разберем кво решение сака да дири таа "неправителствена организациа". Кво се тура у раниците не зависи от правителството та да се дири централизирано решение. Ако некой му се види тежко, да пита другарката на следващата родителска среща  ??? ??? ???


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Декември 08, 2010, 03:41:41
Кво са тура у раниците зависи от неколко наредби на три министерства.А тия министерства бъш не щат да си приказват. Най-адекватни са оказаа докторите, а у министерство на образованието дремат и бръщолеват глупости. Пускам едно дългичко четиво, кво отговарат разните институциии на отправените им предложения.По т.1 Въвеждане на норми за тежестта на раниците
отг. от МОМН
Измерено бе общото тегло на комплекти от учебници за всеки клас от начален етап. В тази връзка бе установено, че комплект за първи клас, съдържащ всички уч. Помагала по предмети, тежи общо 2,126 кг, което съответства на представената от вас европейска класификация за съотношението на теглото на детето спряма теглото на ученическинте чанти.
Ето техните измервания:
Представяме Ви следната информация по отношение на теглото на учебниците:
• комплект – буквар и учебна тетрадка е с тегло 0, 453 кг
• комплект – читанка и учебна тетрадка е с тегло 0, 213 кг
• комплект по математика е с тегло 0, 446 кг
• комплект по роден край е с тегло 0, 307 кг
• учебно помагало по музика е с тегло 0, 205 кг
• учебно помагало по изобразително изкуство е с тегло 0, 252 кг
• учебно помагало по домашен бит и техника е с тегло 0, 250 кг
Освен това всеки ден учениците не носят учебниците и учебните помагала по всички предмети едновременно.
Да предположим, че програмата за един учебен ден е следната:
1. час – български език и литература (тегло 0, 453 кг);
2. час – музика (тегло 0, 205 кг);
3. час – математика (тегло 0, 446 кг);
4. час – роден край (тегло 0, 307 кг ).
Общото тегло на задължителния комплект учебници и учебни помагала е 1, 411 кг. Останалата част от теглото на чантата може да е резултат от допълнително препоръчани от учители или родители помагала и пособия.


???Така ли е наистина и означава ли това че децата са длъжни да носят САМО и единствено тези учебници описани по-горе.

отг. на МЗ- поискаха от нас допълнително проучване за опита на др държави, в резултат на което има отговор от
нац. Консултант по ортопедия и травматология доц. Д-р Николай Милев цитирам
„Напълно подкрепям инициативата за намаляване теглото на ученическите раница. Ние също тр да се присъединим към страните, където децата трябва да носят раница тежаща не повече от 10-15% от телесното им тегло. Това е една профилактична мярка за намаляване честотата на гръбначните изкривявания. Учениците не бива да носят чанти /едностранно натоварване/, а раници, където тежестта се разпределя равномерно...освен това учебниците трябва да бъдат не подвързани в един том, а да се състоят в отделни коли съобразно уч съдържание....Би могло да се помисли и за носене на тънки тетрадки или папка с отделни прадни листа, които след училищните занятия в къщи да се добавят към съответната на предмета папка.

Вярваме че той ще съдейства по-нататък щом подкрепя инициативата.

По т.2 Осигуряване на шкафчета за децата в училище
Отговор на МЗ
Ще бъде обсъден въпроса за включване на изискване за осигуряване на индивидуални шкафчета за всяко дете, където то би могло да съхранява част от пособията, които са му необходими само в училище.-ДО МОМЕНТА НЯМАМЕ ИНФОРМАЦИЯ ДАЛИ Е РЕШЕНО НЕЩО ПО ВЪПРОСА.
Отговор на МОМН
Осигуряване на шкафчета за децата в училище е въпрос на организация от страна на директорите. Решаването на този въпрос касае в по-голяма степен началния етап на обучение и от значение са фактори като: създадените вече навици у децата от детската градина и по-крехката физика в ранна детска възраст.
ПО Т. 3 Учебниците да бъдат олекотени и по-малки като формат
Отг. МЗ

В наредбата за учебниците и учебните помагала, приета с ПМС №104 от 10.05.2003г. в чл.28 и 29 са посочени изискванията, на които трябва да отговарят хартията и картона, използвани при печата на тетрадки, учебници и учебни помагала...Уч. раница е аксесоар, с който се пренасят тетрадките и учебниците и теглото й е в зависимост от тях. В тази връзка смятаме, че този въпрос е от компетентност на МОМН и би могло да се направят промени към намаляване теглото на хартията, в резултат на което де се намали теглото на уч. раница.

Отг.МОМН
Относно предложението учебниците да бъдат олекотени и по-малки като формат.
В нормативната уредба-Наредба за учебници и учебни помагала са указани държавните образователни изисквания за хартията, какъв контраст, цветност и наситеност трябва да бъде осигурен при едноцветен и пълноцветен печат, както и какъв трябва да бъде вида на хартията (офсетова и матирана) с оглед на европейските норми за тегло, обем, плътност и гланцираност.
Необходимо е да бъде отчетена не само образователната, но и социалната страна на проблема:
• формата на учебниците в начален етап е съобразен с възрастовите особености на децата и придобиването на базисни умения за четене и писане. Цветността на учебните помагала е съобразена с картинно –образното мислене на децата.
• учебниците от първи до седми клас са безплатни, което улеснява социално бюджета на много семейства, но за целта те се ползват с тригодишен срок, което предполага и употребата на по-качествена хартия.

МНЕНИЯТА НА МЗ И МОМН ПОКАЗВАТ ЧЕ НЯМА НИКАКЪВ ДИАЛОГ МЕЖДУ ДВЕТЕ МИНИСТЕРСТВА!!!

По т. 5 Проучване на възможността за алтернативни решения в училищата, с което всяко училище да покаже своята реална загриженост и ангажимент към решаване на проблема

Отг. От МОМН
с оглед на вашето предложение за ползване на стари учебници в библиотеките, Ви информираме, че на този етап се работи за доброто функциониране на училищните библиотеки;
• по отношение на Вашето предложение за финансиране на втори набор учебници- не е възможно да бъдат отпуснати средства за осигуряване на втори набор от учебници, който да бъде предоставен безвъзмездно;
• по отношение на използването на информационните технологии – в плана на МОМН е заложено реализиране на множество проекти по отношение на обучението по електронен път, включително и реализирани като например Националния образователен портал. Бъдещето на информационните технологии в училищната система е приоритет на МОМН.

По т. 6 Преразглеждане на Наредба № 24 от 05.09.2006 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичното разписание

Отг. От МЗ
Наредба №24 от 2006г. Не изключва последователното провеждане на два учебни часа по един и същ предмет в рамките на учебния ден, но при условие, че задължително се осигурява почивка след всеки учебен час. Не се допуска само събирането на два уч. часа за учебния предмет „физ. Възпитание и спорт” в рамките на един учебен ден.
Отг. От МОМН- няма

По т. 7 Осигур. На информираност по въпроса сред родители и учители
Подкрепяме направените от Вас предложения и Ви информираме за дейността, която реализират териториалните структури на МЗ-РИОКОЗ. Накратко са описани регионалните програми за профирактика на гръбначните изкривявания в ученическа възраст, както и изтогвяли здравно-информационни материали с правила, които учениците трябва да спазват в дома и у-ще за възпитаване на правилна телесна стойка. На учителите се препоръчва да сменят периодично работното масто на всеки ученик, както и да го съобразяват със здр. Му Състояние –наличие на гръбн. Изкривявания, неправилна телесна стойка и др. Медицинските специалисти от здравните кабинети на училищата предоставят тези материали на учениците, а чрез тях те стигат до родителите им. Причината за появата на гръбначните изкривявания са комплексни, а тежките чанти са само една от тях.- това случва ли се???

Отг. От МОМН
Този въпрос има решение именно чрез сдружения, родителски настоятелства и други организационни форми, които да предприемат необходимото за популяризирането и възможното разрешаване на проблема.
Този последния отг. Не го приемам по никакъв начин Предвид КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО, а именно Член 24: Държавите - страни по Конвенцията, вземат всички подходящи и ефикасни мерки за премахване на традиционните практики, които нанасят вреда на здравето на децата и Член 27: Държавите - страни по Конвенцията, признават правото на всяко дете на жизнен стандарт, съответствуващ на нуждите на неговото физическо, умствено, духовно, морално и социално развитие.
НИЕ РАЗБИРА СЕ ЩЕ ПОМАГАМЕ, НО НАЛИ НЕ НИЕ СМЕ ТЕЗИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ АНГАЖИРАТ СЪС КОНТРОЛА НА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ УСЛОВИЯ В УЧИЛИЩНА СРЕДА И ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАВИЦИ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ. КАКВО ПРАВЯТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОРГАНИ ТОГАВА.

Писах коментарите тук защото се надявам, че трябва да се работи с експерти от МОМН по проблема. Не е сложно, просто изисква единна стратегия. Не търсим сензации, нито искаме да предизвикаме конфликт. Искаме да помагаме.

 


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Ристо Цоцин в Декември 08, 2010, 03:49:46
Ебаго Я мислех че живота на днешните првокласници е сложен, ма долеспоменатите тесктове излаза че човек требва да наеме консултант на пълен работен ден за да моа да си изпрати детео на учулище  ;D ;D
У нашто село въпоса е решен от другиа край - даскалицата збра сички родители и каза "глейте раниците да не са по тежки от 10% от килата на детето". Демек, отговорността  си е  на секи родител, а не се очеква  "hand-holding" от страна на дръжавата  :o ???


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Декември 08, 2010, 03:59:50
Крокич, яко имаш кантарче земи премери кое колко тежи, дека ръгате у раницата. Лошото е, че наще учители тава не го казват :( Като ни дадоха безплатния комплект учебници и се почна след тава -купете тава помагало, купете онова помагало....турете и по 2 тетрадки и оня сборник.... Сички тия помагала и учебници са печатат на възможна най-тежката хромирана ратия. Съдействие от учителското съсловие почти няма. Секи гледа да му е лесно и нарежда кво до носат децата и ич не мислат, че у един ден като имаш 6 часа раницата удара кантара над 6 кила...


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: serpiente в Декември 08, 2010, 04:07:42
Между другото , може да сте го споменвали тука, ама не съм прочел сичко в темата, та казаха ми що от целия свет, от ебем ти държави България по образование е на предпоследно место, като на последно е Ромъния и  ни сравняват с държави като Того, Мексико и кви ли още не...
Каде некаде 95 година сме били 2-ри по това отношение ...на първо са били французите..


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Ристо Цоцин в Декември 08, 2010, 04:10:35
Не знам у кой клас ти а детето, ма след 1-2 клас они се научават да си менажират торбите и остаат у училище кво нги не требва за дом. Проблема а че родителите не секи път моа следат кво се учи и кое къде требва отначало. Има некой тежки учебници къде требват и за дом, варианта а да се купи едно копие за дом, ма и тваа разправиа.На второкланика раницата тежи тотал на?мерки къде 2-3 кила, самата раница е къде кило и половина и у неа носи два учебника сравнително по дебели, има 2 тетрадки и 4-5 папки (или кък се казва там- такова къде се закачат на него перфорирани листове турено межу 2 найлона). Освен тава носи яденье и пиенье пюс торба за спорт, пюс торба за плуване (неко дни) пюс разнообразни други работи - фенери, лего, клечки, ключодрържатели, и секакви други работи къде си разменят пюс кво сберат по улиците - дъщерята беше донела цело паве един ден  ;D


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Декември 08, 2010, 04:23:40
Кро, различни са нещата тука и у Германия.Щом госпожата е казала- тава е равнозначно на закон и сичко требва да се носи...., а в училище нема къде да остават нищо, нема такива шкафчета. Друг е въпроса, че тия помагала са по преценка на учителите, могат и без тех да си минат. Говорих си с една учителка по биология и жената не сака такива помагала да са купуват и носат. Стига да си добър учител, знаеш как да учиш децата и без една камара помагала. Мнозинството от учителите не смятат така...Тези помагала и учебниците се одобряват, после некой ги произвежда и...трябва се ползват.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Ристо Цоцин в Декември 08, 2010, 04:35:11
A...за тва се не бех сетил че нема къде да оставят. Па оно има толко много работи че 90% си седи у училище - боички, разни сметала, па некакви паки с тонове ратии къде са изписвали целата годин, рисунки...кво ще да а шкафче връши работа- даже у нашкта класна стаа и шкафче нема а неколко маси у единиа край на стаата и са си наредили работите на тех.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Чвора в Декември 08, 2010, 04:35:32
Аууу я гле Унучката къ изеднъж сграбчи пулса на въпросо ;D


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Брутале в Декември 08, 2010, 04:51:37
я ено време у раницата съм имал пет тетрадки, бележник, химикалки, моливи, тънкописци и еднно списание, за повече немах сила да носим оти ми тежеше

един ден си напраих експеримент да си зеем сички учебници, тетрадки, помагала и тоа експеримент ми коства откинатите рамена тогава

та от тогава практикувам горе описаното, съга от кво стана студент носим само една тетрадка, един химикал и лаптоп у раницата, като през повечето време кога требва да се пише пишем на лаптопа, а кога требва да са чертае чертаам у тетрадката оти немам таблет ;D


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Декември 08, 2010, 05:06:04
Аууу я гле Унучката къ изеднъж сграбчи пулса на въпросо ;D

Бе не и изеднъж ;)
При мамите темата си тече с пълна сила. Гладам,че има народ с регистрация там :) Кой има мерак моо да фръли и там едно око:
http://forum.bg-mamma.com/index.php?topic=529192.120,
Понеже от МОН твърдат,че наредбата за одабрение си е читава, са заформя идеята да са обори тава твърдение като са съберат доказателства,че нещата не съ баш така. Учебниците и помагалата са ТЕЖКИ и тава требва да стане ясно. Полиграфистите също проявиха големо разбиране и имат много добри предложения да са замени таа тажка ратия с обемна ратия.
Та идеята е да са замерат раниците и сичко, кое са тура у них, що от МОН викат, че причината била у ненужните вещи ???

 Те така некак требва да са случи:

Цитат
Идеята ми е да се направи презентация какво е съдържанието на раницата в БГ. Който има желание да участва ще му изпратя презентацията която сме правили за другите държави. Очаква се общо казано да съберем от повече родители текст за това какво слагаме в раничката при съответната програма за деня и какво още. по изискване на учителите.
Ето една примерна схема:
 
Днес: понеделник, програма..... какви предмети има-това е важно, защото при голямото проучване, което правихме се оказа че  седм. разписания в някои училища не отговарят на изискванията.
Какво изисква всеки учител от мен да си нося за часа по.....
1....предмет
2...предмет
3....предмет
.....

Колко тежи раницата- пълна и празна
Какво от изискваните учебници, помагала и тетрадки използвах в час и за какво време
Какво не използвах.

Знам ли какво ще ми трябва следващия час по тези предмети- получих ли указания от учителя?


Това е примерно. Може да се направи по много начини.Опита да са напрви тава у некое училище на тоя етап е безуспешен ::)
Цитат
За съжаление не намираме подкрепа от учителите. Дори не можем да намерим училище където да направим едно измерване на раниците. Познайте защо?


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Колеба в Декември 09, 2010, 10:26:21
Начи не си наприх труда да ги изета целата тема - сал един вопрос на Унучката да питам :
Кога Я, па ти си била ученик как ти беше раничката откъде тегло ? с колелца ли беше, или тати та караше на училището с москвича ?

И да знааш, че не у секо училище нема шкафчета у класните стай, но друг е въпроса кат оставиш тама нещо, ще ли го намериш после ..


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Декември 09, 2010, 07:41:17
Кънчо, пропуснал си съществени неща като си прескачал през редовете.
Коги я съм била ученичака си имах една синя чанта и си я носех у ръка, не тежеше така както сега тежи чантата на щерката. Колелцата са некаква измислица модерна-специялно па за децата, що почти не ги тръкалят такива раници- има стъпала, има дупки и бордюри по улиците, порадват им се децата, а после после забраат да ги ползват, що ич не им е удобно, а като ги зарамчат -тия тръкала допълнително тежат със се конструкция....
Мене тате ма е возил не с Москвич, а със служебен автобус ;D,па не само мене, а сички деца дека живеехме едно време у Чумното (Противочумния институт) у Враца, така да се каже - имахме си училищен транспорт ;) Тава са подробности.
На пръсти са броят училища, които имат шкафчета, това е по-скоро изключение. Ще стигнем пак до системата на образованието....не ми се испада у анализи. На сички е ясно, че сме у хаос не само у образованието. В различните училища и проблемите са различни. Те само ша кажа,че нащо училище е с най-много деца у цела България-2100 ::)и тава води след себе се проблеми...
За мен най-същественото в таа борба дека са я зафанали е да са натисне МОН да си направат друга наредба ели да си пооправат старата за учебниците и помагалата.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Самотока в Декември 09, 2010, 07:45:55
на мене ми ареса на Крокица подхода - за дечицата са отговорни родителете и нито една друга отговорнос не мое да са вменява на другиго - даскалицата правилно инги а рекла - виа родителете сте длъжни да контролирате ако не сакате дечорете да имат сколиоза /не че знаа кво е тава ма ми звучи наУчно /
отговорноста така е точно при тоа дето има прек интерес от неа и така и требе да бъде и мое да контролира

по важнио вапрос е че дечорете са прости и чалгизирани и сички нехаят - растът необразовани и уместо класиците четът феикбуци а па пишат безобразно - расте нациа от идиоте доволно за управлеващите коалиции - ма нади назе че има боедак и нема да ни а зор баш


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Декември 09, 2010, 07:55:58
на мене ми ареса на Крокица подхода - за дечицата са отговорни родителете и нито една друга отговорнос не мое да са вменява на другиго - даскалицата правилно инги а рекла - виа родителете сте длъжни да контролирате ако не сакате дечорете да имат сколиоза /не че знаа кво е тава ма ми звучи наУчно /
отговорноста така е точно при тоа дето има прек интерес от неа и така и требе да бъде и мое да контролира

по важнио вапрос е че дечорете са прости и чалгизирани и сички нехаят - растът необразовани и уместо класиците четът феикбуци а па пишат безобразно - расте нациа от идиоте доволно за управлеващите коалиции - ма нади назе че има боедак и нема да ни а зор баш

Така е, но когато всички тези неща не са регламентирани не става, Самоток. Не мога да извадя нищо от чантата, защото ТРЯБВА да отиде с тези неща в училище. И само да илюстрирам. Това е програмата в моя бележник от 5 клас. Както ще видите сме имали три дни по 5 часа, един ден -4 часа и един ден-6.
(http://media.snimka.bg/7366/020987747.jpg)
Не се чете много добре, но се вижда и какви предмети сме учили ;)
За сравнение: в 5 клас моята дъщеря има 3 дни по 7 часа и два дни по 6 часа  ??? Такива помагала допълнителни ние не сме имали, а нашите деца имат по всичко....даже и по няколко за даден предмет... Да не сравняваме на каква хартия се печатат. Проста математика е нужна...


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Колеба в Декември 10, 2010, 09:09:13
предмет : Пеене  ;D ;D ;D нда, така беше
Я сам имал и по 7 часа, но и дни с по 5 часа
Азе сметам че тава с по-тежките чанти неа проблем - що ? щото едвали децата одат като некоги самички от дом до учлилще, така беше - мене ма никои никога нее карал с кола а чантата ми повна не беше никак лека ! даже си пазим учебниците, що неко пат мое са намерат по смислени неща у них отколкото у тиа новите мудерните
повече помагала и притурки - азе сметам че е добре да има


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Божура в Декември 10, 2010, 09:17:19
И я като Кънчо мисла. С таа демокрация са чудат ората за кво да протестират.
Я бъхтех пеш по баира нагоре у най-големите виелици и мъц не съм казала. И я съм имала по 7 часа и ми е тежала чантата (у техникума като учех одех с наелонова чанта, що немах друга). Слагах тия учебници, дека ми требваха за дена, а не сичките.

Па и като знам у днешно време ка са учи, а и самите учители от новото поколение са срамно неграмотни, без никакви принципи, къде да възпитават у децата. Никой нищо го не интересува, важното е да си земе заплтата и те така.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Декември 10, 2010, 01:33:19
И я като Кънчо мисла. С таа демокрация са чудат ората за кво да протестират.
Я бъхтех пеш по баира нагоре у най-големите виелици и мъц не съм казала. И я съм имала по 7 часа и ми е тежала чантата (у техникума като учех одех с наелонова чанта, що немах друга). Слагах тия учебници, дека ми требваха за дена, а не сичките.

Па и като знам у днешно време ка са учи, а и самите учители от новото поколение са срамно неграмотни, без никакви принципи, къде да възпитават у децата. Никой нищо го не интересува, важното е да си земе заплтата и те така.
Бубе, не ма да са съгласа ама ич. Говорим за дечорете до 7 клас, а най-вече за началния курс. Не ти е дошло до главата, да видиш за кво става въпрос. Това не са капризи, въпроса е за здравето на децата и както вика Крокича- да е напълно достатъчно даскалицата да каже на родителите да не тежи раницата повече от 10% от теглото на детето.Тава може единствено да стане, ако сички спазват некакви правила, друг начин нема.В пети клас вече си одат сами на училище и не мисла,че е нормално да са влачат 10 кила....  ???

Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Декември 10, 2010, 01:55:25
Таа раничка с колелца не е решение.  :-\
Цитат
И ич нема да са занимавам с мерки и грамаже, ората са го измислиле вече
Бъш там е въпроса, че не са го измислили....
Цитат
......През 2007 година са проучени 3559 деца от 3 и 4 клас във всички бургаски училища. Процентът на гръбначните изкривявания при тези деца е около една трета, което действително е много сериозен проблем....


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Колеба в Декември 10, 2010, 01:57:03
Нда Маруцке, понеже непрочете по нангоре щеше разбереш че от тиа чанти с колелца, не става чеп за зеье. На запад ако ще да нги олекотяват химикалките, да го не заболи неко дете китката но ниа сме засега у "тереториата"  ка вика един член от форума и нема нужда от текива изгъзици.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Колеба в Декември 10, 2010, 02:01:52
Унучке, моте уважениа но от таа извадка а ясно че 2007 децата у бургас са грбави - нищо повече. Каам ти го като човек учил статистика. за да дава неква информацеа требва да е такава извадката :

2007 г от еди колко си града са изследвани еди колко си деца и име те толко % грбави - тава са сравнява за сходи изследваниа  за други години в които е показва че процента е по нисък примерно.

След тава са прават некви изводе. Но принципно тиа у Бургас са си грбави отсекаде, така че ги еби у дреата  ;D

Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Декември 10, 2010, 02:31:18
Прав си Кънчо ;) Само че не ебават да направат такава статистика, такива изследвания почти липсват :-\ Резултатите нема да са по-различни. По наше време( малеее замириса на нафталин  ;D)са правеа такива профилактични прегледи по училищата задължително и са сформираха групи за лечебна физкултура- пак в самите училища. Съга таа работа требва да я връшат джипитата предполагам, ма я не знам да ни е правен такъв от нашия доктор. ::) Такива "проучвания" като тава у Бургас са некакви епизодични и мязат повече на отчитане на дейнос.
Ако требва на ученик на 15 години да му дадат разрешение за работа требва да подпишеш, че нема да дига повече от 6 кила, ако е момиче, и повече от 15 кила , ако е момче ??? , що са смета за тежък физически труд....
Те и един матерялец още по темата:
http://bnt.bg/bg/news/view/24809/shte_oleknat_li_uchenicheskite_chanti
Бегам  сега, че има да връша други работи.....


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Божура в Декември 10, 2010, 03:37:12
Абе целата работа а да са печатат колко са може повече ратии, та да са зимат парите на ората. Важно а гушите да са пълни, другото нема значение.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Януари 03, 2011, 06:07:40
 Цитирам онаа кака Янка Такева, даскалската синдикалиска :
Цитат
"Безотговорността и нихилизма към институцията училище води до нихилизъм и у децата и нека се направи едно проучване сега от какви семейства и от кои семейства и кои учебни заведения учениците проявяват този нихилизъм"
А стегайте са за проучване ;D :Мама и тате са нихилисте, нихилисче съм и я"


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Чвора в Януари 03, 2011, 09:39:22
От крътуна крътунки,от маймуна маймунки ;D


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Маруца в Юни 06, 2011, 02:12:54
Наскоро ми разправаа кви простотии са случват у децките градини по Враца.
Начи от една стран тече програма за интегриране на циганетата да ги стимулират да одат на децка градина, ама от друга стран тиа деца-българчета дека родителите им са в по-завидно финансово положение са отделени в тейна си група без циганета, а останалите дечица барабар с циганетата в друга група. И що?
Начи тиа де са барат паралии по Враца дали неко леф и от управата разделили двора на градината и им направили нова убава децка площадка с нови катерушки. А другите деца си играат на старите дръгелье и ги не пущат на новите уреде що биле само за другата група. Е тава кажете ми кво а - от една стран интегрират циганетата ма само у едната група, а от друга стран разделят българчетата на бедни и богати.
Е ли се сещате щом още от децката градина се почне с такова разделение кво ше бъде нататика. Срам!  :o
Мойто мнение е, е ако некой има повече пари за арченье да си дава детето у часна градина, а не да прават мизерии у дръжавните заведения и да растат децата с усещането за различност.
По наше време имаше само държани градини, повните. На сички ни беа еднакви креватчетата и столчетата, па после кой как може се реализира у живота. Много са едосах като разбрах за двойниа стандарт дето прилагат и за тава, че са набутале циганетата само у групата на по-бедните българчета.  ----


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Владимир в Юни 06, 2011, 02:22:12
Има един термин - плутокрация. Те у такова те живееме.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Чвора в Юни 06, 2011, 02:35:48
скотове! >:(


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: onufri в Юни 06, 2011, 02:54:27
ената група дечица ша израснат с чувството, че са по-нисши от другите, а тиа от "избраната" група ша са мислат от малки за царе и господари и така ша са дръжат с по-слабите ора цел живот.
да глеат дечицата цел ден през оградата другите кви катерушки и играчки имат! те тава а най-грозната страна на дивиа капитализъм!
 >:(


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Маруца в Юни 06, 2011, 03:03:17
Бе моле ти се, не бех чувала за по-голема показна простотия...иначе места има, не като в СФ. Ма тава дек са направили е немам думи.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: уйна в Юни 06, 2011, 03:21:17
Тва сериозно ли?  ???  И масово явление ли е? Кажи името на тия детски градини, да видим кои са тия убавци.  papa papa
Прословутата интеграция са напраи точно с цел да научим "нормалните" деца да приемат различните. А тия кво праат... думи немам.  :-X papa


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Божура в Юни 06, 2011, 03:26:52
Тия са за прибиванье и задължително требва да са даде гласнос на проблема! Дееба тия мрши дееба я  >:(.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Маруца в Юни 06, 2011, 03:34:40
От пръва ръка ми го казаа, ма незнам за кои градини се однаса що у Враца има доста. Ма се пак и у 1-2 да са го направили, после други малоумни родители могат да се подучат и да сакат разделение като дадат неко леф на градината за нови атракции.
Ма още по-грозното е, че в началото са били оформени некви групи и децата са си били другарчета и оп изведнъж прават списък и ги разделят, тоа у таа група, оня у онаа и не могат да си играат заедно навънка в двора оти едните са богати а другите не чак толкова.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Чвора в Юни 06, 2011, 03:35:40
я виж дали не моо разбереш и да нададеме вой-там преса,сайтове,телевизии и т.н.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: уйна в Юни 06, 2011, 03:36:30
Я проучи така, излеко имената на градините и ги дай тука.  ;) Не требва да са мълчи за тия неща.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Пачо в Юни 06, 2011, 09:20:41
Ебах таа дивотия е къ моа стаа такива работи я са фъръли у музиката като го прочето тава ебах мамаму и омразе, млого са едоса ча немоа каа кво мисла екъ моа има такива ора.........


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: ШЛЕПЕТАР в Юни 07, 2011, 10:22:56
абе тава верно я ненормална работа бе. Имат ли тиа акъл за пет пари? Е къ тиа родителе тръпът ми не викнат телевизиа , медии ?


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Маруца в Юни 07, 2011, 11:46:59
За момента мога да потвърда за децка градина Но.1-Брезичка у Враца, кв.Младост. Ако разбера повече, ше кажа после.
В същото време, тази градина е избрана в 3-годишен пилотен проект за интегриране на сиганетата, ма не са разпределени равномерно по групи и те така, другите дечица го однасат по най-грозния начин.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Юни 07, 2011, 12:14:09
За момента мога да потвърда за децка градина Но.1-Брезичка у Враца, кв.Младост. Ако разбера повече, ше кажа после.
В същото време, тази градина е избрана в 3-годишен пилотен проект за интегриране на сиганетата, ма не са разпределени равномерно по групи и те така, другите дечица го однасат по най-грозния начин.

Ясно ква е работата. Бъш таа схема за "интегриране" не работи, ама ич. У една група не требва да са повече от 2-3. Сберат ли са много, нещата стаат неуправляеми. Имам преки фпечатления и моо паразкажа тава-онува, ма ша е по-късно, че сега немам време.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Ристо Цоцин в Юни 07, 2011, 12:23:11
За момента мога да потвърда за децка градина Но.1-Брезичка у Враца, кв.Младост. Ако разбера повече, ше кажа после.
В същото време, тази градина е избрана в 3-годишен пилотен проект за интегриране на сиганетата, ма не са разпределени равномерно по групи и те така, другите дечица го однасат по най-грозния начин.

Ясно ква е работата. Бъш таа схема за "интегриране" не работи, ама ич. У една група не требва да са повече от 2-3. Сберат ли са много, нещата стаат неуправляеми. Имам преки фпечатления и моо паразкажа тава-онува, ма ша е по-късно, че сега немам време.

E oни са токо много че по по малко от 2-3 не става . У нашиа клас у първоначалното училище имаше тамън 4 сигана и верно беа достатъчни да напраат сиганска работа ;D


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: уйна в Юни 07, 2011, 02:01:38
Става то, става. Ма ако се включат повече градини. Така ше бъдат разпределени равномерно и верно моо се получи интеграция /да не поверваш ??? ;D/
А на мен, като врачанка и бивш човек от системата, ми е ясно що баш у детската градина у Младост. Що на две крачки е сиганската маала. Другата детска градина къде беше баш у маалата, фалира и сега тва е най-близката и да не кажа единствена у района.
Ше поразпитам за таа градина, там одеше нашата племенница, она  много са впечатлява от сичко, нема как да не е забележило детето такива разлики.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: gogata622 в Юни 07, 2011, 11:59:36
Те тва сиги го чета и си мисла :Тава ли е дамокрацията и равнопоставеността?Пълна простотия!Това я го разбирам като дискриминация спрямо българските деца!Как може тека бе?Циганино си е циганин!Кво че го интегрираш?Къде че го интегрираш?Тва е се е дно на едно тенеке с мед да фрълиш една лажица лайна!Баш те тека си е!Тия сътвери не моат се интегрират!А и да моат нещат,що тека им изнаса повече!


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Чвора в Юни 08, 2011, 07:50:52
не си точен.Тава а следното-от едно тенеке мед а изгребано едната час-таа де моо си позволи черпако,префрълена е у буркан таа час,и у останалото у теникето са наляти говната ;)


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: уйна в Юни 08, 2011, 09:13:00
Общо взето, работата с интеграцията у България е като оная приказка- видела жабата, че подковават коня, и она дигнала крак.
Целата работа тръгва от Австрия, доколко знам. Идеята е да се научат здравите дечица да бъдат толерантни към различните...
Да, ама не.
Що на Територията винаги нещата за изродени и преиначени. Тука никой си не дава сметка/ели си дават, ма требваше да са опапка неко левец по некакви програмки/ че става въпрос за интеграция на 90% мангали и 10% деца с увреждания.
Много отдавна требваше да се напраи ревизия на помощните училища и да се натират сички мангали, които пречеха на работата, създаваха проблеми и определено не беха за там. И щеха да се отворат местенца за дечица с увреждания. Които,  впрочем, идваха с родителите си да бъдат приети. Обаче родителите, виждайки контингента си тръгваха, много пъти със сълзи на очи.
И оставаха да са шират мангалете, да псуват даскалите на майка, да ломат и трошат из училището и никой не смееше да им каже нищо, що и шефа ги защитаваше. А децата с увреждания си оставаха дом, без да получат така необходимото им специално образование и съответни грижи.
Тва в общи линии е картинката у помощното училище у   Враца, но предполагам, не се различава много от останалите пом. у-ща на Територията...   :udri:
После се напраиха така наречените Ресурсни центрове, които поеха работата с интегрираните деца. И в случая е редно шефката на РЦ у Враца да са позаинтригува и да надигне глас що аджеба, така се отнасят с нейните деца, вместо да си показва слечения гъз  и новите тоалете из фейсбуко.
Я така мисла.
Признавам, си, много съм пристрастна в случая, ма кажете, нема ли доза истина у думите ми?


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Маруца в Юни 08, 2011, 10:01:23
определено интеграция мое се получи ако се разпръснат по 2-3 в клас/група из училища и градини, а не на глутници...мани ми са и обиждат кут им речеш цигани. ми къ да им реча кут не са и етнически българи. се некак требва да им се вика... :green:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Ристо Цоцин в Юни 08, 2011, 10:09:28
Не знам ква а таа работа със сиганите у децката градина, ма тоа термин "интеграциа" е много сбръкан. А без правилната дума, къкто а извесно, нема и правилно мислене, разбиране и действие  ;D ;D ЯПредполагам че у Българиа са а чули от германските политически среди - германската "интеграциа" е невероятно осран и сбъркан, типично германски подход за отношение към муслиманите - пръво, от кумова срама, вместо да говорат едно към едно за муслимани, инги викат "лица с миграционен произход" което па включва и секакви други ора и не моос е разбере за кво става въпрос. По натам се не казва пак кво пробмеи имат муслиманите (пак от левичарски "позитивизъм", да са не обидат завалиите), сичко се замазва с мъгливи термини и сичко се отлага и разфокусира до безкрайност, до степен че никой не знаа за кво става въпрос.
Та таа "интеграциа" е част от замазването - истинската Интеграциата е процес при който от много части се праи едно. Примерно- кога нашенсколафещите имигранти за дошли по нашенско през 500 годин, са заварили тука римяни и пормичени траки (власи) - и следващите 300-400 години е имало интеграциа - намерили са общ език (буквално), после са почнали да се онождат и женат и накраа обичаите са нги станали общо- тава сме ниа- резултат на интеграциа. Тоест променят се и двете страни. Друг пример са хамериканците- англичани, ирладнци, германци, шведи и тем подобни са станали едно. По никакъкв начин не моо се каа примерно че американците са англичани - они са нова мешавица,променят се сички.

Тва къде мангалско-муслиманските упражнениа сакат да прават, по същество се казва десегрегациа - с цел асимилациа. За никаква интеграциа не моо става въпрос- да се ползва таа дума за тва се родила у кухата лейка на некой чиновник у Бон. Десегрегациата а убаво нещо - ако го кръстиш с правилното име, води до конкретни действиа. Примерно така са решили холанците проблема с техните мангали. Пръво са ги сбрали у един голем (конц)лагер да не бегат и после един по един са ги разселвали така че да не моо се видат един с друг.
Десеграциа, асмимилациа и проблема а решен. Докато се пофтара на циганите колко нги а ценна и важна колтурата и че никой неще ги асимилира, нищо нема а стане. Без асимилациа ше има интеграциа - ама истинска! - на българе и циганье. Т.е. българите ше се циганизират и ше се появи нова българоциганска нация - дано да не стане  :no:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Чвора в Юни 08, 2011, 10:13:59
+1000!


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Самотока в Юни 08, 2011, 10:14:59
+1000 разУмно я - забрави да споменеш че има и доста жълти и црни

а таа гнусна чалга със цигански напеви не а ли точно таа циганизациа


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Владимир в Юни 08, 2011, 10:19:24
Крокич, прав си, ма на Евросъюза културната му политика а да са запазва и да са опазва бита, обичаите и кОлтурата на сички, що, видиш ли, у разнообразието било интересното и силата. И затава са налива у канчетата на сичкото мангал, че они са върховна ценнос за Европата. И они верват. И наште политици и они. Що идват Хелзински комитете, евродепутате и прочая сволоч да им чете конско коги на некой сиган му скъсат гъза от бой, че а краднал магистрален електропровод. Оно па немците са много, та циганора още не ги а превзел - турчолята и они не ебават интеграцията, ма са приспособяват, въртят търговийка, печелат пари и горе-доле спазват некви законе. Ако вместо три-четири милиона турци у Немско имаше толко циганье, крайно десните партии у Германия щеа да са повече и да са по-крайни  ;). Франсетата тоа манталитет го знаат по техните си арабели, дека нещат демонстративно интеграция. Они затава ни изритаа европейците от индийски произход обратно  ;D.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Ристо Цоцин в Юни 08, 2011, 10:22:53
Па ако а слушат българе а точно тава.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Ристо Цоцин в Юни 08, 2011, 10:26:53
Праи ми счепетление, че ората у Бълграриа зимат ного на сериозно тоа Европейски съюз ;D Некви още по кухи чиновници у Бкюксел казали че културата на сички а ного ценна - па верно а, ма а апстрактно и нема нищо общо със селавѝ-то ;D
А и кво общо има ЕС със култура - он е мутирал митнически съюз и си глеа тарифите, митата, вноските и стандартите  :udri:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Маруца в Юни 08, 2011, 10:27:43
.... Без асимилациа ше има интеграциа - ама истинска! - на българе и циганье. Т.е. българите ше се циганизират и ше се появи нова българоциганска нация - дано да не стане  :no:
+ иляду за целия пост. верно а обеснено.
А интеграция в тоа смисъл, който каза Кро реално е факт, що покрай явлението-ЧАЛГА, масово забележвам че става некак си модерно да си фанеш за гадже циганин/-ка, женат са и децата са водат българчета, които след 20 годин ше са лицето на БГ - цигано-българете. Чалгата ше спомогне за интеграцията най-лесно.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Владимир в Юни 08, 2011, 10:30:26
Ми да - що с апстрактниа Евросъюз бг чиновника оправдава неговата си некомпетентос и далавери. А народа прост и верва. Правилата са да са следват с разум, а не да са прилагат механично. Оно администрацията си а серьозна работа и големо изкуство - куту дипломацията. Ма на Територията не а възпитана ни едната, ни другата нормално. Затава и теглиме, чекаме некой друг да ни опраи и да ни казва кво да правиме.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Владимир в Юни 08, 2011, 10:32:34
А интеграция в тоа смисъл, който каза Кро реално е факт, що покрай явлението-ЧАЛГА, масово забележвам че става некак си модерно да си фанеш за гадже циганин/-ка, женат са и децата са водат българчета, които след 20 годин ше са лицето на БГ - цигано-българете. Чалгата ше спомогне за интеграцията най-лесно.
М-дааа, чрез чалга към светло бъдеще.....  blax


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Ристо Цоцин в Юни 08, 2011, 10:32:44
 blax - макър че тва е естествено природно явление и сички нации са резултат от некаква интеграциа и бастардизациа у некакъв етап у времето. Народа за сичко има обеснение - Уй род нема  ;D


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: уйна в Юни 08, 2011, 10:53:06
Ора, я па да кажа - интеграцията у нашите училища беше направена с цел приемане на различните. Тоест - децата с увреждания. Ма в един момент са оказа, че тия деца са много мъничък процент, в сравнение с циганьете. И те така.
Крокич е абцелютно прав, да. Тука, на Терторията сичко е супер изкривено, по стар български обичай.  >:( >:( >:(


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Чвора в Юни 08, 2011, 01:00:37
вече-индобългарски ;D


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Aврам в Юни 08, 2011, 02:46:50
Па Германиа май се отказа вече от идеата за мултикулти.Глеам че и на Франциа и дойде у повече,да не прикаам за джапанците.Само мириканците немат друг шанс,ма они сами са си виновни че са смешали цветовете на безпринципна основа.Съга сакат да префрълат проблема си и на останалиа свет.Много егоистично!


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Маруца в Юни 08, 2011, 02:52:06
Па Германиа май се отказа вече от идеата за мултикулти.Глеам че и на Франциа и дойде у повече,да не прикаам за джапанците.Само мириканците немат друг шанс,ма они сами са си виновни че са смешали цветовете на безпринципна основа.Съга сакат да префрълат проблема си и на останалиа свет.Много егоистично!
Моо звучи незгодно за некои, ма според мене е противоестествено на природата да са мешат расите...еле па бело и црно да мешаш. Тоо сфет е бил устроен по некъв начин, ората са живели в различни райони на планетата, а съга кво - манджа с грозгье...категорично съм протиф мешавиците...кой си а црн да си оножда црно и те така...ма тава а за друга тема.
Тука си приказвахме за конкретен случай на разделение на българчета у Враца на българчета и по-българчета... :udri:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Колеба в Юни 08, 2011, 02:55:46
".категорично съм протиф мешавиците...кой си а црн да си оножда црно и те така...ма тава а за друга тема."

Еее, проблемациата иде от тва че по неко пат белото сака го оножда црно ...  :green:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Aврам в Юни 08, 2011, 03:03:46
Я не сам против.Природата си знаа своето.Когато нещата стават по естествен път сичко е на ред.Когато има насилствено умешванье стават катаклизми.
  Кага се смеша брашно и вода се получава леб.Тава е арно нещо и никой не е против.Ма куто умешаш карбид с вода,става-БУМ.А глей ти гяволска работа!А кой насилва нещата?


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Колеба в Юни 08, 2011, 03:17:44
Я не сам против.Природата си знаа своето...................А глей ти гяволска работа!А кой насилва нещата?

Сатаната ! това е дух които работи в помислите, четете библията.  ;D ;D ;D ;D

Бако Авараме, нема нищо  странно, сичко са знаа отодавна ...


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Февруари 07, 2012, 01:15:11
Не можах да намера по-подходяща тема и пущам инфото тука. Оно си е за нова тема, що образованието не е сал у училищата и има кво да са пише по въпроса, ма не съм сигурна дали една нова такава тема ша има интерес. Модераторите моо са изкажат по въпроса.
Манко са доближава рабутата до онаа стара форумна идея за компютърното обучение на децата, дека по едно време си го отнесох  ;D, требва да сте ма разбрали мене,че съм несръдлива, недлибокообидчива, даже съм късопаметна  ;D
Та те кво са измислили ората от една софтуерна фирма-детска академия за компютърно програмиране за деца от 4-ти до 6-ти клас. Мене тия рабути с програмирането са ми неясни и никогиш нема да ма заинтересуват, професионално не моо са изкажа, ма намирам идеята за добра, поне за първи път у БГ са случва подобно нещо. И мола ви са да ми не скачате за Майкрософт, ако може, що я тоа го не познавам и го не знам кво пие  :green: Моя близка приятелка, с която заедно си гледахме децата работи в тази фирма, но не от нея разбрах информацията, що она са занимава с некви други дизайнерски неща.....Тя единствено ми сподели днес, че човекът, който е  основал детската академия е много добър професионалист и то на високо ниво.
 http://www.telerik-kids.com/home
Безплатни са обученията. През март почва у София. Има и у други градове. Сал Видин гледам е от СЗ, ма и тава е нещо.Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Брутале в Февруари 07, 2012, 01:42:38
тава телерик са ного иновативни, они имат и такива за студенте по тоо начин си подбират и персонала :green:

демек докат караш таа академиа и видат, че имаш желание, мотивациа и си на ясно за кво иде реч, сече ти сивото бърже и сакаш да са развиваш ти предлагат ралта при тех.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Малък Шемет в Февруари 07, 2012, 06:59:33
Ндаа програмата е оргинална млогу ,заплаща се ут учебното заведение и у моа унивеситет има ученици които работат по неа ,но не сви :)


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Aврам в Февруари 07, 2012, 04:23:47
Не знам дали е точно за тука ,но във всеки случай засяга темата.

http://www.youtube.com/watch?v=p0wCv3wD4vs


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Март 31, 2012, 06:01:21
Не можах да намера по-подходяща тема и пущам инфото тука. Оно си е за нова тема, що образованието не е сал у училищата и има кво да са пише по въпроса, ма не съм сигурна дали една нова такава тема ша има интерес. Модераторите моо са изкажат по въпроса.
Манко са доближава рабутата до онаа стара форумна идея за компютърното обучение на децата, дека по едно време си го отнесох  ;D, требва да сте ма разбрали мене,че съм несръдлива, недлибокообидчива, даже съм късопаметна  ;D
Та те кво са измислили ората от една софтуерна фирма-детска академия за компютърно програмиране за деца от 4-ти до 6-ти клас. Мене тия рабути с програмирането са ми неясни и никогиш нема да ма заинтересуват, професионално не моо са изкажа, ма намирам идеята за добра, поне за първи път у БГ са случва подобно нещо. И мола ви са да ми не скачате за Майкрософт, ако може, що я тоа го не познавам и го не знам кво пие  :green: Моя близка приятелка, с която заедно си гледахме децата работи в тази фирма, но не от нея разбрах информацията, що она са занимава с некви други дизайнерски неща.....Тя единствено ми сподели днес, че човекът, който е  основал детската академия е много добър професионалист и то на високо ниво.
 [url]http://www.telerik-kids.com/home[/url]
Безплатни са обученията. През март почва у София. Има и у други градове. Сал Видин гледам е от СЗ, ма и тава е нещо.


Много добри отзиви има за академията. Приятелско момченце (шестокласник)  тръгна там и е на върха на щастието.  :) Страхотно ги занимават децата. Нагодин, кой има дечуре с такива интереси и на таа възраст, ич да са не колебае.

Яла ви и още нещо интересно, за деца от шести до дванайсти клас.

Цитат
Проект "1000 стипендии" е създаден, за да стимулира ученици от основно и средно образователно ниво в България, които демонстрират интерес към учението, талант в сферата на обществените, естествените науки и изкуството и желание за бъдещо личностно развитие. Специално внимание програмата отделя и на деца в неравнопоставено положение.

"1000 стипендии" e поощрение не само на потенциала, дарбата и уменията, но и на оригиналността, аналитичността и стимулиращата образователна среда. Воден от стремежа за постигане на висок коефициент на обществено полезно действие, "1000 стипендии" е планиран като дългогодишен проект.

http://1000stipendii.org/page/10


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Юни 12, 2012, 03:37:32
Зех та са зачетах днеска за резултатите от матурите на 7-ми клас.
http://www.segabg.com/article.php?id=604116
Сал 5 шестици по бълг. език и 161 по математика за цела България от явили са 55000 деца  :o
Па и едни заглавия от рода" Най-добре са представили математическите гимназии".... Ми кък нема да са напреде тия деца като имат повече часове по математика и състезанието с останалите не е от един старт???? Да не приказвам,че в програмата за 6 клас от общо 136 часа годишно 100 часа е преподаването на нови уроци....ненормална работа отсекъде...оффф едосах са...
Съга ша почнат едни анализи, едни чудеса.....тууууу, дееба, се си мислех,че таа образователна система дек са реформира толкова годин ша си стъпи на крака ....ама нема.
Вълнувам са, що нагодин и мойта я чекат тия изпити.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Гривяк в Юли 09, 2012, 04:04:37
Мнението на унучката сега го видях. Затова сега реагирам - анализите вече ги изписахме, Иве. И не питай в ква форма са - то са таблици, то са изчисления, чудесии. И не знам откъде имаш поглед, ама е точно така - нямам време да си преподавам материала. Кога да ги изпитвам тия деца? Че аз по цяла година изпитвам себе си, а на края на срока/годината оценявам тях. Е, как ги мислят тия работи, не знам. Нема има скоро оправия в системата.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Юли 09, 2012, 05:30:49
Мнението на унучката сега го видях. Затова сега реагирам - анализите вече ги изписахме, Иве. И не питай в ква форма са - то са таблици, то са изчисления, чудесии. И не знам откъде имаш поглед, ама е точно така - нямам време да си преподавам материала. Кога да ги изпитвам тия деца? Че аз по цяла година изпитвам себе си, а на края на срока/годината оценявам тях. Е, как ги мислят тия работи, не знам. Нема има скоро оправия в системата.
От лични наблюдения имам поглед, Гълъбинке. Сал не моо разбера кък стаа така таа рабута. Я съм учила 11 годин у гимназията и такива проблеми не е имало. Съга са учи до 12 клас и времето не стига ??? С лека ръка стъпкаа руската система и стана по-зле.....


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: буля Иваница в Юли 09, 2012, 06:18:35
Мнението на унучката сега го видях. Затова сега реагирам - анализите вече ги изписахме, Иве. И не питай в ква форма са - то са таблици, то са изчисления, чудесии. И не знам откъде имаш поглед, ама е точно така - нямам време да си преподавам материала. Кога да ги изпитвам тия деца? Че аз по цяла година изпитвам себе си, а на края на срока/годината оценявам тях. Е, как ги мислят тия работи, не знам. Нема има скоро оправия в системата.
От лични наблюдения имам поглед, Гълъбинке. Сал не моо разбера кък стаа така таа рабута. Я съм учила 11 годин у гимназията и такива проблеми не е имало. Съга са учи до 12 клас и времето не стига ??? С лека ръка стъпкаа руската система и стана по-зле.....

+1  :punk: Сега ше ни обевът за русофили...  ;)


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Гривяк в Юли 09, 2012, 06:21:45
Иве, всички тук(без мъниците) сме учили по онова време и при онази система. Ми а да се замислим всеки час ли ни преподаваха нов урок? И по колко часа упражнение имахме след всяка нова тема? От една страна това е проблемът, а от друга - самото учебно съдържание. Ти отваряла ли си учебниците на дъщеря си по математика? Давам пример с този предмет, защото това е основният предмет-убиец за дечора до 8-ми клас. Когато аз трябваше набързо да реша с какво да кандидатствам се чудех дали с БЕЛ, дали с математика, защото и по двата предмета бях еднакво добра. И то не е било, щото съм много умна, а щото не е било такава анархия в обучението ни. Ох, болна тема ми е, а и съм пристрастна, не знам има ли смисъл да продължавам?!


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Чвора в Юли 09, 2012, 06:32:20
Да-има смисъл-поради две причини:
1.Поглед на човек от ниските нива на системата ,който работи  истински с учениците.Не министерски чиновник ели  университетски професор -писач на учебници.Ти най-добре видиш и добрите и лошите страни на системата.Освен тва си между чука и наковалнята-министеството с безумията му и и родителите на учениците.
2.Ние самите до опознааме  + и - те на системата от вътрешен чвек.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Гривяк в Юли 09, 2012, 06:42:02
Чворе, не мога да съм лаконична по темата, но ще се опитам.
1. Ученикът се третира като ходещи 2000 лв. Имали сме случаи да изритаме от спортното у-ще някое хлапе, което..."за нищо не става" и същото да се дипломира успешно при колегите от друго у-ще. Прави си сметка за какво иде реч. Ще помогна - затваряне на очи и...усвояване на средствата, давани за този ученик. Запазване на работните места на колегите.
2. Външно оценяване, матури...яж му главъта - мижем да те лажем е цялата работа. Ония от Министерството да слязат и да пуснат тестове без предупреждение в масовите у-ща и да видят хала ни.
3. Всяка година, да не говорим, че и след първия срок ни карат да правим анализи - ма на каквото се сетиш правим анализ и набелязваме мерки за отстраняването на слабите страни. И? Дали пък някой ги чете? Истината е една - преливаме от пусто в празно. Кви мерки? Първо да напишем ние, даскалите, учебници за нашите си ученици, за нивото им и съобразно покриване минимума от ДОИ(държавни образователни изисквания), после да им ги купим тия учебници, че и да ги прочетем, защото хлапетата не четат. Ми като не четат, нека да осигурят условия за модерно обучение. Да е в комп. зала, да е интересно и занимателно...и да внесат даскали, които да ги обучават тия деца, щото най-младите даскали сме на по 40+...
Оф, мога да пиша с часове по темата...ама ще ли ми се?! :(


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Чвора в Юли 09, 2012, 07:05:58
ндааа..... :-X


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Юли 15, 2012, 01:50:07
Не можах да намера по-подходяща тема и пущам инфото тука. Оно си е за нова тема, що образованието не е сал у училищата и има кво да са пише по въпроса, ма не съм сигурна дали една нова такава тема ша има интерес. Модераторите моо са изкажат по въпроса.
Манко са доближава рабутата до онаа стара форумна идея за компютърното обучение на децата, дека по едно време си го отнесох  ;D, требва да сте ма разбрали мене,че съм несръдлива, недлибокообидчива, даже съм късопаметна  ;D
Та те кво са измислили ората от една софтуерна фирма-детска академия за компютърно програмиране за деца от 4-ти до 6-ти клас. Мене тия рабути с програмирането са ми неясни и никогиш нема да ма заинтересуват, професионално не моо са изкажа, ма намирам идеята за добра, поне за първи път у БГ са случва подобно нещо. И мола ви са да ми не скачате за Майкрософт, ако може, що я тоа го не познавам и го не знам кво пие  :green: Моя близка приятелка, с която заедно си гледахме децата работи в тази фирма, но не от нея разбрах информацията, що она са занимава с некви други дизайнерски неща.....Тя единствено ми сподели днес, че човекът, който е  основал детската академия е много добър професионалист и то на високо ниво.
 [url]http://www.telerik-kids.com/home[/url] ([url]http://www.telerik-kids.com/home[/url])
Безплатни са обученията. През март почва у София. Има и у други градове. Сал Видин гледам е от СЗ, ма и тава е нещо.


Много добри отзиви има за академията. Приятелско момченце (шестокласник)  тръгна там и е на върха на щастието.  :) Страхотно ги занимават децата. Нагодин, кой има дечуре с такива интереси и на таа възраст, ич да са не колебае.

Приятелското момченце е сина на Снаата. Тия дни ми разпраа кво чудо е настанало у тех с тава програмиране. От 200 деца първоначално е станал един от четиримата супернинджи  :ninji:  Пианиста лааса ша стаа програмис, ма нищо чудно и две в едно да е ,че пианото си го влече  ;D  Таа шматка нема време, па нема и много техническа възможнос да влаза у форума, че сите компютри са окупират у тех, еле па с тоа запален програмис у последно време направо проблема си стаа сериозен. Се ви праща много поздрави кат стане на въпрос за СЗ. Та да сведа информация,че тия дни сал за тава си приказваме, гулеми емоции, чуди са и она накъде ша отоди таа рабута.
Поканили ги децата у фирмата и Явор беше толкова развълнуван....ма те остаам ви да гледате кво прави децката академия на Телерик
 http://www.telerik-kids.com/home/kakvo-novo/2012/07/13/kids-academy-shampioni-na-gosti-na-telerik (http://www.telerik-kids.com/home/kakvo-novo/2012/07/13/kids-academy-shampioni-na-gosti-na-telerik)
Повече фотки те тука те:
 http://www.flickr.com/photos/telerik-academy/sets/72157630524713168/ (http://www.flickr.com/photos/telerik-academy/sets/72157630524713168/)


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Гривяк в Юли 15, 2012, 03:18:33
Браво на децата!  guru И на Телерик, разбира се. Това е начинът.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Септември 10, 2012, 11:19:24
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1536218 (http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1536218)
Сички констатации са верни, даже много "меки". ^-^


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Чвора в Септември 11, 2012, 12:26:07
за жалост индивиде като тоа дават акъле-коментарите под статиата са по смислени....


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: уйна в Септември 11, 2012, 08:42:46
Цитат
Във всеки клас и всяко училище има входно и изходно равнище. Като се проверят обективно и се сравнят, се получава оценката за работата на учителя. Проблемът е в обективността на преценката.

Те тава е.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: masok в Септември 11, 2012, 06:55:57
Е па никой не сподели дали си готви детето за 15-ти септември.. ???Да  каже некой откъде кво е купил по ефтинко и те така... ???За дрешки ,за тетрадчинки помагала и прочее..... :green:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Пустиняка в Септември 11, 2012, 09:59:01
Мойто йъ още мининко да го стегам, ма чух от колеги за некви 150 лева еднократно на първолак, за началото на учебната година.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Гривяк в Септември 11, 2012, 10:11:49
[url]http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1536218[/url] ([url]http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1536218[/url])
Сички констатации са верни, даже много "меки". ^-^

Всичко, посочено в статията като проблеми в началото на тази учебна година, е факт. Много точно казано, явно и Колев е минал през някое септемврийско съвещание, та е наясно с поредните безумия, които са стоварени върху главата на българския учител.
И с доста от коментарите съм съгласна.
Вчера бях на съвещание, кво да ви кажа...?! Стана една колега, която точно и аргументирано постави три въпроса, не питайте какво й отговориха. Открито се подиграват със съсловието вече. Като сега такова чудо не е било. А имам 17 години стаж зад гърба си. Уместно беше зададен въпрос в коментарите "А кога ще преподаваме?"...Пълно безумие е.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Чвора в Септември 11, 2012, 10:14:08
ниа от 13 годин питаме,,А кога ще лекуваме"-ма отговор нема....


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Септември 11, 2012, 10:52:26
Мойто йъ още мининко да го стегам, ма чух от колеги за некви 150 лева еднократно на първолак, за началото на учебната година.
Пущат из медиите едни приказки, ма бъш не доизясняват картинката...
Цитат
Еднократна целева помощ за ученици се отпуска въз основа на молба-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика.
Към молба-декларацията по реда на Правилника за прилагане на закона за семейни помощи се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията - за лицата, работещи по трудови или по служебни правоотношения;
2. удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
3. удостоверение за раждане на детето (за справка);
4. лична карта (за справка);
Еднократната целева помощ за ученици се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции през месеца, следващ месеца, през който е подадена молба-декларацията.в дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес.Размерът на еднократната помощ е 150 лв. за учебната 2012/2013 г. при доход на член от семейството 350 лв.
"Социални инвестиции" остаам на ваще фантазии...Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Септември 11, 2012, 11:10:25
Е па никой не сподели дали си готви детето за 15-ти септември.. ???Да  каже некой откъде кво е купил по ефтинко и те така... ???За дрешки ,за тетрадчинки помагала и прочее..... :green:

За тетрадки моо са метнеш до книжната борса на София-прес. Зета ми работи там и я немам грижа с тоа проблем, що сека годин праи подарък на мойта. На едро са продава се пак и има смисъл у тава упражнение.
Раница моо ти падара, имам една новичка, на мене ми не требва, готина е, спечелихме я от една игра на Милка ;)
У "Продавалника" също има добри предложения: http://prodavalnik.com/ (http://prodavalnik.com/)
Айде, бегай, звънкай ми, кво щеш прави  ;D


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Дзверъ Джули в Септември 11, 2012, 11:24:21
Генин, първокласничка ли ще имаш? От приятелка разбрах, че искали у чантата на детето да има маршрутна карта. Родителската им среща е минала, дали им парола за влизане в електронния дневник, на детето друга парола. Дали списък какво трябва да се купи ( тетрадки, блокчета, флумастри ). За физическо шорти и маратонки.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: masok в Септември 12, 2012, 06:30:42
Мммне ,ше има шестокласник.. ;)


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: уйна в Септември 12, 2012, 08:40:11
Е па никой не сподели дали си готви детето за 15-ти септември.. ???Да  каже некой откъде кво е купил по ефтинко и те така... ???За дрешки ,за тетрадчинки помагала и прочее..... :green:

За мънинкия ми синковец таа годин е последна учебна  :) накупих му преди да тръгна тетрадки/от левчето ;)/ и те така... Най-вече са подготвихме финансово, да плащаме уроците по биология и химия, ма да е жив и здрав много е упорит и натега на ученье, та не съжалявам за парите грам. Дано е жив и здрав да завърши и да го приемат медицина, после ше бъде яко гръбенье и плащанье пак, ма да сме живи и здрави само.  :krkanje:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Ристо Цоцин в Септември 12, 2012, 09:57:24
Генин, първокласничка ли ще имаш? От приятелка разбрах, че искали у чантата на детето да има маршрутна карта. Родителската им среща е минала, дали им парола за влизане в електронния дневник, на детето друга парола. Дали списък какво трябва да се купи ( тетрадки, блокчета, флумастри ). За физическо шорти и маратонки.

Кво а тва маршрутна карта?


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: BEKO в Септември 12, 2012, 10:10:15
 Лааса а нещо куту пътен лис и товарителница при камионьете.Кфо друго моа измислът тиа управници.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Ристо Цоцин в Септември 12, 2012, 10:14:35
И я така си помисли. Лаас инги биат печати като идат на училище. Електронен дневник моа се сетим кво а - родителете следат даскалаете. Даскалете следат децата, а милициата следи сички ???


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Дзверъ Джули в Септември 12, 2012, 11:21:14
Генин, първокласничка ли ще имаш? От приятелка разбрах, че искали у чантата на детето да има маршрутна карта. Родителската им среща е минала, дали им парола за влизане в електронния дневник, на детето друга парола. Дали списък какво трябва да се купи ( тетрадки, блокчета, флумастри ). За физическо шорти и маратонки.

Кво а тва маршрутна карта?

Доколкото разбрах, начертан маршрут от дом до училище. Ако ползва транспорт отбелязани спирки и номера на автобуси. Я си мислим нещо като
Гугъл мапс, ма чертано на ръка.  :smeeeh:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Гривяк в Септември 12, 2012, 03:28:26
Тава с маршрутната карта а идея! Дали да си не турна и азе една в чанатата, че има дни, в които не знам коя съм и накъде отваам. Ще го предложа за гласуване на съвет - във всека даскалска чанта по една маршрутна карта  :tazz:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Пачо в Септември 12, 2012, 04:03:06
Макя,маанете са с тиа маршрутни карти.връвете при бай Либен да ви тури по един чип за кучета та ако са затриеш да моа та заведът дом. :smeeeh: :smeeeh:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Дзверъ Джули в Септември 12, 2012, 05:32:42
Тава с маршрутната карта а идея! Дали да си не турна и азе една в чанатата, че има дни, в които не знам коя съм и накъде отваам. Ще го предложа за гласуване на съвет - във всека даскалска чанта по една маршрутна карта  :tazz:

Ама шашувата. Смех са с глас, па ако знаеш колко ми а свито сръцето.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Септември 12, 2012, 06:01:19
Макя,маанете са с тиа маршрутни карти.връвете при бай Либен да ви тури по един чип за кучета та ако са затриеш да моа та заведът дом. :smeeeh: :smeeeh:

 :smeeeh:
У некоя държава беха измислили да турат чипове на униформата на учениците с цел да са намалят бягствата, ма не моо са сета бъш къде беше....негде у Южна Америка май...
Антракт. Пущам Гугъля, че са затормозих. ;D
............................
У Бразилия е. http://bnt.bg/bg/news/view/74235/chipove_sreshtu_bjagstvo_ot_uchilishte_v_brazilija (http://bnt.bg/bg/news/view/74235/chipove_sreshtu_bjagstvo_ot_uchilishte_v_brazilija)


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Валери61 в Септември 12, 2012, 08:14:28
Щом не са от ония гривни на вратъ дека ги бие с ток, като са отдалечът от дадена точка! :green:
Иначе това с маршрутната карта не е ли за повишаване сигурността? А и как стои въпроса с воденето и зимането от училище и до каква възраст? Нали са приеха некви изменения в закона за защита на детето!


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Дзверъ Джули в Септември 12, 2012, 08:29:59
Щом не са от ония гривни на вратъ дека ги бие с ток, като са отдалечът от дадена точка! :green:
Иначе това с маршрутната карта не е ли за повишаване сигурността? А и как стои въпроса с воденето и зимането от училище и до каква възраст? Нали са приеха некви изменения в закона за защита на детето!

Не знам за Варна дали искат такива карти, ма у София било задължително у
некой училища.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Ристо Цоцин в Септември 12, 2012, 10:53:11
Щом не са от ония гривни на вратъ дека ги бие с ток, като са отдалечът от дадена точка! :green:
Иначе това с маршрутната карта не е ли за повишаване сигурността? А и как стои въпроса с воденето и зимането от училище и до каква възраст? Нали са приеха некви изменения в закона за защита на детето!

Еба таа защита на децата, тиа станаа по католици от папата??? Училището отговара от чертата на училищната врата, па родителете за останалото- кво толко трудно има?


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: илюшин в Септември 20, 2012, 01:22:26
http://www.dnevnik.bg/live/novini_ot_vas/2012/09/20/1909797_kakvo_po_diavolite_triabva_da_oznachava_tazi_kartinka/ (http://www.dnevnik.bg/live/novini_ot_vas/2012/09/20/1909797_kakvo_po_diavolite_triabva_da_oznachava_tazi_kartinka/)


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Дзверъ Джули в Септември 20, 2012, 02:01:26
 :smeeeh: :smeeeh: Квото и да са искали да кажат, мене ми иде на акъла те тава, пеем, говорим си по телефону и не ми пука за училище  :green: Ами тоа учебник по български, сбръкано заглавие. Правете си изводи.
http://www.chernomore.bg/index.php/component/content/article/34-2009-03-18-08-05-37/29093-2012-09-19-07-55-13 (http://www.chernomore.bg/index.php/component/content/article/34-2009-03-18-08-05-37/29093-2012-09-19-07-55-13)


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: илюшин в Септември 20, 2012, 02:11:53
оф, па нали у един учебник по природознание беха написали, че водата е изолатор на тока


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: sanda в Септември 20, 2012, 02:42:19
оф, па нали у един учебник по природознание беха написали, че водата е изолатор на тока
:smeeeh: :smeeeh: :smeeeh: Баси, терориста а бил тоа каде го писал тава :udri: :udri:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Октомври 12, 2012, 11:56:21
Два часа вече чета за дислектиците. Некой сблъсквал ли са е с такива ора?
Три пъти вече давам уроци по математика на един шестокласник и имам много сериозни съмнения, че детето е с дислексия. На майката таа мисъл май ич не е хрумвала, че причината за неуспехите на детето не са свързани с мързел.... и ша има очаквания от мене.Всъщност ми поразказа за неговите затруднения и би се радвала и на тройка да изкара.....Некък си деликатно требва да и кажа кво мисла по въпроса, що сичките ми усилия ша идат на кино, тия деца възприемат информацията по друг начин, а я не съм такъв специалис.....Силно ма заинтригува кък са работи с такива деца.  Чуда са и се мая кък в училището не са  разпознали проблема? Психолози има, педагогически съветници, ресурсни учители.... ??? На тия деца им е гулема мъка, когато са подложени на неразбиране, а инак имат уникално мислене. То тава не е болес, тава си е начин на преработване на информацията, гении има сред такива ора -Леонардо, Анщайн...


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: манечкио Кошер в Октомври 13, 2012, 12:21:12
Интересно! За първи път чувам за дислексиата, пропрочетох тава онова и ми стана горе доле ясно. Има център къде обръщат спициално внимание на тиа деца http://www.dyslexia-center.eu/ (http://www.dyslexia-center.eu/) а и е най-добре да уведомиш родителите за съмненията ти

нема ли некви тестове, като тиа за далтонизма да са разбере дали наистина детето има проблем  ???

А в писането и четенето как е ???

...и в София има такъв център на Христо Белчев http://dyslexia.vivacom.bg/bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/cr-1/ (http://dyslexia.vivacom.bg/bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/cr-1/)Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Октомври 13, 2012, 12:34:31
Има такива тестове.  За съжаление проблема е много подценяван и са малко специалистите, които се занимават с него. Родителите моо и да не знаят, простено им некък си, ма на учителите требва да им светне ламбата и да са предприемат адекватни стъпки. С тава дете у 6 клас е доста късно...и въпреки сичко па моо да са напраи план за действие.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: уйна в Октомври 13, 2012, 09:48:44
Два часа вече чета за дислектиците. Некой сблъсквал ли са е с такива ора?
Три пъти вече давам уроци по математика на един шестокласник и имам много сериозни съмнения, че детето е с дислексия. На майката таа мисъл май ич не е хрумвала, че причината за неуспехите на детето не са свързани с мързел.... и ша има очаквания от мене.Всъщност ми поразказа за неговите затруднения и би се радвала и на тройка да изкара.....Некък си деликатно требва да и кажа кво мисла по въпроса, що сичките ми усилия ша идат на кино, тия деца възприемат информацията по друг начин, а я не съм такъв специалис.....Силно ма заинтригува кък са работи с такива деца.  Чуда са и се мая кък в училището не са  разпознали проблема? Психолози има, педагогически съветници, ресурсни учители.... ??? На тия деца им е гулема мъка, когато са подложени на неразбиране, а инак имат уникално мислене. То тава не е болес, тава си е начин на преработване на информацията, гении има сред такива ора -Леонардо, Анщайн...

На база скромния ми опит у таа насока, ше ти споделъ нещо на ушенце: в повечето случаи на деца с увреждания по-трудна се оказва работата с родителите, отколкото с децата и в повечето случаи родителите са за работа с психолог... сигурно е трудно да преглътнеш това, че детето ти не е "като другите", но в негов интерес е да осъзнаеш проблемът му и да търсиш начини и специалисти, които да му помогнат.
По принцип, с дислексията се занимават логопедите, понякога е нужна и намесата на психолог. Не боли, а резултат има.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: кумичката в Октомври 13, 2012, 11:27:59
Два часа вече чета за дислектиците. Некой сблъсквал ли са е с такива ора?
Три пъти вече давам уроци по математика на един шестокласник и имам много сериозни съмнения, че детето е с дислексия. На майката таа мисъл май ич не е хрумвала, че причината за неуспехите на детето не са свързани с мързел.... и ша има очаквания от мене.Всъщност ми поразказа за неговите затруднения и би се радвала и на тройка да изкара.....Некък си деликатно требва да и кажа кво мисла по въпроса, що сичките ми усилия ша идат на кино, тия деца възприемат информацията по друг начин, а я не съм такъв специалис.....Силно ма заинтригува кък са работи с такива деца.  Чуда са и се мая кък в училището не са  разпознали проблема? Психолози има, педагогически съветници, ресурсни учители.... ??? На тия деца им е гулема мъка, когато са подложени на неразбиране, а инак имат уникално мислене. То тава не е болес, тава си е начин на преработване на информацията, гении има сред такива ора -Леонардо, Анщайн...

На база скромния ми опит у таа насока, ше ти споделъ нещо на ушенце: в повечето случаи на деца с увреждания по-трудна се оказва работата с родителите, отколкото с децата и в повечето случаи родителите са за работа с психолог... сигурно е трудно да преглътнеш това, че детето ти не е "като другите", но в негов интерес е да осъзнаеш проблемът му и да търсиш начини и специалисти, които да му помогнат.
По принцип, с дислексията се занимават логопедите, понякога е нужна и намесата на психолог. Не боли, а резултат има.

+ мноооооооооооооооооооого :)  thanks Много си права, Уйне! Родителите просто не са достатъчно подкрепени. А раждането на дете с увреждане се преживява като "смърт" на фантазното очаквано дете. И после са оставяни да се борят сами с предразсъдъците.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Чвора в Октомври 13, 2012, 03:42:18
у тава отношение Уйна е професионалист-доколкото знам-и е редно да се вслушаме изцело у нейните думи.Унучке-последвай съветно нги :punk: thanks thanks thanks


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Пустиняка в Октомври 14, 2012, 04:02:53
Два часа вече чета за дислектиците. Некой сблъсквал ли са е с такива ора?
Три пъти вече давам уроци по математика на един шестокласник и имам много сериозни съмнения, че детето е с дислексия.
На майката таа мисъл май ич не е хрумвала, че причината за неуспехите на детето не са свързани с мързел.... и ша има очаквания от мене.Всъщност ми поразказа за неговите затруднения и би се радвала и на тройка да изкара.....Некък си деликатно требва да и кажа кво мисла по въпроса, що сичките ми усилия ша идат на кино, тия деца възприемат информацията по друг начин, а я не съм такъв специалис.....Силно ма заинтригува кък са работи с такива деца.  Чуда са и се мая кък в училището не са  разпознали проблема? Психолози има, педагогически съветници, ресурсни учители.... ??? На тия деца им е гулема мъка, когато са подложени на неразбиране, а инак имат уникално мислене. То тава не е болес, тава си е начин на преработване на информацията, гении има сред такива ора -Леонардо, Анщайн...

Азе съм имал дислексия до трети клас. Бех малко по-различен от съучениците си - некои знаеха азбуката още в началото на учебната година, други можеха да четат още от детската градина. Не можех да чета на глас, таблицата за умножение е понаучих в 4-ти - 5-ти клас некъде. Мама мислила да ма записва у "Петър Берон" във Видин  love. И понеже явно навремето не е имало теория за дислексията, мама въведе директно практиката - навиваше на руло 2-3 броя на "Работническо дело" (а тава беше тежък вестник - и в политически и в хартиен аспект) и почваше да ма бие в главата глупава с майчински топли думи: "Глупак, идиот, нищо не става от тебе, ше ставаш човек или ше ловиш гората, колко е 7х8.. колко е 6х9... А?!??!! Кооолко?! Яла да та убия и да ми са манеш от живота..."  ;D  И те така.  Е впоследствие малко са поупраиха нещата, ама началото си беше бая зор...


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Валери61 в Октомври 14, 2012, 04:37:45
Дидко, майкя ти не знае какво откритие е направила с таа нейната методика! Нанасяйки физическо въздействие със средно тежък предмет с еластична повърхност върху конкретния ти център, занимаващ се с дислекцията ти, е успяла да постигне това за което съвременната наука и требват години и много добри специалисти! Не изключвам възможността лечението на майкя ти да е било толкова ефективно, заради некоя конкретна статия на весника, която е осъществила директния контакт с определена гръчавина на сивото ти вещество! ;D


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Октомври 14, 2012, 04:56:32
Дидко, бизнес почвай, братко! Пущи една обява и изкупи сите весници "Работническо дело", после отварай терапевтичен кабинет  ;D


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Пустиняка в Октомври 16, 2012, 09:07:07
И вие си нещете  :smeeeh:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Октомври 16, 2012, 11:26:27
Щеме, нещеме, тава е положението, кат господ ни е събрал. Я ша приготва един тест, па де да видим кък ша са представиш на Гинци  ;D


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: sanda в Октомври 16, 2012, 11:47:04
Виа съ смеете, ма я ут къ знам квоа тава се мисла че до некаква степен, не висока, ма имам дислекциа. Нее ми проблем ма неко път, не моа кажа некой думи, особено коги има много Р и Л у них. Знам примерно думата, ма требва да я кяжя буква по буква та даа верна. :-\ И за тава съм се научила да дира сходни думи.
когато говора например казвам:БОРБАРДИРОВАЧ и та да ми се не смеят викам, САМОЛЕТ КЪДЕ ПУСКА БОМБИ що не мога да кажа.. сега ще го напиша бавно БОМБАРДИРОВАЧ


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Драгалец в Октомври 18, 2012, 01:38:28
Бех на двайнайс годин, коги решиа, че мечтаем да ставам даскал по литература и български. Още дванайс годин учих доде станаа. Казармата и она е училище.
Накрай станаа даскал и така пет годин. Не сакам вече. Не сакам оти у училищата останаа сал омразе де на връзано куче леп не могат да дадат. И директоре, и даскале и секакви пустиняци. Ама биле кадърни, ама биле акълии, ама им дай за паре да реват и работа за двайсе стотинки да не свръшат. Сега дома ги подготвям пустиняк-студенцията. Никой ми не дръжи сметка кво им приказвам, никой ми не дръжи сметка оти съм одел с грешни гащи на работа. И от децата има пустиняци, ама ако даскало е съестен, они се изпраат, що децкия акъл е бело поле, де можеш да го запълниш со що сакаш или да го остаеш да прифане що може и от де може.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: GODzillata в Октомври 23, 2012, 07:57:35
...у училищата останаа сал омразе де на връзано куче леп не могат да дадат. И директоре, и даскале и секакви пустиняци. Ама биле кадърни, ама биле акълии, ама им дай за паре да реват и работа за двайсе стотинки да не свръшат.

От куготу не стаа нищо - стаа даскал, а от куготу ептем не стаа нищо - стааа даскал по физическо!  ;D


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Октомври 23, 2012, 08:49:53
...у училищата останаа сал омразе де на връзано куче леп не могат да дадат. И директоре, и даскале и секакви пустиняци. Ама биле кадърни, ама биле акълии, ама им дай за паре да реват и работа за двайсе стотинки да не свръшат.

От куготу не стаа нищо - стаа даскал, а от куготу ептем не стаа нищо - стааа даскал по физическо!  ;D
Има все още даскали, имаааа, такива на които шапка им свалям, че ги има у тия времена. thanks  Дочаска ша пиша повече, че съга чекам една белослатинка, която са оказа,че живее у нашия вход, а са не знаехме.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Ноември 09, 2012, 03:22:36
Голем зор имаме у нас с четенето на "Немили-недраги". От летоска са опитва мойта да го чете и секи път ми вика, че като го почне и очите сами и са затваряли ;D
Сумати други книги изчете, а таа си седи още непрочетена. Почнаа я вече у училище и па я зафана. Поразлистих я и язе снощи, че тава отдавна съм го чела.
Проблема според мене иде от многото думи, които са вече остарели и децата ги не знаат. Требва или некой да им обяснява, или да са роват из речници. Сал в разстояние на некакъв си половин час ма пита кво значи "найда", "одърче", "займи", "гъжва"....
Вчера учителката им я накарала да прочете пред класа първа глава от книгата и наща зела та са изцепила, вместо "Долу тираните!", прочела "Долу тирантите!". Сещате са кво е предизвикало тава.  ;D
Цитат
Но най-любопитни бяха лавките на тютюнджиите българи. Ето там една лавка с разтворена врата. Вътрешната страна, сиреч тая, която гледа сега към улицата, представлява един турчин с традиционната чалма на глава и с дълъг чибук в ръката. Минувачът не би се заинтересувал в това изображение от много обикновена и първобитна живопис, ако да не забележеше под коленете на турчина думите, раздраскани с гвоздей, вероятно от патриотина тютюнджия: Долу тираните!
Учителката им е страхотна, прави всичко възможно да предизвика интереса им, да ги кара да мислят, ма се ми са струва, че за подобни книги им е раничко. Кви впечатления имате?


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Чвора в Ноември 09, 2012, 04:12:38
кой клас е твойта?Щото ако а до 7-заеби-и да и го обесняваш-нема да го разбере.Тиа книги съ учат не за да ги прочетът сеги и да ги разберът,а да знаат ,че ги има и че техното познаване и четенье у бъдеще улаза у задължителниа комплекс ценности определящи интелегентността.И я като ги четох тогива не разбирах нищо и за мене немаше по-скучна книга от ,,Под игото" например.Сеги същия роман го четем на секи 3 години и винаги намирам по нещо ново и интересно у ньего.Тава  между другото със  повечето класици е така.Изкючвам Достоевски и Толстой-с ,,Война и мир"-частта за миръ -т.е. философските разсъждения.Тия чвек сал като влезне у  клуба на Академиците-моо ги изтръпи а ги прочете.Апа да ги разбере-требва да е персонажа от едноименния роман на Фьодор Михайлович :P


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Врачански дзвер в Ноември 09, 2012, 07:36:54
Тамън у 7-ми клас гу прочетох,па що интерпретативни съчинения и есета по него съм писала,неа истина....Проблема е че днешното поколение е много далече от всичко това,не се е сблъсквало с тези стари думи ,с този стил на писане,тази реалност им е странна,постепенно отвикват да четат книги....Сестра ми е набор 90 и определено и до днес не можеш да я накараш да чете подобни книги...Аку намериш от някъде и вземи по-ново издание,макар че четенето в този вариант само ще обогати културата й.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Ноември 09, 2012, 10:28:52
В седми клас е, Чворе. И я съм на твойто мнение. Ша са поизмъчат да четат сега, нема кък... В учебника доста място е отделено на тази книга, върху 6 от всички 17 глави имат задачки разни. Съчинения разсъждения ще пишат. Хубавото е, че под текстовете има речник. Разчитам на професионализма на учителката да ги въведе в този вид литература.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: masok в Декември 14, 2012, 05:18:53
Добре де немое разбера я таа наща управия :udri:
Дорде у утробата на майкяси требе съм го записал на детска градина,та евентуално дорде стане време да тръгне му дойде ред....!! :udri:
Сега па требе и от 4 годишни да почват предучилишна?!?!? Е тва си го немое представа ,къ едно дете де у главата само кукли и камиончета ше почне да смета... :tazz:
 

http://www.dnes.bg/obrazovanie/2012/12/14/prezidentyt-da-naloji-veto-zaradi-zabavachkata-za-4-godishnite.175450 (http://www.dnes.bg/obrazovanie/2012/12/14/prezidentyt-da-naloji-veto-zaradi-zabavachkata-za-4-godishnite.175450)


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: sanda в Декември 14, 2012, 05:45:33
Я доколко знам има и други дръжави къде а задлъжително. Моа даа за половин ден ма требе да оди.
И невида нищо лоше у тава. Ма тава я, де! Па други ора друго мислат.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: masok в Декември 14, 2012, 05:47:12
Санде они и сега одът ма кат са на 5 годин вече!Я тва се едосвам що треба да поаждат по рано?


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: sanda в Декември 14, 2012, 05:54:22
Ма Генин, я се си мисла, че на тава сал му викат предучилишна, а начина на занимани на децата нема даа по различен. Па ша почват да пишат и четат от 5г.

На Крум макьему а учителка у децка и доколко разбрах шаа така.
Па знам ли ониа учени толумби кво ша измислат :no:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Декември 14, 2012, 05:56:24
Санде они и сега одът ма кат са на 5 годин вече!Я тва се едосвам що треба да поаждат по рано?
Па те казала го е що зам.министърката
Цитат
Според заместник-министъра на образованието Милена Дамянова  въвеждането на задължителна детска градина за четиригодишните деца е една от мерките за преодоляване агресията и насилието в училище, както и за повишаване на грамотността на учениците.
Тава , ако е решението с агресията, я трамвай да стана....
Нови и нови безумия  :udri:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Божура в Декември 14, 2012, 06:34:57
И тука децата почват предучилишна на 4, ма тава не значи, че ги буат с показалката по тиквите да са учат да четът и пишат. Ората са го измислиле - сичко е под формата на игра и нищо са не праи насила. Я не вида нищо лошо, ма е мого важен подхода.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: masok в Декември 14, 2012, 06:39:37
Права си важен е подхода!!!Той подхода го нема нигде и у нищо у БГ :udri:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: apostolicia в Декември 14, 2012, 07:14:48
Е, па и това не е верно! Още никой не знае какво ще учат тези деца и дали наистина няма да е някакъв игрови модел, щото не виждам какъв друг ще бъде, ама дайте да скачаме. Напоследък се убеждавам все повече и все по-страшно, че голяма част от хората - поне около мен - отглеждат и възпитават терористи - то квичи в магазина, те купуват, да не му наранят душевността - почти не могат да се сетят безобразен каприз, на който да са отказали именно поради тази причина. Айде стига. Санде, я обясни некои прийоми у въспитателния процес на Дуйковската влака  :green:!


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: sanda в Декември 14, 2012, 07:19:33
Немаа го разберат що таваа виша педагогика, с вкючени елементи на карцерогазармен приом :green: :green:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Ристо Цоцин в Декември 14, 2012, 07:20:35
Ква убава темица си имаме на дъното на раздела семейство и деца - Дръжайето, дръжайето...


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Декември 14, 2012, 07:39:54
Законопроектът у тоа му вид е пълен с недомислия.  Принудата беше основен метод за въздействие и възпитание у едни години, дека свръзваме с тоталитаризма. Наказателните мерки са също у тоа дух. Да не казвам,че таа "задължителност" включва и децата със специални потребности, а за повечето от тех това е и вредно...Държавата сака и  да преструктурира съществуващите 28 ресурсни центрове в поредните общински социални услуги, които общините не желаят да издържат така или иначе....


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Божура в Декември 14, 2012, 09:45:35
КАто секой път виделе наште, че европейците практикуват така и айде и те. Ама ората са го измислиле отодавна - у секой квартал има училище и децата са разделени на определени възрасти. Учителете в таа ранна възрас възпитават предимно навиците и обноските при децата. Пеят песни, четат приказки, водат ги на театър, рисуват, извеждат ги навънка да играат. И покрай сичко тава вмъкват по неко буква, число. Праи ми впечатление, че не ги карат да наизустяват стигутворения, както в Бг, което за мен е минус. ША питам на следващата родителска среща, че ми стана интересно защо.
А наште кво ша напраат? Ша турат едни 4-5 годишни деца  у гимназия с 14-15 годишне лонгуре и кво ша ги учат, мого ми е интересно. Видела жабата, че подковават кона и рекла и тя. Да помислат първо къ да открият достатъчно места за децата по градините, да си опраат основните проблеми, па тогава да променят другото.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: BEKO в Декември 14, 2012, 09:48:54
 Зъ принудатъ си млого права,Унучке,мъ до некаде.Моа ли съ сетиш,куги наштъ дръжавъ не беше у тава дередже,по къф начин ни васпитаваа,пъ и тиа поколениа преду назе.Благодарение нъ принудатъ имааме успехи некфи,пъ виж сеги.Дееба разлигавени сирупучоре дееба!Свидетел сам бил,къ един недопраен изклесък викъ нъ даская си:-Дрътиа,куги шъ умреш а ти извадъ златниа зъб и а си напраа ланец.И сиромаа даская мигъ нъ парцале и не моа му рече нищо,що шъ гу отпъдат от работъ.Тава ку сам смеял а гу речъ некуги нъ даскал,а мъ а съдрал от бой.И я шъ си млъчъ а не разбере бащъ ми,що шъ мъ добие ептен.
 Тава,че малките ги сакат от четри годин,мислъ, че а,що не моа намерът работъ нъ сумъ даскале и треа а ги напъдат нъ улицатъ.За тава и у по-горните класове имъ паралелки сас по десет-петнаесе деца.Некуги у техникумъ почнааме пръви курс читиресе и тричетри.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Чвора в Декември 14, 2012, 10:08:28
Има много верни работи у приказките ти баце вЕКО...


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: уйна в Декември 14, 2012, 10:22:34
Некоги... некоги у нашия клас бехме стигнале 50 човека, та са наложи да разквартируват петнайсетина човека по други училища. Тогива класната ни са отърва от разни елементе, къде са праеха на отворени и не ебаваа да доваждат на училище.
Ама тва беше некоги. Сега, моите бивши колеги, едва праат бройката и са налагат секакви удари под кръста за печелене на ученици, бедна ти е фантазията просто!


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Чвора в Декември 14, 2012, 10:30:11
пълната комерсиализация на образованието и здравеопазването-доведе до профанизация и девиация на последните с непоправими последици за сички....


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: BEKO в Декември 14, 2012, 10:36:45
 Верно ми а беднъ фантазиатъ Уйно,спроти тава,каде стаа сеги у тава училище,каде сам работил повече от десет годин куту майстор.Две годин,група неправомерно изволнени даскале не моа си видът аиръ по винъ нъ един пияница и плашипутарник,бутнът сас връзки зъ деректор.Стаа вапрос зъ същиа оня келеметор,каде пущаа полани по време нъ баловете клипове по некоа талавизиа,къ играа по гол тунбак.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: уйна в Декември 14, 2012, 11:06:19
Веко, ти да не би да си работил у мойто бившо училище, че така точно описваш бившия ми шеф?
Нашия не играаше по гол тунбак, ма за сметка на тва си напраи къща куту прогимназия у Челопек. Гътнаа го след години, ма му пръднаа на дедовеца, он си беше оплел кошницата вече.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: уйна в Декември 14, 2012, 11:08:40
пълната комерсиализация на образованието и здравеопазването-доведе до профанизация и девиация на последните с непоправими последици за сички....

те тава е много точно казано  thanks пълна комерсиализация, която разказа играта на сичко  thanks

П.П. Слава Богу, и у двата бранша са намират все още ора, къде бачкат за едната гола слава и благодарността на ората.  thanks


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: sanda в Декември 14, 2012, 11:14:08
пълната комерсиализация на образованието и здравеопазването-доведе до профанизация и девиация на последните с непоправими последици за сички....

те тава е много точно казано  thanks пълна комерсиализация, която разказа играта на сичко  thanks

П.П. Слава Богу, и у двата бранша са намират все още ора, къде бачкат за едната гола слава и благодарността на ората.  thanks
Слава Богу, ама жалкоо, Уйнеее :no: thanks


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Валери61 в Декември 15, 2012, 09:09:03
     Не са отчитат неколко подробности!
 1. С идване на демокрацията беха забранени физическите насилия и наказания от страна на педагозите към учащите! В последствие учениците загубиха респекта към основната част от преподавателите!
 2. Нямаше подготвени хуманни методи за поддържане на реда и решаване на проблемите при усвояване на учебния процес!
 3. Учителите ни се оказаха неподготвени да работят с учениците, като чрез начина си на говорене и общуване с тях да привличат и задържат вниманието им към материала!
 4. Самите учители не бяха стимулирани да си повишат квалификацията, а им се запазиха екстрите - голяма платена отпуска и намален работен ден!
 5. Не на последно място е, че тази криза при учителите можеше да се прогнозира имайки предвид, че още през 70-те години падна интереса на кандидат-студентите към тази професия. Хората които  искаха да учат за да не работят, а не можеха да влязат в по-атрактивни ВУЗ-ове се насочваха към икономисти (главно жените), военни (тогава само мъже) и учители.
  Това си е моето виждане и анализ към образУвателната ни система и не ангажирам никой с него! Заключенията са за по-голямата част, а не за всички преподаватели!


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Януари 07, 2013, 12:07:14
Преместих го тава от Глъчавата, че ша последва некво развитие...да видим кво бъш. Я лично очаквам заран кат са прибере догледницата от даскалото да рече: " Дай 10 лв( примерно), госпожата така КАЗА."
Нащо школо е най-гулемото у страната, къде 2200 ученика учат на две смени...
И я имам една новина. Самотока лааса ша са окаже прав. Във връзка със зачестилите заплахи за бомби из училищата и разни други места иде реч. Те сега щерката ми разпраа, че у училището им турили от "ония дека са врътът като у метрото и та пущат да минеш" . Днеска оди там, на неква олимпиада и вече били инсталирани.  "Ша ни турат каа некви баджове, чипове, карти ша ни раздават"
Ако нема къде даа чипираш, ще вода при нашия ветеринар къде чипира кучетата :smeeeh:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Койо в Януари 07, 2013, 12:19:24
Унучке, тава е пръвата стъпка къде чипиране на целото общество.

Валери, градски, изказал си са бая неподготвен относно даскалете. На тебе, па и на много други предубедени ора им се струва, че работното време на един учител е намалено. Само дето не отчиташ, че освен шестте часа у даскалото има минимум три часа доработванье у къщи, за проверки на контролни или други подготовки на уроци.

Таа пръва точка ги не разбрах. Нема и не моо да има такова нещо у една цивилизация като физическо наказание над ученици. Регламент, гонене от час и строгост по секакви нормални начини требва да има. Но тава с физическото насилие ме озадачи силно, да не реча, че ма шокира.

Другите точки нема да коментирам, ма са си едностранчиви.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: уйна в Януари 07, 2013, 12:23:51
Унучке, тава е пръвата стъпка къде чипиране на целото общество.

Валери, градски, изказал си са бая неподготвен относно даскалете. На тебе, па и на много други предубедени ора им се струва, че работното време на един учител е намалено. Само дето не отчиташ, че освен шестте часа у даскалото има минимум три часа доработванье у къщи, за проверки на контролни или други подготовки на уроци.

Таа пръва точка ги не разбрах. Нема и не моо да има такова нещо у една цивилизация като физическо наказание над ученици. Регламент, гонене от час и строгост по секакви нормални начини требва да има. Но тава с физическото насилие ме озадачи силно, да не реча, че ма шокира.

Другите точки нема да коментирам, ма са си едностранчиви.

Добре би било да се отчете разликата между един учител по физическо възпитание или трудово обучение и учител по Български език или Математика. Първите си драпат междучкрачието след часовете, а вторите са прибират с куп тетрадки за проверяване дом. Както и началните учители. Ма, кой го не е работил, нема кък да знае тия подробности.  :)


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: sanda в Януари 07, 2013, 12:35:36
Унучке, тава е пръвата стъпка къде чипиране на целото общество.

Валери, градски, изказал си са бая неподготвен относно даскалете. На тебе, па и на много други предубедени ора им се струва, че работното време на един учител е намалено. Само дето не отчиташ, че освен шестте часа у даскалото има минимум три часа доработванье у къщи, за проверки на контролни или други подготовки на уроци.

Таа пръва точка ги не разбрах. Нема и не моо да има такова нещо у една цивилизация като физическо наказание над ученици. Регламент, гонене от час и строгост по секакви нормални начини требва да има. Но тава с физическото насилие ме озадачи силно, да не реча, че ма шокира.

Другите точки нема да коментирам, ма са си едностранчиви.

Добре би било да се отчете разликата между един учител по физическо възпитание или трудово обучение и учител по Български език или Математика. Първите си драпат междучкрачието след часовете, а вторите са прибират с куп тетрадки за проверяване дом. Както и началните учители. Ма, кой го не е работил, нема кък да знае тия подробности.  :)
Те по темата една случка: Една приателка ми са оплаква от сина си, не учел пиел пушил и сичко къ си муа редо.
Виками, за кво са тиа учителе, немоа се опраат с едно дете ???
Я аа позгледах така, па се почуди даа удара или да и реча кво си мисла, па си реко да и реча, па после моа и даа удара.
Викам, ама оу, таа жена има триесе на главата, ати немоа се опраиш с едно не она!

Ние неоценеваме тава, че тиа ора се разпраат с много деца, я нема моа издръжа и пет, па и на половин ден!


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Валери61 в Януари 07, 2013, 08:10:20


Валери, градски, изказал си са бая неподготвен относно даскалете. На тебе, па и на много други предубедени ора им се струва, че работното време на един учител е намалено. Само дето не отчиташ, че освен шестте часа у даскалото има минимум три часа доработванье у къщи, за проверки на контролни или други подготовки на уроци.

Таа пръва точка ги не разбрах. Нема и не моо да има такова нещо у една цивилизация като физическо наказание над ученици. Регламент, гонене от час и строгост по секакви нормални начини требва да има. Но тава с физическото насилие ме озадачи силно, да не реча, че ма шокира.

Другите точки нема да коментирам, ма са си едностранчиви.
Изказал съм се обективно, защото нямам пряка ангажираност към тази професия, оти ако имах, мнението ми щеше да е субективно и нямаше да е реално. По първата точка съм имал предвид, че след като са премахна педагогиката Макаренко, много даскаля загубиха средствата си за внушаване на респект и уважение от страна на учениците. Иначе такива животински методи на отношение на учители към ученици едва ли некой одобрява, ма си ги имаше. Издърпано ухо докато започне да пука, бой с показалката през ръцете, с триъгълника или пергела през гръбината и т.н. Едва ли некой от нас учил през социализъма, не е бил свидетел на такива неща!
 Иначе контролни нема сека седмица, та като цяло интензивността на натоварване не  е секи работен ден поне по 8 часа, а отпуските като цяло са си повече от средните за секи работещ у БГ!
  Иначе само да вметна за даскалите по физическо и трудово. Не сметам, че техните предмети са с по-ниска категория или по-незначителни. Напротив, заради залегнатата слаба физическа култура виждате какви заболявания се появиха още от детска възраст. А трудовото обучение дава първите трудови и занаятчийски навици, защото повечето хора си изкарват прехраната именно чрез упражняване на някакъв физически труд, а не чрез писане и смятане. Само като факт ще добавя една случка с моя позната - учителка по физкултура, та тя остави на ликвидация студент за да му покаже, че този предмет не е само покриване на нормативи, а и още нещо. Той беше футболист в ФК"Шумен" и въпреки натиска върху нея от декан, ректор, че и кмет, тя си го изпрати на ликвидация.  Така, че самите учители си правят имиджа на предмета който преподават!
 


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: уйна в Януари 07, 2013, 09:16:48
Ф никакъв случай не подценявам тръдъ на даскалете по физическо, трудово, рисуванье,, пеенье.
Саках само да кажа, че ангажираността им след изтичане на учебните занятия е много по-малка от тия, на даскалете по български и математика, примерно.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Койо в Януари 07, 2013, 12:30:54
Валери, не си прав за осемте часа, ма на чуж гръб...

А и за друго не си прав, повечето ора за съжаление не изкарват прехраната си с майсторлък и физически труд. Вече е така. Вече младите стават бармани, сервитьори, офис служители... Дори не и производители на софтуер примерно, а обикновен обслужващ персонал. Занаяте отдавна не се усвояват, чукове и свещници по трудово отдавна не се произвеждат, нито се готвят пици и палачинки, нито по химия се провеждат опити, нито по биология им се показва скелет - всеко практическо знание е зачеркнато от новите изискваниа и програми, затва и излазат с ръцете у гъзъ и нищо не знаат и за никъде не са се запътиле. Съвсем целенасочена политика. Голи и несвързани знания, неводещи до нищо - тва им предлага системата днеска. И само истинските даскале де им е призвание оцелеват и успеват да научат дечурете на нещо.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: буля Иваница в Януари 07, 2013, 01:20:53
Валери, не си прав за осемте часа, ма на чуж гръб...

А и за друго не си прав, повечето ора за съжаление не изкарват прехраната си с майсторлък и физически труд. Вече е така. Вече младите стават бармани, сервитьори, офис служители... Дори не и производители на софтуер примерно, а обикновен обслужващ персонал. Занаяте отдавна не се усвояват, чукове и свещници по трудово отдавна не се произвеждат, нито се готвят пици и палачинки, нито по химия се провеждат опити, нито по биология им се показва скелет - всеко практическо знание е зачеркнато от новите изискваниа и програми, затва и излазат с ръцете у гъзъ и нищо не знаат и за никъде не са се запътиле. Съвсем целенасочена политика. Голи и несвързани знания, неводещи до нищо - тва им предлага системата днеска. И само истинските даскале де им е призвание оцелеват и успеват да научат дечурете на нещо.

Абсолютно съм съгласна!


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Божура в Януари 07, 2013, 01:32:13
Валери, не си прав за осемте часа, ма на чуж гръб...

А и за друго не си прав, повечето ора за съжаление не изкарват прехраната си с майсторлък и физически труд. Вече е така. Вече младите стават бармани, сервитьори, офис служители... Дори не и производители на софтуер примерно, а обикновен обслужващ персонал. Занаяте отдавна не се усвояват, чукове и свещници по трудово отдавна не се произвеждат, нито се готвят пици и палачинки, нито по химия се провеждат опити, нито по биология им се показва скелет - всеко практическо знание е зачеркнато от новите изискваниа и програми, затва и излазат с ръцете у гъзъ и нищо не знаат и за никъде не са се запътиле. Съвсем целенасочена политика. Голи и несвързани знания, неводещи до нищо - тва им предлага системата днеска. И само истинските даскале де им е призвание оцелеват и успеват да научат дечурете на нещо.

Според мене не е толко, че сакат децата ни да са прости, колко да не арчат пари. Що сичко са превърна у бизнес у днешно време, за кво инги е да инвестират, само требе а са лапа.
Затава ората бегат.
Е го, оня ден научих, че една моя братовчедка (живее у Плевен и е учителка от повече от 10 годин сигур) подала документи за емиграция у Австралия. Мого тъжно ми стана. Ниа сме расле заедно и тя ми е била за пример. От неги научих кво точно означава думата ученолюбив, що я не съм такава, и завиждам на ора, дека постоянно четат и се образоват, и това им доставя удоволствие! Изкара две вишита - педагогика и английска филология, през целото време даваше часни уроци по английски, оди летно време и на бригади по Англия да бере ягоди. Явно не моо връже двата края, за да са реши на таа стъпка. Мъчно ми е, що е такива ора требе да бегат от дома си, айде простаците, дека работат обща работа иди дойди, ама щом и учените ора зеа да бегат с целите си семейства, просто не вида нищо добро за бъдещето на България.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Януари 07, 2013, 02:16:21


Не са е стигнало до кви "мерки за сигурнос" ша има...ново телефонно обаждане за бомбена заплаха е имало и са  разпущили децата. Ваканцията продължава, и утре нема да са учи. За осми път.Те тава е.  >:( :udri:

Преместих го тава от Глъчавата, че ша последва некво развитие...да видим кво бъш. Я лично очаквам заран кат са прибере догледницата от даскалото да рече: " Дай 10 лв( примерно), госпожата така КАЗА."
Нащо школо е най-гулемото у страната, къде 2200 ученика учат на две смени...
И я имам една новина. Самотока лааса ша са окаже прав. Във връзка със зачестилите заплахи за бомби из училищата и разни други места иде реч. Те сега щерката ми разпраа, че у училището им турили от "ония дека са врътът като у метрото и та пущат да минеш" . Днеска оди там, на неква олимпиада и вече били инсталирани.  "Ша ни турат каа некви баджове, чипове, карти ша ни раздават"
Ако нема къде даа чипираш, ще вода при нашия ветеринар къде чипира кучетата :smeeeh:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: iakim в Януари 07, 2013, 04:27:45
Ша ви замола сичките да спрете!!!
Сал да ви попитам - влазале ли сте у училище скоро, па макар и да е софийско???
Ша ви кажа само че тава дека са види от страни вопще не е реалноста у училищата!!!
Със здраве!


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Оджака в Януари 07, 2013, 04:56:29
дискусеата ми аресва, млогу

ма някой замисля ли са следното - и ниа, и виа, и ониа, сичките къде сме ем за тава да може да послупаш няко дечор да та послуша, ем да го галиш и да му бъбреш по саглам, сичко тава би имало файда ако детето си я саглам

щото тука вида приказки ка видиш ли, едно време като сме яле бой и сме станале ора за света, епа а някой да ми рече да са присети за ониа ми ти образе, къде нема блага дума, нема тояга, същите затри са си и до ден днешен, та попитайте някой от ваште класове, тиа къде ги повните, че и тогава са биле незгодни, дали млогу му я помогнал боя?

бъбрете го така, що тогава така сте живяле, по тава време, ама виа същите ора сте си напрайле паметни изводе, щото сте паметни, а не че боя ви я научил, и да ви не бяаа биле по онава време, пак щеше сте си паметни

а ванчо гундера, вампира и миро гробищата, ако ще да са ги прибивале от бой, а така я било, ако ще да са ги глезиле с понички - исти курац, друго пакованье

не са виновни ни даскале, ни дечоре, сичко иде от семейството, а у дома Боро Брънчев не я дваждал да пита мама и тато ка са мъ възпитавале, тава съм сигурен, нито па ин ги я давал наклон на дедовеца

в същото време не я одил и у Гундера, що баща му не излазаше от кръчмите и даскаля знаааше, че нема и файда...

не съм азе тоа къде трява да бъбре за семейство, и знаате що, ама по няку път са млогу забуварва тиа дечурлига откъде излазат, що и до ден днешен има родителе къде знаат, че детето им у кя я буболечка

ма после са чудат ка ф училище става на мечка

коги првем родителете почнат да мислат за нящо различно от турски сериале, мачове и едене и пиене, тогава може тиа родителе да седнат и да имат претенцие и къде образователна система и къде све

щото тиа родителе са раснале по онава време, кога уж я имало възпитание, нали така?

е аджеба, що като са толку възпитане тиа родителе, ин ги я виновна системата, че не умеат у дома си да речат на детето си туту бау?

нали са възпитани, умеат само да дават едни съвете ид а не гледат по далеко от чепиците сиТитла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Койо в Януари 07, 2013, 05:58:08
Якиме, кво се едосваш? Прикааме си туке. Я съм бил вътре и знам квоо. Валери не е бил и не знаа и затава малко нереалистично подхожда, ка вика той, съвсем субективно, от свойта си камбанариа, нема ка тава мнение да е обективно неговото. Обективно значи да знаеш сичките гледни точки, а той си има само една, свойта. Оджак, прав си за семейството, ма некои ора възлагат на училището и възпитателна функция, такава не моо да има, коги възпитанието е прецакано у зародиш.

И па го казвам с ясно съзнание - системата на образованието е умишлено преебана. Полезните за живота и истински знаниа са заместени с некви измишльотини. Учат ги на некви толерантности, на некви парфюмирани либерастки думички, а ги не учат къде са посоките на света и кво значи натриев хлорид и за кво служи... У образователниа план е залегнало обучаването в позитивизъм, ма не и у критицизъм и здравословно съмнение.

И за мене па у дъното е американизацията с тейната изначално крива философиа за надпревара и ценностна система, у която горе е успехът на сека цена, парите, лъскавините, а сичката нормална човещина е некъде надзаде, ако изобщо е останала. И у конституциата на онаа "велика дръжава" е залегнало тава стремление къде нещо имагинерно - пише, че на секи гражданин е гарантирана свободата да се стреми къде щастие... Не му е гарантирано щастие, а сал стремежът и тоо те стремеж са е толко изкривил и деформирал, че сички сме свидетеле на кризата на алчността им. Те таково доде и у назе. Отглеждане на зомбита.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Дръмон в Януари 07, 2013, 06:06:10
+10 000!!! thanks


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: уйна в Януари 08, 2013, 11:10:16
Те една статия по въпроса, един наш съфорумник я беше споделил у Фб и понеже знам, че повечето от вазе го не ползват я споделям тука с вазе.

Владислав Апостолов

Отвратителната тийнкултура

Една от досадните, смехотворни и обществено приети дискриминационни реалности е привилегированата позиция на младите в света. Идеята е, че те са гъвкавите, адаптивни воини на бъдещето, на тях се разчита да донесат новото и да насочат човечеството към просперитет, изчистен от предразсъдъците на миналото. Заради големите (кухи) надежди прагът на критичност към 15-25-годишните днес е по-нисък от стойността на брутния вътрешен продукт на Демократична република Конго. По този начин неадекватността и болезнено лошият вкус на стъписващо голяма част от "бъдещето" хипертрофират до размерите на голям африкански слон, който си стои в стаята, и никой не иска да го забележи. Или още по-лошо - виждат го, поощряват го, създават му усещане за специална принадлежност и запращат към търбуха му индустриални количества корпоративна храна под формата на

ужасяващо слаби

филми, музика, реклами и джаджи.
Проблемът не е просто, че като цяло 15-25-годишните притежават отвратителен вкус, а културните им хоризонти се побират в приложение за смартфон. Това, което наистина ме дразни, е всепоглъщащото преклонение пред критериите на тийнейджърите. Техният избор е издигнат на пиедестал и всички трябва да се съобразяват с него. През последните 20 години, сякаш неусетно, "бледните юноши" се превърнаха в основна таргет група на транснационалните корпорации и те агресивно насочиха продукцията си към десетки милиони съзнания, живеещи в крайна

интелектуална
бедност

и лишени от какъвто и да било адекватен културен бекграунд. Злата симбиоза между долнопробните желания на младежта и потресаващо посредственото производство на компаниите роди извращения като музиката на Джъстин Бийбър, филмите от поредицата "Здрач", сериалите с Хана Монтана и "Джонас Брадърс" и огромното сметище от реклами, които се опитват да "комуникират на езика на тийнейджърите". С други думи, светът се оказа залят от цунамито на отвратителната тийнкултура и потопен в лепкава течност, служеща за смазка при рекордни продажби и интернет интерес към тотална ментална и морална нищета.

Аз не искам да се съобразявам с културните ориентири на хора с броколи вместо мозък, които генерират чудовищен конформизъм, за какъвто и най-мрачните идеолози не биха се осмелили да мечтаят. Младите са доволни, защото живеят с усещането, че всичко се прави за тях. Родителите са доволни, защото досадните им наследници се чувстват комфортно в очарователния потребителски свят, проектиран по техен вкус. А най-доволни са политиците и шефовете на корпорации, които имат интерес невежеството да се разпростира, а измамното пазарно удовлетворение да задушава зараждането на критична мисъл.

Няма по-потискащ символ на младежкия конформизъм от глобалния успех на продукт като Джъстин Бийбър. Лишен от агресия и бунт, сигурен и безопасен като плюшена играчка, той е машина за музикална посредственост. Лигави, захаросани "текстове" като "бейби, бейби..." са естетическата антитеза на творчеството на тийнидоли от миналото, каквито бяха Кърт Кобейн и Мерлини Менсън. Ех, тази златната епоха на 90-те години - тревожност, страх, смърт, отхвърляне на авторитети... Кога гладки корпоративни изпълнители като Бийбър, "Джонас Брадърс", "One Direction" и други такива ще имат смелостта/лудостта

да си пръснат
мозъка

в пристъп на екзистенциално-наркотично отчаяние? Преди рапърите пееха за социално неравенство, друсане на крек и насилие, а днес правят лъскава, римувана инвентаризация на парвенюшки придобивки. И това е в сравнение с 90-те години. С 40-те, 50-те, 60-те и 70-те, направо не е прилично да се прави паралел.
Как някой може да смята, че хаус "музиката" превъзхожда джаза? Кой нормален човек ще предпочете Бионсе или Риана пред Фреди Меркюри? Кога генетичен провал като "Лил Уейн" стана по-харесван от Фетс Домино? Повръща ми се от факта, че в YouTube има песни на Лейди Гага и Кейти Пери с повече гледания от цялото творчество на "Creedence clearwater revival" и "The Doors". Ако интернет е показател за популярност, значи хубавата музика окончателно е изхвърлена на бунището от кифленския ентусиазъм на 13-годишни момичета, които си мислят, че Бийбър ще им стане гадже.
В киното и телевизията ситуацията е подобна, но не чак толкова трагична колкото е в музиката. Но вкусът на младите си остава

гадна гротеска

Вижте какво се случва в секцията с коментари под филмите в торент сайта "Замунда", например. Стойностните заглавия с качествен диалог, добре развити персонажи и интригуваща история са заклеймени като "скучни" от 15-20-годишните потребители с крайно несполучлива ДНК конфигурация.

Неприятните химически процеси, които се случват в швейцарското сирене, наричано от 17-годишните си притежатели "мозък", могат да имат и положителна страна. Тийнвкусът се превръща в ориентир за качество. Вече знаете, че това, което те харесват, не струва, а нещата, заслужили тяхното презрение, всъщност си заслужават.

Посредствеността не познава национални граници. Глобалните трендове не само че не подминават България, но се манифестират по още по-отблъскващ начин. На локално ниво ситуацията е епично жалка. Да, точно така, дойде време да споменем Криско. Фактът, че знам кой е той и съм слушал около 389 секунди от "творчеството" му, е една малка трагедия. Криско звучи и изглежда като кошмарът на някой кошмар. С неговите "песни" може да се оспори дори и еволюцията. Всеки път когато вляза в супермаркет, ресторант, кафене или фитнес зала и някой е пуснал съвременен "бг хип-хоп хит", в главата ми се случва холокост. Милиони мозъчни клетки се гърчат в агония, атакувани от звуци, които могат да сринат устоите на Западната цивилизация с арогантна липса на мелодия или смисъл. Ако Криско, Ангел и Моисей, Били Дъ Кид, Уош Мс и другите такива са лицето на съвременната популярна музика в България, значи тя спешно има нужда от пластична операция. Смешно е, когато видиш тийнреклама с рап концепция да те призовава - "йо-йо-йо, купи си т'ва нещо, мен, ти си готин, ти си млад, ти си в категория интелектуално перце и сега ще се възползваме от тази вълна, за да ти продадем малко тъпотийки".

Трябва да признаем, че в момента българската музика извършва системно содомизиране на клетите тийнуши с мазохистичното одобрение на техните носители. Филмите, сериалите и предаванията също страдат от младежка фиксация, която приема формата на изсмукано от пръстите вмъкване на тийнтематики и герои във всички измъчени аудио-визуални продукти. Ако преди е било важно да има одобрено от партията съдържание, днес е ключово да се прави популярна култура с печата на Централния комитет на заблудените подрастващи.

Глупавите татуировки

са новите пионерски връзки, а тийнжаргонът може да накара и най-малоумната реч на Тодор Живков или друг партиен другар да звучи като изящна реторика. Добре де, признавам си, че сега преувеличих малко. Но за жалост днес процесът на уеднаквяване е пожелан и никой не се съпротивлява на безличността и посредствеността.
Грешно е да се смята, че като пораснат, глупавите тийнейджъри ще поумнеят, ще си набавят необходимата култура и ще се превърнат в смислено поколение, което да освети пътя на човечеството към прогреса и истинската свобода. Някои от тях, може би, но повечето ще превърнат заблудите си в житейски постулати. А музиката ще продължава да ни трови, докато техните деца слушат наследниците на Джъстин Бийбър и Криско.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Дръмон в Януари 08, 2013, 11:15:47
Тава може да а написано само от крайно погнусен и замислен за бъдещето естет...!!! guru guru guru
+ 1 000 000 000 000....!!!


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: буля Иваница в Януари 08, 2013, 11:22:42
Мдаа... интересна статия!


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Ристо Цоцин в Януари 08, 2013, 11:34:38
Четенето, а вероятно и писането на такива статии е системно содомизиране на клетите читатели с мазохистичното одобрение на техните носители и води до екзистенциално-наркотично отчаяние при редовно четене. Oсвен тава автора също страда от интелектуална  фиксация, която приема формата на изсмукано от пръстите вмъкване на псведоестетски тематики и герои във всичките му измъчени продукти


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Дръмон в Януари 08, 2013, 02:15:22
Четенето, а вероятно и писането на такива статии е системно содомизиране на клетите читатели с мазохистичното одобрение на техните носители и води до екзистенциално-наркотично отчаяние при редовно четене. Oсвен тава автора също страда от интелектуална  фиксация, която приема формата на изсмукано от пръстите вмъкване на псведоестетски тематики и герои във всичките му измъчени продукти
Или поне така ти са ще да мислиш и ти-понеже и твоите дечурлиа са жертви на гореописанта свинщина?!? ;)


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Чвора в Януари 08, 2013, 02:36:18
Абе авторо е прав-до некъде.Щото тоа продукт тинейджърете сал го ползват.Кучето а заровено у авторотвото поколение.Ама въпросниа естет неще да си го признаа и да подири причините.По-лесно а да сочи следствията....


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: манечкио Кошер в Януари 08, 2013, 03:04:43
Е мани, само като видиш кой е автора и ти става ясно кво ша пише у статиата - Сички ора по светъ са тъпи и безмозъчни, само той е саумел та си е земал апчета против таа болес и сега са явява нещо като най-големиа ;D
Лошо нема де, човека е критик по професиа и си върши работата  ;D


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Февруари 07, 2013, 03:20:15
Част от одговара на въпроса що 4-годишните требва да одат на училище
http://offnews.bg/index.php/155850/chastnite-detski-gradini-i-uchilishta-s-darzhavna-subsidiya (http://offnews.bg/index.php/155850/chastnite-detski-gradini-i-uchilishta-s-darzhavna-subsidiya)
За едни десетина милиона бюджетни пари годишно иде реч...Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Гривяк в Февруари 25, 2013, 07:11:09
Днес бях квестор на олимпиада по история. Кво да ви кажа? Тия хора са полудели - толкова труден тест не вярвах, че е възможно да се съчини. Пример? Веднага - изброени 6 произведения от Възрожденската литература и да посочат авторите им. Интересно ми е дали има историк в града ни, който да може да направи това.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Чвора в Февруари 25, 2013, 08:33:14
я дай да вида


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Февруари 25, 2013, 09:21:02
Гривяк, не ма разконцентрирай сега с таа история, дай на Чвора да чете ;)
Приказвай ми за външното оценяване след 7клас.Нищо още не съм чела по въпроса. Предстои ни кандидатстване таа годин.  Усилията са съсредоточени повече върху български език и математика.
Некви наредби за промени очакват ли са? Не че съм наясно с тия първо, второ ...и нам кое си класирване кък стоят нещата ;D Време не остана, требва да са информирам. Който е минал миналата годин по тоа път, да споделя кво стаа.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Койо в Март 01, 2013, 01:18:15
Едно филмче късометражно игрално за размисъл:

Клик на линка отдоле, че иначе не тръгва тука, таа приставка на тубата не баца за вимео.

В час с Ботев on Vimeo (http://vimeo.com/47805406)


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Кака Маца в Март 01, 2013, 03:26:20
Е те тва имах в предвид като казах в друга тема :Да не знае човек къ да си въспитава децата!
Ценностите са им сбъркани


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: уйна в Март 01, 2013, 05:32:38
Съвсем нормално е да са сбъркани, имайки предвид времената, в които израснаха...


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: буля Иваница в Март 01, 2013, 05:47:05
Съвсем нормално е да са сбъркани, имайки предвид времената, в които израснаха...

Права си, уйне. Аз лично се чувствам провалена като родител по отношение на дъщеря ми. Улисани в ежедневието да осигурим хляба, ние /аз/ забравихме децата. Някъде бях чела за децата на прехода - "Забравеното поколение" му викат психолозите.  :-\


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Юбопитка в Март 01, 2013, 06:33:17
само на мен ли ми се струва че фразата "Ботев е идиот" в случая няма обиден характер. Сигурно повредата е в моя телевизор, ма верно не видя смисъл да повтаряме като папагали колко големи са ни героите от миналото, а в същото време да се опитваме да удушим всеки позив на "модерна" революция. Няма да имаме скоро нов Ботев или Левски. В съвременна България има по-голяма цензура от байтошовото време и по-лошото е че си я налагаме сами, като в оня виц за казана с българите в ада.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: буля Иваница в Март 01, 2013, 06:37:16
само на мен ли ми се струва че фразата "Ботев е идиот" в случая няма обиден характер. Сигурно повредата е в моя телевизор, ма верно не видя смисъл да повтаряме като папагали колко големи са ни героите от миналото, а в същото време да се опитваме да удушим всеки позив на "модерна" революция. Няма да имаме скоро нов Ботев или Левски. В съвременна България има по-голяма цензура от байтошовото време и по-лошото е че си я налагаме сами, като в оня виц за казана с българите в ада.

Не си само ти. И аз така мисля. Разни времена, разни мирогледи, разни идеали.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Ристо Цоцин в Март 01, 2013, 06:40:24
Ботев и Левски за жертва на фетишизация. Донекъде поради генерално закостване, до по-голема степен поради просмукване на комунистическия фетишизъм към личности у техния канал. Училището а идеологизирано - идеологизациата а адекватна ретко, а фетишизирането никога - додек има принуждение за неадккватнос, ше има ели протест, ели осмиване -> получава се обратен ефект.

Противно на тва къде разпраа учителката за времето на бащата, нищо се неа променило- бащата вероятно а се а присмивал я на часовете на класниа с идеологическата война, я протестирал срещу униформите  - демек прогреса от времето на социализъма клони към нула, само тогава че тогава шамарете са били повечко


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: манечкио Кошер в Март 01, 2013, 06:48:23
Азе разбра филма, като да покаже ка ни са налага чуждо мление, чуждо мислене,  и ка секи с различно от тава общо мнение и мислене, опитал съ да надигне глава, биде изолиран и смачкан
Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Кака Маца в Март 01, 2013, 09:39:48
И това -да ,но не само. Как да обясниш на дете саможертва например. Като сега този който гази и тъпче другите живее по добре. А това в нашия презадоволен свят колкото и да не ни се ще си е приоритет за тях.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Март 01, 2013, 09:41:36
 thanks  Добро филмче! За девет минути е казано толкова много!


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Койо в Март 02, 2013, 01:45:55
Заглавието е било "Ботев е идиот", ма патриотарете са скочиле и са рекле че ше линчуват създателете на филма, режисьора се е видел принуден да сменува заглавието. Който факт а не по-малко показателен у кво общество живеаме. Жалка картинка и надежда ептен изгубих за квото и да било. Така си живеа без надежда социална, остана ми сал личната.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: манечкио Кошер в Март 02, 2013, 01:55:38
Але и цитат на тиа същите патриоте

"Изобщо не ме интересува съдържанието. Отворете тълковния речник, за да видите какво пише срещу думата "идиот", и тогава ми говорете. Захапем ли ги, бял ден няма да видят - дъвчем до смърт. Имайте предвид, че аз съм от най-меките", каза Божидар Божилов пред в. Марица"

Божидар Божилов е председател на "Сдружението на футболните привърженици в България" и председател на фен-клубъ на Ботев Пловдив

незнам ка да го коментирам  ???


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Чвора в Март 02, 2013, 11:52:00
Ми мойто лично мнение ,е че филмчето е слабичко,схематично и не казва нищо,ама абсолютно нищо ново или нещо де да е смислено-от едната стран клишетатат на директорката-от другата стран клишетата на либерастите....тва патриотарете че са с празни куфалници-ясно а.Ма ,че тоа высер не заслужава толко да му са па обръща внимание-не зсалужава...


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: apostolicia в Март 02, 2013, 12:23:31
Ми то на высер най му връви бомбастично заглавие, що си мислите, че е турнато такова - що ората са видели, че немат дара да измислат качествен фюм, па са фложили се пак сретства и требва некак даси ги върнат!


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Койо в Март 02, 2013, 01:49:46
Я сметам, че филмчето е младежко. Иначе за схематизма си много прав. И все пак у даскалото го има проблема между даскалиците от некоги и дечурлиата от днеска. Не става толко дума за художествени качества на произведението.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Койо в Март 02, 2013, 01:52:50
Ми то на высер най му връви бомбастично заглавие, що си мислите, че е турнато такова - що ората са видели, че немат дара да измислат качествен фюм, па са фложили се пак сретства и требва некак даси ги върнат!

(Извън темата - от кратки филми средства се не връщат, честна дума, освем ако не си татин и мамин на некой си и чакаш за неко наградка. От мойто произведение дотука сал загуби, плащал съм на режисьор по монтажа, на музиката, пътни разходи, спане на некои места...)


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Юбопитка в Март 02, 2013, 01:59:57
освен че е младежко, филмчето е и аматьорско и е абсолютно несериозно да искаме някакви художествени висоти, достойни за Оскари. От мене авторите имат голямо браво - за днешните младежи трябва да се правят филмчета, които да ги карат да си зададат поне един нематериално ориентиран въпрос. Да не говорим че на първо гледане аз си зададох няколко: Какво се е променило в образованието от времето на моя баща до днес? Трябва ли да вярвам сляпо на всичко, което ме учат в училище? Защо не мога да изказвам мнение различно от общоприетото? Готова ли съм да понеса последствията, ако все пак реша да изкажа такова мнение? и т. н. мога да изредя поне още десетина


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Чвора в Март 02, 2013, 05:51:16
Въпросите ти са правилни.Ама филмчето не дава отговор на ньи-или по-скоро дава удобниа за автора отговор-не.А всъшност младежите отдавна са си дали отговорите-на които са ги научиле автори като тоа.А тиа въпроси де ти ги задаваш ,са си ги задавали още по времето на Платон и Аристотел,да не каем още по времето на шумелите-и досеги не са изяснени правилните отговори ;)


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Юбопитка в Март 02, 2013, 06:36:03
Док, ем задаваш въпрос, ем сам си отговаряш - щом велики мислители, от древността та до днес, не са намерили отговори, ние ли ще намерим?! По важно е да си тренираме естествените способности да наблюдаваме и анализираме. А това не става с даването на готови отговори.
Всеизвестен е факта че гледайки едно нещо, двама души го виждат по различен начин. И тука идва тънкия момент - ако могат да си обяснят един на друг без категории добро и лошо, без да се убеждават кой крив и кой прав, става дума за общуване, ерго - развитие. Ако обаче почнат да се препират кой не гледа правилно и не види това което трябва, влизаме у една друга сфера, служеща си с контрол и имаща за цел застой вместо развитие.
Съм твърдо ЗА свободното общуване между хората, свободата в изказа на творците, па дори и включваща провокативни изразни средства. Вярвам и че постоянно трябва да се ревизира отношението ни към Великите Личности и Твърдения от историята. Времената се менят толкова динамично, че неща които преди 30-40-50-200 години сме смятали за революционни (в общия смисъл на думата) днес изглеждат меко казано абсурдни.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Чвора в Март 02, 2013, 07:08:19
Виж-съгласен съм на 98% с тава къде казваш.Има обаче фундаментални неща у живота които щеме или нещеме са категории-добро-зло-истина -лъжа.И колкото и да ревизираме некои факти и събитиа-има основополагащи положение,които не бива да бъдат поставяни под съмнение.Знам ,че звучим консервативно и закостенело-но идеата ми е следната-за да има развитие-требва да се надгради върху нещо-требва да се стъпи на нещо ,които да ти даде възможност да напраиш скак нагоре и напред.Ако се разрушът тиа устои-тогава има не развитие,а пропадлък.У филмчето гротескно е показано борбата между младите и мислещите и старите и закостенелите.И според мене проблема изобщо неа ,че младежа е написал-Ботев е идиот?Проблема е ,че даскалицата не задава правилниа въпрос-даже не въпрос а изискване-а защо  според тебе младежо е идиот и с какво можеш да се обосновеш за тава си мнение?Само ,че я съм далече от мисълта,че сички УЧИТЕЛИ-пиша го не случайно с големи букви -са такива..даже бих казал-според мене-процента нги е по-миничък от тоа на нормалните мислещи преподаватели...щото ако не беше така-тоа същия младеж-немаше да напише таково есе ;)


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Юбопитка в Март 03, 2013, 10:01:49
опа, стигнахме до най-важния въпрос
Цитат
Има обаче фундаментални неща у живота които щеме или нещеме са категории-добро-зло-истина -лъжа.И колкото и да ревизираме некои факти и събитиа-има основополагащи положение,които не бива да бъдат поставяни под съмнение
изучават ли днешните млади в училище предмети като морал, етика и право? Ама не както на нас ни ги преподаваха едно време, пропагандно обслужващи идеите на Партията, ами свободно, критично ориентирано? Рузвелт е казал: "Да се образова само умът, но не и моралът е заплаха за обществото". Не мога да не се съглася с него. Няма как да очакваме по-добро общество от хора, които не са научени да мислят, да разбират човешките и вселенски взаимоотношения, да правят избор.
Относно консерватизма на идеите, ти сам си изказвал идеята, че човек докъто е млад е либерал, па като поодъртее става консерватор. Нормален процес. Фатката е да намерим баланс. Ако оставим да надделеят консервативните идеи, ше си спрем развитието, ма ако либералността вземе надмощие, една крачка ни дели от радикализма и хаоса.
Та като казах радикализъм, да се върна на Ботев. Филмчето явно е било пуснато за ограничено време и не мога да го изгледам пак, да търся пропуснати при първото гледане подробности. За мене ни учителката, ни ученика, най-малкото пък Ботев са идиоти. Просто всеки от тях си е продукт на времето в което е живял. "Идиот" се явява думичка катализатор, провокация. Факта, че такъв "слаб и творчески недоносен (по думите на доста хора)" филм предизвиква дебати идва да ни покаже какъв глад изпитват хората от критичност. Явно от медийните сапунки почваме да пукаме балони и през ушите, та от време на време не е лошо някой да ни лисне кофа студена вода, ако не да се съсветим, поне да отмие пяната.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Койо в Март 03, 2013, 10:29:07
А идиотът на Достоевски в "Идиот" идиот ли е? Идиот е човек с идеи. Идиот е човек, невписващ се в общоприетите рамки. Или приятно вманиачен човек. Познавам не един идиот, все добри момчета и момичета. Само дето тоя смисъл на думата убягва тука и всички възприемат единствено обидната конотация на умствено или душевно болен. А за мене тоя смисъл е последният.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Чвора в Март 03, 2013, 10:43:47
Начи тва за либерализма и консерватизма не съм го измислил я,а един далече по-умен и заслужил мъж от мене-сър Уинстън Спенсър Чърчил-,,Ако на 20 г. човек не е революционер ,значи няма сърце,ако на 40 не е косерватор-значи няма ум" :smeeeh:.Иначе си абсолютно права за тва ,че за съжжаление наща образователна система поне на тоа етап не стимулира мисленьето а наизустяването на факти.Което разбира се има също две страни.Но надделева лошата-липсата на самостоятелност.А иначе-ако филмчето не беше пущено със заглавието,,Ботев е идиот" ,а с тва къде вече се разпространява-,,На училище с Ботев"-щото режисьора бръже се усети ,че а фърлил говното у вентилатора,ма е стоял ПРЕД вентилатора,а не зад ньего-никой немаше да обръне внимание на сий высер.Ерго-на автора не му е била точно зор кво ша каже,а кък ша го каже...Та така.Благодарско за убавата дискусия! ;) :punk:
Кептън-много добре осъзнавам в къв смисъл е използвана думата идиот при Ботев.лично аз например считам,че непознаването на истинската дейност,характер и житейски път на Ботев от масовия българин води само до много,ама много голема загуба и за народа и за самия Ботев.И друг път съм писал-Ботев требва да се учи не по книжките на Панталей Зарев и Милена Цанева-и ред други закостенеле професори от кабинетите,а по Биографията на Ботев от Захари Стоянов-щото тогава децата ще разбърът ,че сме имали истински екшън герой,който може да ги вдъхновява-,че сме имале много редката комбинация между действен мъж и невероятен публицист.За поезията не приказвам-тамка нещата са други и вие  писателе много по-добре от мене моо да ги опишете.Само ,че Ботев е напраен у тоа закостенел образ от офицялната пропаганда-,ньего са го теглили за костите и управляващи и опозиция..сал една династията на Кобургите неа го развела като знаме...щото нали се сещаш че некък не върви да обявиш за  лице на Двора,чвека написал,,Плачете за Париж,столицата на разврата......".И сеги вървът безумия у таа насока-некви от патриотарете сакат БПЦ да обяви Ботев и Левски за светци-тава е се едно  пак единиа да го обесът,а другия да го гръмнат....


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Койо в Март 03, 2013, 12:13:27
Следователно ка уточни Саматока негде - четенье и па четенье, образование и па образование, не става с общи познаниа оттук оттама и после удри у грдите българи юнаци, щото феновете на Ботев Пловдив ги не познавам лично, ма имам големи самнениа колко от тех са прочеле поне едно публицистично Ботево творение и колко от тех знаат, че тоа човек не а бил ча толко шашав, че да ръгне да са самоубива, а е сакал да поемат накъде Сръбско коги е видел, че нищо не става, ма тама са се случиле едни други работи, за които съм мислил на други места.

Куманистическата пропаганда нали го обявява за куманис и оттама тръга и целото днешно недоразумение. Па Левски е напълно друга историа, ква канонизациа, кви пет лева, не праат разлика ората между Църква и национализъм, а за Църквата човекът е пръво ристиенин и на второ место българин.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Чвора в Март 03, 2013, 03:06:48
тука съм напълно съгласен с тебе-образование,образование и пак образование-всеобщо и задължително-до определено ниво.Без образование-никоги нема да се дигнема от тоа кенеф дето сме.Таа дръжава-ако още е останало нещо от ньеа требва да дава най-много пари за образование.Не за полиция,армия или здравеопазване-а за образование.И от тука ми иде следващото- с перото се почва-а после иде пушката!Е за тва-политичарете на Териториата никоги нема да създадът читава образователна система.......


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Койо в Март 07, 2013, 11:06:51
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1817770 (http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1817770)

Тука съм на страната на даскаля. Що са го уволниле за мене си остава загадка. Клипа е почти професионално напраен и е веселяшки. Не че сички даскале требва да са такива, просто си а нужно общуванье с дечурлиата и на друго ниво.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: iakim в Март 16, 2013, 02:31:53
Много мога да коментирам ама - нема си смисал!
За мен колегата не требва да е уволнен що нема ви разправам кък са ни изнасале лекции кък да заангажираме вниманието на учениците...
Целата таа случка за мене  е смешна!


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Божура в Март 16, 2013, 09:38:27
Тоо случай съм сигурна, че има дълга и сложна предистория. Гледах репортажи, че родителите и децата събират подписка да се върне на работа, а учители от своя страна, събират друга подписка, против него. Явно пречи на некой човека.
Браво на такива учители, които намират общ език с децата по такъв забавен начин.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Койо в Март 16, 2013, 06:55:39
Ми то си е цела мода, Берба и Фулъм са го направиле, "солистът" може да си връши секакви движения, обаче даскаля много сексуални ги правил и по тоо начин разстроил постсексуалните си колежки.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: уйна в Март 16, 2013, 07:00:12
Постсексуалните каа  :smeeeh: :smeeeh: :punk:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Койо в Март 16, 2013, 07:03:13
Е туке един пич са е поупражнявал по "народопсихология" и е съобщил некои истини, немаме екипност и общност, немаме, щото сме свикнале се да се делиме.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Март 18, 2013, 10:03:17
Пратиха ми тоа линк,та са отплеснах да чета за кво иде реч. Още не съм го съвсем подробно разгледала та да израза мнение.
Стаа дума за стипендии за ученолюбиви деца  от 6-ти до 11-ти клас. До 15 април е срока.
Ако некой го вълнува да заповеда:
http://1000stipendii.org/page/10 (http://1000stipendii.org/page/10)


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: уйна в Март 27, 2013, 02:58:30
Чудих са къде да го пуща тва и тоа раздел ми са виде най-подходящ.

http://www.dw.de/%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D1%82%D1%8F-%D0%B5-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA/a-16685850 (http://www.dw.de/%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D1%82%D1%8F-%D0%B5-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA/a-16685850)


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Кака Маца в Март 27, 2013, 03:12:25
Тъжно...и истина...уви  :-\ В статията е казано всичко. Човека е опитал да направи нещо и какво -постигна ли нещо -не! Може би точно за това не опитваме,защото знаем че е безсмислено....но пък от друга страна това значи че са ни победили. Не опитваме ли ,няма да успеем....дако да знаем че няма смисъл  :( Някой ден може пък да успеем.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Койо в Април 24, 2013, 03:00:56
По въпроса написах на мейла на заведението и му пратих линк към статията, имат си сайт, управителят на веригата кафета ми отговори, че знаят за случая, камерите са го записали и не било съвсем както го разказва Терзийски. Той е писател, украсява, но със сигурност е било грозно. Написах после и на Терзийски с копия от кореспонденцията ми с шефовете, той ми одговори, че съм направил много добре, дето съм писал. А и управителят ми благодари за изразената "гражданска позиция", квото и да означава таа поредна купешка мантра.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Койо в Април 24, 2013, 03:07:04
Я по принцип додох до темата да споделим поредния си шок от образователната система.

Днеска синът, 7 клас, са прибира от даскало. По история не е титулярката, а е неква млада заместничка.

Която зела молим ви се да разправа на децата за "световните конспирации" като свое най-големо убеждение... Приказвала им за илюминати, рептилии, извънземни, евреи, масони, ужас и безумие. Таа за прибиванье.

Туке можем сичко да си напишем, тва е форум и не е официална среда. Но от учителската катедра да приказваш такива щуротлъци на дечурлиата - тва за мене е подсъдимо и се чудим как да реагирам. Пръвото може би ше бъде да се обадим на класната да предупреди въпросната особа да си освобождава напрежението на друго место, а у клас да си връши работата, за която са ги назначили. Дееба тиа недопраени даскали, бих рекъл у тоа случай, ем и я съм даскал. Не у минало време, ми у сегашно, щото почнах от месец да преподавам руски у една частна школа.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Чвора в Април 24, 2013, 04:00:44
Секо стадо си има мръшляк Кептън..не връзвай са...обади са там на класната да и свие сърмите и а си глеа -план програмата-тва ша е достатъчно...


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Дръмон в Април 24, 2013, 05:21:25
Бе на твое место бих са брънал къде директора на училището-ебаа тиа масонье и извънземни...! :green: :udri:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Април 25, 2013, 01:17:30
Първо с даскалицата опитай да поговориш. Така мисла,че е по-добре. Ако нещата продължават по същия начин, моо са повдигне въпроса до класната, а сетне и до директорката. И я съм имала подобна случка. Усети са даскалицата,че е прекалила и са уталожиха нещата.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Койо в Април 25, 2013, 10:45:35
Засеги шси мирвам, рекъл съм на момчето, ако таа продължава, да иде при класната и да ѝ разкаже.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: буля Иваница в Април 25, 2013, 11:03:28
Фенерски, що си мислиш, че децата са заповнили и 1/3 от тава де им го а казала?!
Не са фпрегай излишно.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Април 25, 2013, 02:34:42
Засеги шси мирвам, рекъл съм на момчето, ако таа продължава, да иде при класната и да ѝ разкаже.
Оно и без тава им остана още малко да краа на годината. Вазе сбираха ли ви да  обясняват за тия външни оценявания и кандидатстване по разни школа? Довечера ни викат назе, родителите на седмокласници, на обща родителска среща . Ше носа тафтера да пиша, че ше зема да пропуща нещо  ;D


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Април 25, 2013, 11:50:33
Освен да пцувам след родителската среща, друго ми не иде.   >:( Толку па да са е забръкала таа образователна система, че нема накъде.  :udri: Се си мислех,че за наще деца ше са променат нещата, ма не би...Слушах, слушах и нищо не разбрах.  ;D Училища-гнезда, пръво, фторо, трето...па и четвърто класиране, профилиращи предмети....
За да продължи детето с японския, требва да кандидатсва на опщо основание. Никво значение немат тия седем годин, нема изпит по езика, нищо нема... Други очаквания имаха и у училището. Промяната у закона са не осъществи.....
 Не съм изненадана и го очаквах.
Зачела съм са да вида за кви други училища да мислим, що има вероятнос и да са не класира за японската паралелка.
И...попаднах на нещо интересно, не че ше кандидатстваме там, ма за пръв път чувам за румънска гимназия. Даже от таа годин е у наща маала. По-интересното е кви екстри предлага:
Цитат
Възможностите, които гимназията дава на завършилите курса на обучение са :
- безплатно обучение, стипендия и общежитие, без приемен изпит във висши учебни заведения в Румъния
??? Ква е таа рабута? Що са така натискат румънците?


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Гривяк в Април 26, 2013, 12:23:52
А сетИ са що така са натискат румънците? От Силистра що дечор а студент у румънско - даже ме молиха и сина да уредят да учи там, ама не дадох. Мое сме цървуле, ама български, бала съм ги. Нема да подпиша документ, че сме с румънска жилка да а кво ще па.  :udri:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Април 26, 2013, 12:27:36
А сетИ са що така са натискат румънците? От Силистра що дечор а студент у румънско - даже ме молиха и сина да уредят да учи там, ама не дадох. Мое сме цървуле, ама български, бала съм ги. Нема да подпиша документ, че сме с румънска жилка да а кво ще па.  :udri:
За къф дукимент приказваш  ???


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Гривяк в Април 26, 2013, 12:34:50
Абе вадиш там "удостоверения" разни, че имаш баба/прабаба или некой друг корен румънски, че да им ползваш превилегиите и да учиш в Румъния със стипендия. После ша броат румънците в Добруджа...нали се сещаш?


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: sanda в Април 26, 2013, 12:38:38
Чека че и на мене ми стана интересно! Става въпрос за гимназия в София, където къкто разбрах секо дете кое влезе и изучи там нещо си отива в Румъния с стипендия. Е как, кой и даа ша си извади докимент че има баба влайня ??? Тука у София се непрескачат такива!


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Април 26, 2013, 02:16:57
Чека че и на мене ми стана интересно! Става въпрос за гимназия в София, където къкто разбрах секо дете кое влезе и изучи там нещо си отива в Румъния с стипендия. Е как, кой и даа ша си извади докимент че има баба влайня ??? Тука у София се непрескачат такива!

Гривяка приказва за нещо друго. Цитатът е от сайта на гимназията. http://www.pgiire.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=104 (http://www.pgiire.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=104)Според информацията е достатъчно да си учил и завръшил там.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: masok в Април 27, 2013, 09:22:03
90 лева на месец за учителка с частни уроци по математика ,добре ли е?!мисла са 4 пъти у месеца посещенията!


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Април 27, 2013, 09:33:39
Колко часа са тава? Твоя кой клас беше?


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: masok в Април 27, 2013, 09:37:25
Колко часа са тава? Твоя кой клас беше?
6 -ти....по 2 часа мисла та 8 ....ма требе питам де..


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: sanda в Април 27, 2013, 09:45:47
Ей, я немоа кажа много лия манко лия....?
Ма проучи даскалицата, иначе колко и паре да дадеш, смисъла е нула!


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: masok в Април 27, 2013, 09:48:57
Ей, я немоа кажа много лия манко лия....?
Ма проучи даскалицата, иначе колко и паре да дадеш, смисъла е нула!

Начи смисъл има и резултат има!!Детето е по добро по математика!Просто питам нормална ли е цената! ;)


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Април 27, 2013, 09:50:09
Мене ма подирия да помагам на едни деца по математика, бъш у шести клас са.С такова  са не бех занимавала, та са чудих кък връвът цените. Спрех са на 12 кинта на астрономически час, като ода у тех, но са ми близо. Две сладурчета си имам сега и борим математиките. Не е добър вариант да е веднъж седмично. Мисла,че е по-добре да е два пъти по час и полвина. Един час на мене ми не стига, а два идат много. Секи, обаче си знае с кво време разполага детето му, а и финансите не са без значение.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: sanda в Април 27, 2013, 09:54:33
Ей, я немоа кажа много лия манко лия....?
Ма проучи даскалицата, иначе колко и паре да дадеш, смисъла е нула!

Начи смисъл има и резултат има!!Детето е по добро по математика!Просто питам нормална ли е цената! ;)
Щом има резултят е добре, я тякя мисла!
Па къв съвет моа дам я мойте кучета на математика не одат ;) ;D

Не жали пари за детето! :no:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Валери61 в Април 27, 2013, 09:55:42
Адаш, фани Унучката да му дава уроци, че си е наш човек, па са спогодите за парите.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: masok в Април 27, 2013, 09:59:15
Адаш, фани Унучката да му дава уроци, че си е наш човек, па са спогодите за парите.

Мдаа ...ше мисла по въпроса...!Сал че тука игра още едно родителско тело!!Бившата!А она нее за коментар..Ма ше я среда си мисла!


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Април 27, 2013, 10:25:21
Не си създавай  излишни емоции. Прилична е сумата, която давате. Ако детето си аресва учителката, нека си продължи. Важно е кък я възприема. Друг въпрос е що са стига до часни уроци, но тава е дълга тема, а ми са не пише бъш сега. ...Моо ти поприказвам кат са чуеме или видиме за математиката у шести и седми клас и кво ги очаква децата.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: masok в Април 27, 2013, 10:28:34
бе очаква го ..ученье...и у 7-ми клас..ма нали е дете та го не осъзнава!!Май ше зима уроци и летото,та да не губи тренинг..!се пак тоя 7- ми клас му е важен!Немое сал със футболу У Славия да бута!


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: sanda в Април 27, 2013, 10:44:02
бе очаква го ..ученье...и у 7-ми клас..ма нали е дете та го не осъзнава!!Май ше зима уроци и летото,та да не губи тренинг..!се пак тоя 7- ми клас му е важен!Немое сал със футболу У Славия да бута!
А що да немоа ???
Я съм за спорта, от даскалък файда нема :no:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: masok в Април 27, 2013, 10:45:32
бе очаква го ..ученье...и у 7-ми клас..ма нали е дете та го не осъзнава!!Май ше зима уроци и летото,та да не губи тренинг..!се пак тоя 7- ми клас му е важен!Немое сал със футболу У Славия да бута!
А що да немоа ???
Я съм за спорта, от даскалък файда нема :no:

нее така мале!!


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: sanda в Април 27, 2013, 10:54:25
бе очаква го ..ученье...и у 7-ми клас..ма нали е дете та го не осъзнава!!Май ше зима уроци и летото,та да не губи тренинг..!се пак тоя 7- ми клас му е важен!Немое сал със футболу У Славия да бута!
А що да немоа ???
Я съм за спорта, от даскалък файда нема :no:

нее така мале!!
Па естествено че неа така!
Я си праа майтап !


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: уйна в Април 27, 2013, 11:41:50
Я цел живот съм патила от пропуснат материал по математика баш у тоа период.
Ако добре са справя и върви напреде, не жалете парите, заслужава си. Математик може и да не стане, ма поне да фане нишката, че она е много важна у математката. Веднъж опущиш ли я, лесно се снажда.
Мъкаааа, голема мъка съм видела я с таа наука!  :udri:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Чвора в Април 27, 2013, 11:44:05
Не си сал ти Уйне,не си сал ти.....


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: apostolicia в Април 27, 2013, 11:49:43
Я па бъш те тава да зема да завръша, дасаебавглаватапроста!


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Kaka Сийка в Април 27, 2013, 11:55:18
Оф!И Я тва сам завръшила у средна степен Математическа Гимназия и за кво?Да сметам разни рабути :smeeeh:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Ристо Цоцин в Април 27, 2013, 11:56:30
моа ли интегрираш?  :green:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Kaka Сийка в Април 27, 2013, 11:57:20
Роми да! :smeeeh:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: уйна в Април 27, 2013, 11:59:56
Я, да си кажа чесно, и квадратно уравнение не моо да реша.
Ромите тамън да ги интегриаме и ма съкратиа, та и тава не успех.  :-[ ;D
Бе здраве да е, има и машинки за таа работа, ама е добре човек да има повече познания по таа наука.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: sanda в Април 28, 2013, 12:04:18
И я като Уйна!
Бе кво като съ исфрълям :udri:
Квоа тава математика ???
Една комшийка си пратила внучето при мене че като по млада му обесна задача некаква :o
Я даже незнаах къ са вика тава къдеа с две уравнения едно под друго и една вертикална чертъ :green:

Питах кака ма оно съ обеснева на човек къде знаа за кво са прикаа ;) :-[


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: apostolicia в Април 28, 2013, 12:12:54
Вика се система от уравнения с едно или повече ниезвестни.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Дръмон в Април 28, 2013, 12:14:16
Ъ?!?
Я по математика у дипломата за средно образование иам точно3.33...!!! :green:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: sanda в Април 28, 2013, 12:17:00
Ъ?!?
Я по математика у дипломата за средно образование иам точно3.33...!!! :green:
Мене общата за средно мия толко :smeeeh: :smeeeh:

Вика се система от уравнения с едно или повече ниезвестни.
Но моа са вика и Лейди Ди, ма кво от тава като незнам за кво са дума  :-[ :green:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: уйна в Април 28, 2013, 12:18:10
Ъ?!?
Я по математика у дипломата за средно образование иам точно3.33...!!! :green:

Па ти си одличник. Я имам три нула, нула.  ;D :krkanje:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: masok в Април 28, 2013, 12:19:08
е я имам 5 ..и кво?!! :P


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Дръмон в Април 28, 2013, 12:22:52
е я имам 5 ..и кво?!! :P
...епа значи че си отличник на отличниците(спрямо назе) и връй да сметаш квадратни,петоъгълни и кви си сакаш уравнения зарад назе...!!! :krkanje: :smeeeh:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Април 28, 2013, 12:23:46
Математиката е млогу убава наУка  ;D Я си я аресвам, не съм неква гениялна, лааса съм имала късмет  cv да имам добри учители. 


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: sanda в Април 28, 2013, 12:27:14
Математиката е млогу убава наУка  ;D Я си я аресвам, не съм неква гениялна, лааса съм имала късмет  cv да имам добри учители.
Ми! Късмет!
Збръкана си си! :green: :krkanje: :green:
 thanks


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: уйна в Април 28, 2013, 12:29:04
И я имах добър учител, ма след като бех опущила основния материал. Да ми е жива и здрава една съученичка, она по немски копче не можеше да каже, ма по математика беше царица. С нея си праехме комбина и избутахме гиманазията.  :punk:   ;D


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: apostolicia в Април 28, 2013, 12:54:12
Не че нещо, ма некой може ли да ми каже те у тоа ред от числа

1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19

кое число е излишно, не е за тука (и що) - тава е обикновен тест за интелигентност за у Гражданска защита, макар че немам престава кво одношение има тава къде гражданската ащита, ма щом са го турнале тама сигурно има некакво одношение.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: sanda в Април 28, 2013, 12:57:14
Не че нещо, ма некой може ли да ми каже те у тоа ред от числа

1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19

кое число е излишно, не е за тука (и що) - тава е обикновен тест за интелигентност за у Гражданска защита, макар че немам престава кво одношение има тава къде гражданската ащита, ма щом са го турнале тама сигурно има некакво одношение.
19 ???


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: apostolicia в Април 28, 2013, 12:57:49
Цъ! Видехте ли, че си требва манко от манко математика, па ако ще и зарад тест за у гражданска защита.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: sanda в Април 28, 2013, 01:02:36
Цъ!
Ми тогава 11 ???
Ма ако неа тава ич мъ не дири вече що си варда акъла! И заран ша ми требва! :green:Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: уйна в Април 28, 2013, 01:04:05
Не че нещо, ма некой може ли да ми каже те у тоа ред от числа

1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19

кое число е излишно, не е за тука (и що) - тава е обикновен тест за интелигентност за у Гражданска защита, макар че немам престава кво одношение има тава къде гражданската ащита, ма щом са го турнале тама сигурно има некакво одношение.

11?


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: apostolicia в Април 28, 2013, 01:05:55
И 11 не е, заран ако не сте го измислили, ша ви кажа, ма те погледнете числата, де! Не цифрите! Па не случайно съм написала тава у скобите!


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Вени Тети в Април 28, 2013, 01:06:33
Нема 9


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: apostolicia в Април 28, 2013, 01:07:10
Вени, въпросо не е кво нема, а кво е у повече.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Вени Тети в Април 28, 2013, 01:09:12
епа че четем пак по внимателно


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Ристо Цоцин в Април 28, 2013, 01:10:16
15  :green:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: уйна в Април 28, 2013, 01:11:30
Оф, дееба тия числа дееба, я.  papa И да ги гледам и да ги не гледам, се таа.  :udri:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Вени Тети в Април 28, 2013, 01:12:39
мислим че 1 е излишно ама може и да грешим


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: sanda в Април 28, 2013, 01:16:25
Бе бегайте, неразправайте са стаа! Таваа шашаво, кваа разликата между числа и цифри :green:
Па ча гражданска защита, я ми стига да броа до 100, и да знам карате та да се защита граждански ;D

пп А фсъшнос що мия да броа до 100 ???


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: apostolicia в Април 28, 2013, 01:18:14
Единственото число у таа редица, къде не е просто - демек може да се дели и на друго освен на 1 и на него си - е 15. Крокич печели пръва награда, ма он таваси го знаа. Получава работата. Останалите кандидати за у Гражданска защита не успеяха да сберат нужните точкове.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: apostolicia в Април 28, 2013, 01:20:08
Бе бегайте, неразправайте са стаа! Таваа шашаво, кваа разликата между числа и цифри :green:
Па ча гражданска защита, я ми стига да броа до 100, и да знам карате та да се защита граждански ;D

пп А фсъшнос що мия да броа до 100 ???

На тава ша отговарам заран, че ми се затвориа вече сички чакри.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: sanda в Април 28, 2013, 01:26:15
Аааааааа! 3*5=15
Ми така речете де! Кво гу оврътате толко?!
Па и тоа Крокича не можа си замлъчи, ми....!!

Тава не беше чесно, що имаше умножение, за такива като мене най много + и - ;D


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Валери61 в Април 28, 2013, 10:33:00
Ей ка съм изпущил снощи веселбата покрай любимата ми наука математиката. Не са сръдете ама я направо са ококорих, като гледам, че са гадае кое е излишното число. Ма то верно, че за ора дека им не е бил любим предмет това си е наказание да са карат са мислат логически! :green: Па системата от две уравнения с две неизвесни я бех открил една година преди да учим материала в училище, заради една задача в кръжока по математика. С годините обаче материала се забрава и сеги ни моа да диференциарам ни да интегрирам (освен роми по пернишкиа метод), а и трицифрени числа на квадрат вече трудно сметам на акъл! ;D
  Иначе поне аритметиката си е необходима, даже и да станеш овчар, оти за да видиш дали сичките овци са ти у стадото ше требва да им преброиш краката и да ги разделиш на 4!  ;) ;D


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: уйна в Април 28, 2013, 12:00:14
Има си машинки за таа работа, Валерко. Ебала съм го да са напрегам и да сметам, тва го най-мраза. И с пари не обичам да са разпраам. Само да ги арча.  ;D


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Валери61 в Април 28, 2013, 12:37:13
Бе като та гледам си са научила и да ги изкарваш, преди да ги арчиш!  ;D  :krkanje:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Божура в Април 28, 2013, 01:02:44
Смея да кажа, че математиката ми е била интересна и съм имала само отлични оценки, ма кво от тва? Като не са занимаваш с таково сичко са забрава. Сега по неко път са замислям колко е 3x9, камо ли за нещо по-сложно. Единственото нещо, къде ша помна винаги е - сбора от квадратите на катетите е равен на квадрата на хипотенузата  :green:.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Чвора в Април 29, 2013, 06:18:48
Цитат
Ма то верно, че за ора дека им не е бил любим предмет това си е наказание да са карат са мислат логически! :green:
логически се мисли НЕ само у математиката.Тва е за протокола.Иначе-за аритметикаета си прав-и на 98-те % эот ората дето не съ инженери таа наука им стига да съ опраат у живото.И то-добре.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Април 29, 2013, 08:48:03
Прав си донекъде. Аритметиката е таа дека са използва у ежедневието. Събиране и изваждане, умножение и деление, процентове-най-вече да си сметнеш лихвата , ако си теглил заем или да сметнеш данък "опщоход" къ вика Пипи  ;D
Цитат
логически се мисли НЕ само у математиката.
  Ученето на математика развива доста добре тава качество, тава е ценното на таа наука, да моо подреждаш мислите си. Сетих са сега за един германец, ма не моо си спомна името му, известен математик е. Та тоа същия рекъл на един негов ученик, че фантазията му е малко за математик, но е достатъчна за да е добър поет. ;)Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Чвора в Април 29, 2013, 09:30:56
Науката Логика не се основава на математическите изчисления.Ма тава е друга тема да не засираме та...


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Май 18, 2013, 09:26:46
Нема май друг със  седмокласник у форума. За сина на Фенера са сещам, ма не съм сигурна бъш дали е наборче на щерката. Вълнуваме са тия дни, че изпити идат, училище требва да си избираме. Тия дни тава ни е темата на разговор у дом и естествено възникват разни въпроси и тревоги.
Ше ми от полза да споделът мисли ора, които са завръшили езикови гимназии, па и сички други, които ги влечат езиците.
Повечето от вазе знаете, че тава мойто е у паралелка с епонски език, който го почна от пръви клас. Тава стана съвсем случайно, никви амбиции не са ма гонили, даже не знаех,че има такава паралелка. Ареса си наща училището, а оно е на 100 години и си е праено къкто си требва, ареса стаата на японската паралелка, която родителите са беха постарали да я напраат уютна и красива с едни нарисувани стени, убави маси, пиано. Най-вече и аресаха кенефите.  ;D Остаих нещата на нейната интуиция.
Бех с ясното съзнание, че тава не е осъзнат избор.
Добро обучение получиха. Проблемът сега е, че кандидатстват на опщо основание, ако сакат да продължат да учат езика след осми клас. Така стоят нещата в момента. Не ги коментирам.
От друга страна с английския е доста напреднала. Па така на майтап тръгна коги беше на 6, що и беше скучно у предучилищната и я записах у една махленска школа, чиято директорка е моя бивша клиентка. По едно време ми викаше,че сакала там да си оди, вместо у даскалото.... ;D Сериозна школа. Заран е на PET изпит. Оди си с кеф, да видиш ти...
Таааааааа.....сега умуваме кък да ги редим тия училища у списъка. Неколко варианта има.
1.Бориме са за епонската паралелка. Она е с втори език английски. Продължаваме си часно с ингилизкия.
2. Вариант английска гимназия или просто паралелка с английски. Пръвата година ша е пей сърце....Ма и тук не е лесно. Не аресва немски и френски, та требва да внимаваме какъв фтори език имат тия паралелки... Спираме часните уроци по англ. Продължаваме с такива по епонски, ако не и хрумне друго на девойката в тава време. Страхотна школа има между другото и ми е у маалата.

Зор ми е с часните школи, таксите никак не са малки и не знам кък ша устискам  ??? Радвам са,че има ора които знаат кък са праат нещата. За съжаление не са у училищата.
А тава мойто са оказа, че го влечат езици и танци  ;D
Такива ми ти рабути.

 Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Гривяк в Май 18, 2013, 09:35:40
Паралелки с английски - дал Господ, ама не съм сигурна, че ще ги подготвят добре. Не ме питай нас, учителите по английски, как ни изкарваха като от поточна линия. Нека държи японския - добре се е ориентирало детето. Японски и английски - ако беше за моето дете, не бих се замислила. Дано успее да влезе.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Врачански дзвер в Май 18, 2013, 09:49:00
Иве, я сам завръщила езикова гимназия с пръви френски и втори английски. За мене беше идялну куту вариант, що я си гу учех английския от 4-ти клас. Другия плюс беше че освен за езиците, ниа бехме с още две профилирани подготовки-география и БЕЛ. Демек получаваш достатъчно а са запишеш посленка туризъм- нещу, къде мене ма влечеше. Нямам забележки към подготовката, имам към преподавателката-тя пишеше 6 саму аку ходиш при неа на частни уроци. Иначе аку требва, ша та изпита за не взет още урок и пак нема а ти пише отличен. Я обаче си налегах пръцалете яку , напук на сички богаташки деца. В крайна сметка знаниата никой немоа ми земе. Вапроса а обаче че в последствие дори с тези два езика при кандидатстване за работа викат-сори, ма нямаш вишу. Викам - а аку ида а си купа диплома за вишу , а немам знанията, кво прайме?


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Май 18, 2013, 10:53:17
Паралелки с английски - дал Господ, ама не съм сигурна, че ще ги подготвят добре. Не ме питай нас, учителите по английски, как ни изкарваха като от поточна линия. Нека държи японския - добре се е ориентирало детето. Японски и английски - ако беше за моето дете, не бих се замислила. Дано успее да влезе.
Изпити са,  нищо нема сигурно. Нали знаеш,че са важни оценките по БЕЛ и математика. Требва да са мислат сички варианти.
Не знам дали е много добър варианта с първи език английски. Немам представа нивото на което е в момента на какъв клас в езикова гимназия съответства. Загубено време е първата година със сигурнос. Ако е и повече, дали си заслужава?


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Гривяк в Май 18, 2013, 10:57:00
Не знам какво да те посъветвам, Иве. Ако е за нашта езикова, мога да ти дам насока, но ... А пък и друго ще ти кажа - завършихме техникума и една част от класа ни си продължиха да учат пак икономика, а другите - нямащи нищо общо с икономиката специалности. Така че...средно е, все пак. И ако беше мое дете, бих го посъветвала да учи езици.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Божура в Май 18, 2013, 11:23:37
Язе не знам въобще какво се чудиш. Английски вече секой знае и са учи лесно, демек за по-нататъшна реализация нема да й е кой знаа кво предимство. Язе на твое место бих посъветвала детето да продължи с японския.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Май 18, 2013, 11:29:55
Язе не знам въобще какво се чудиш. Английски вече секой знае и са учи лесно, демек за по-нататъшна реализация нема да й е кой знаа кво предимство. Язе на твое место бих посъветвала детето да продължи с японския.
Моо са не класира. Написах го, че са кандидатства на опщо основание. Съревновава са наравно с деца, дека една буква не знаат. Резервен вариант требва да са мисли, нема нищо сигурно. Такава е системата у момента. >:(


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: уйна в Май 19, 2013, 08:59:58
Още един глас за японския! Къ вика Буба, инглиш секи бъбре, ма японския е друга работа. Мисла, че у София с японски гладна нема да остане. Да ти е жива и здрава и много късмет и успехи!  cv


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Ристо Цоцин в Май 19, 2013, 10:34:40
като научи канджите, практически моа чете и на китайски, а с китайски още по-нема а останеш гладен, ако наяждането е целта де... ;)


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Койо в Май 19, 2013, 12:06:56
Нашият се е насочил къде математическата с профил информатика, но ще опита и в немската.

И у назе сеги са едни приготовления и притеснения, ма съм им рекъл у мойто присъствие да не приказват за изпити, щото така само се създава истерия и се образува напрежение, което е безполезно на изпита, даже вреди. За часна школа не съм дал един лев и нема и да дам, колко си има у главата, толко да успее, не е пропущал олимпиада или състезание, свикнал е вече с изпитите, чете си книги по свое желание, така че я се не шашкам, квото, такова. Да не е едно време да е имало ча такиви истерии около изпитите?


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Май 19, 2013, 03:14:23
Цитат
Да не е едно време да е имало ча такиви истерии около изпитите?
Тия истерии са създават у училище. Създават им усещането,че ша свръши света, ако  са не представат добре на тия прословути изпити. Много им иде на децата. И я съм замирвала и гледам да насочвам разговорите у друга посока, че притесненията на никой не помагат.
като научи канджите, практически моа чете и на китайски, а с китайски още по-нема а останеш гладен, ако наяждането е целта де... ;)
канджите са си канджи, ма китайския си е друга рабута, бега маани са...
Има и китайска паралелка у нащо даскало, има и корейска  ;D ма а нема нужда да са впускаме у приключения. Она си аресва японския, балигу що...фонетично е близък до българския, она има силна зрителна памет, свесни даскали имат...с лекота си учи.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Марчето в Май 19, 2013, 05:05:58
Китайски и от мене.
Вярно е истерията е нагнетена,навремето моя син отиде на следващия ден след операция на очите/със самостоятелен квестор/и се справи отлично.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Каламутняк в Май 20, 2013, 10:18:21
Я на неколко пъти съм бил свидетел кък китайци (родени и учувани у Китай) не моат да се разберат  баш на техния си език (или езици) и обръщат на завален английски...много чудно ми стана пръвия път...


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Ристо Цоцин в Май 20, 2013, 10:39:57
неа чудно, реазликата между различните китайски езици по-голема отколко между български и полски


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Май 22, 2013, 12:51:08
Деня ми почна с те таа новина :green:
"Една от задачите в теста по български език и литература, даден вчера на изпита за VII клас, ще бъде преразгледана заради съмнения за грешка. Това заяви министърът на образованието проф. Николай Милошев пред БНТ тази сутрин."
http://offnews.bg/index.php/197941/momn-prerazglezhda-zadacha-ot-testa-po-balgarski-za-vii-klas (http://offnews.bg/index.php/197941/momn-prerazglezhda-zadacha-ot-testa-po-balgarski-za-vii-klas)
Те тука  и текста:
http://offnews.bg/index.php/197846/testat-ot-izpita-sled-vii-klas-po-bel-s-vernite-otgovori (http://offnews.bg/index.php/197846/testat-ot-izpita-sled-vii-klas-po-bel-s-vernite-otgovori)
За верен е посочен одговор Б-рязко.Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Май 22, 2013, 08:27:03
Не му прави чест на МОМН кък са оправдава.
http://akademika.bg/2013/05/%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%BD-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0/ (http://akademika.bg/2013/05/%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%BD-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0/)
Техническа грешка било  ???
Нема такива рабути. Сгазили са лука, ма барем да си признаат.Принципен е въпроса. Интересно кък точно ша подходат за да не ощетат децата.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Май 23, 2013, 12:04:13
Сама си пиша туке... Ядосана съм след последното,което чета  :udri:

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5790131 (http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5790131)
Не сме потърпевши от грешката, не е тава причината да са едосвам, мойта е одговорила "правилно"... Тава е бягство от одговорнос на министерството. Не, че съм учудена, ма ми писва вече...


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Гривяк в Май 23, 2013, 12:13:58
Какво очакваш да коментираме, Иве? На теб ти писва сега, ще го забравиш. Питай нас дето сме вътре в системата. То май...във всяка нашенска система е подобен смърдел.  :udri:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Божура в Май 23, 2013, 12:14:17
Иве, четеме та, ма я лично нищо не моо ти кажа. Просто тия работи вече ги приемам като нормални и немам думи да коментирам. Стискай зъби и са не давай и те така. Детето ти е умно и ша стане човек от него!


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: masok в Май 23, 2013, 12:16:15
Иве кво па толко си се за вайкала?нАЛИ момата е зела изпито.....тцтц нема безгрешно нищо!Сал пводи за дърдорене според мен... ???


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Гривяк в Май 23, 2013, 12:20:15
Не е така, Генин. Тези 2 точки може да се окажат решаващи. А тия съставители на тестове и т.н. изпитни материали понякога са за бесило. Не може филолог да се пули като идиот и да се чуди кой от двата отговора е верен - да се взира и да се мъчи да се сети правила разни, айде, нема нужда.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: masok в Май 23, 2013, 12:22:32
Да бе,ма нали се сещаш че за послабите ученици твае е оправдание пред мама и тате!!
Неможах да напиша,що учителите са сгрешили въпроса!!!
Я се замисли над тва?! >:D


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Гривяк в Май 23, 2013, 12:37:24
Генин, ти си чел "Под игото", нали? Помниш главата "Радини вълнения" - те за тази част от романа се сещам като почна да чета тестове разни за изпити в бг у-ще. Че и учебниците даже са написани сякаш от Кириак Стефчов.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Май 23, 2013, 12:39:52
Цитирам:
"Единият вариант е директно да се анулира въпроса и децата да получат по две точки, а другият вариант е да се направят съответните оценки и да се види какъв е процентът на учениците, сгрешили отговора на въпроса.
Ако процентът на тези седмокласници е по-значителен, означава, че децата наистина са били объркани и тогава на всички ще бъде признат този въпрос", заяви министър Милошев."

Ако е по-малък, което е много по-вероятно?
Освен тава нема никва яснота в момента, освен стоте точки за шестица, кък ша са оценяват резултатите. Ша видат пръво резултатите, па тогива ша решът кви точки на ква оценка съответстват  ???


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: masok в Май 23, 2013, 12:42:53
Генин, ти си чел "Под игото", нали? Помниш главата "Радини вълнения" - те за тази част от романа се сещам като почна да чета тестове разни за изпити в бг у-ще. Че и учебниците даже са написани сякаш от Кириак Стефчов.

 :punk:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Гривяк в Май 23, 2013, 12:43:09
Иве, утре ще го видя този въпрос, не искам да те подвеждам сега. Като учехме с моя син (два решени теста - толко ми издърже нервата), видях, че има правила, които и аз не знам, защото не преподавам БЕЛ и карах по спомени. Сега, напр, пред И се пише запетая, ако е край на подчинено изречение - бабината им трънкина. Хората си опростяват езика, ние нови правила въвеждаме. Ама...кво да коментирам?


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Май 23, 2013, 12:53:48
Те ти го въпроса и коментара по него:
http://offnews.bg/index.php/198092/bashta-kam-miloshev-ne-vyarvam-za-vas-pretsiznostta-da-e-bez-znachenie-anulirajte-zadachata (http://offnews.bg/index.php/198092/bashta-kam-miloshev-ne-vyarvam-za-vas-pretsiznostta-da-e-bez-znachenie-anulirajte-zadachata)
И за справка източника:
http://www.ibike.org/library/statistics-data.htm (http://www.ibike.org/library/statistics-data.htm)

Я са радвам,че имаме прекрасни учители по български и математика. Късмет е тава. cv
Те са ми по-важните, те ша са помнат за цел живот от децата :)


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Гривяк в Май 23, 2013, 01:01:15
 :smeeeh: :smeeeh: :smeeeh: :udri: :udri: Кво ма напрай ти??? Верно ли такъв въпрос в тест по БЕЛ??? Е, не! Тия верно са шашуви по целата си глава и аз си залагам тукеа и диплома и кво са сетиш, че маса деца са отговорили, че "рязко" спада. И аз така отговорих, викам си - баси, че тава а очевадно. Айде, стига бе! Тук саде индженерин мое го види тава. Да си имаме уважението! И като искат да са толкова прецизни, да беа разграфиле отдоле на по година-две, не на по десет. (Поне аз така го виждам, що ми е размазано на моя монитор). Айде, не едосвай са - ще го махнат този въпрос, сигурна съм. Те отгоре ония се осерат, па после тръгнат да пориват, знаем си ги.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Май 23, 2013, 01:09:00
Ми то въпроса е грешен  ;D Тава подвежда и дириш... "верния" одговор.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Гривяк в Май 23, 2013, 01:10:47
Извинявай, ама какво се цели да се провери с този въпрос? Дали знаят значението на въпросните 4 думи ли? Айде, бе! Окъде-накъде по БЕЛ ще ги изпитват да четат диаграми??? Малоумна работа!!! Оф, стига, знаех си, че не требва да се впускам в това, ядосах се!  :udri: :udri:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: masok в Май 23, 2013, 08:25:23
Сал да питам разбиращите?!
Тия матури у 7 ми клас  са  общо образвателни за завръшваньето ли?!Или важат за кандидатсванье  у 8 ми клас и се притурат къде общио успех?!!


П.п. АДЕ бе нема ли кой ми отговори?!!!


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Гривяк в Май 23, 2013, 09:55:29
Генин, все още основното образование е завършен 8-ми клас. А това НВО е за проверка и оценка на знанията на този етап и самото препитване е на 2 части (два модула). Втори модул е за кандидатстване след 7-ми клас. Първи модул е задължителен, а за втория остават в залата и работят тези деца, които искат да кандидатстват. Ако изкарат на втори модул, разбира се.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: masok в Май 23, 2013, 09:58:38
Да знам че 8 -ми клас е основното...ма интересно що е паниката...кат пръво!
кат второ:кво значи втори модул??
и трето моя нагодина сака кара матури и се записва от осми клас у друго у-ще/ньеговото е сал до 7-ми/....
Та малко ми разясниш кое е важното ако може?!


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Май 23, 2013, 10:06:02
 Балообразуващи са оценките по БЕЛ и математика от НВО ( национално външно оценяване), а също и оценките по тези предмети от седми клас. Крайната оценка от 7 клас по сички предмети не участва у бала. Зависи и къде ша кандидатства. Има и други балооразуващи оценки за разни училища. Некои училища си имат и собствени изпити. Примерно СМГ, НПМГ, тия по изкуствата и спорт....и разни други.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: masok в Май 23, 2013, 10:15:57
ахам.. thanks


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Божура в Май 23, 2013, 10:20:35
Мале, мале, язе като бех ученичка немаше такива дивотии. Ама па имаше съвестни учители и родители.
Говното му още на гъза, то матури праи. Ша каеш, че кой знае кво образУвание ша получи, дека да му е от полза за бъдещето  ???...


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Врачански дзвер в Май 23, 2013, 10:41:48
Абсуютну права си , за сажаление.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Май 31, 2013, 05:44:32
От МОН нема ни вопъл, ни стон за гафовете на изпитите за 7-ми клас. Кво чакат още, не знам. На четвърти требва да обяват резултатите, а се още немат позиция.
http://blogpaskalev.com/?p=473 (http://blogpaskalev.com/?p=473)


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Май 31, 2013, 08:50:16
Стигнаха до гениално заключение от МОН, току-що са явна:
 "Изводът, че задачата не е създала затруднения на учениците и процентът ученици, дали отговор б) като верен, е достатъчно висок, за да не се предприема анулиране на задачата или присъждане на точки на всички ученици:
http://www.minedu.government.bg/news-home/2013/13-05-31_stanovishte.html (http://www.minedu.government.bg/news-home/2013/13-05-31_stanovishte.html)
25.44% от децата ша са ощетените....


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Гривяк в Май 31, 2013, 09:50:17
Сакаш си мисла, че преигравате тук. А стига! Иве, ти какъв отговор би дала? Не знам кой е б) отговор, но очевадно е, че отговора е "рязко". А стига вече. Тия проценти моа са па тъпунгерите, айде, не мисли, че сички са от лъв нагоре, божеее!  :udri:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Май 31, 2013, 10:39:07
Сакаш си мисла, че преигравате тук. А стига! Иве, ти какъв отговор би дала? Не знам кой е б) отговор, но очевадно е, че отговора е "рязко". А стига вече. Тия проценти моа са па тъпунгерите, айде, не мисли, че сички са от лъв нагоре, божеее!  :udri:
Нема кък да са съгласа с тебе, Гълъбинке.Има тъпунгери естествено в тия 25.44%, но  има и умници. Точно те са децата, които са хванали грешката. И трябва ли да ги виним,че не са проявили абсурдната досетливост на другите?


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Гривяк в Май 31, 2013, 10:54:20
Добре, айде да помислим - ти кой отговор би дала от предложените? Плюс това не е разграфено долу на по година-две. Кой от другите три отговора ти се струва уместен?


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Май 31, 2013, 11:28:28
Нема верен одговор, щото е сбръкан въпроса. Не ми са мисли кък са се чувствали децата, които са усетили паяжината...Била съм в такава ситуация и чувството е ужасно, щото ти създава усещането,че нещо ти не си у ред.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: apostolicia в Май 31, 2013, 11:38:51
Иве, драматизираш излишно! Аде стига сега, горките деца, един въпрос ще им прекатури колата! Моля ти се! Не разбирате ли, че в живота има и несправедливи неща и когато вас ви няма да ги пазите и да ги галите с перо, кой ще го прави? Това, което не ги убива кво ги правеше... а, да бе - силни! Сакън да не порастат силни и умеещи да се справят с трудностите! Вардете ги!


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: sanda в Май 31, 2013, 11:50:54
Я по темата нема се изказвам, ма да предупреда, се не изпокарате че ша ви шамаросвам :udri: :green:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Юни 01, 2013, 12:05:26
Принципен е въпроса, Ели. Некък си ми иде у повече да чета оправданието за случая:
"Образованието учи не само на точност, но и на „осъзнаване в една по-сложна ситуация”. ???
Що па никой си не призна,че има грешка? Да чуем за уволнения на едни "експерти"...Тава нема да смегчи разочарованието, нито па ша възстанови равнопоставеността на децата, но се пак ша е позиция, вместо обясненията за „осъзнаване в една по-сложна ситуация”.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Gioiella в Юни 30, 2013, 01:19:02
Азе да са издам, че уча за даскалица  :green: Педагогика уча(или са праа), има там разне профиле, моа а "Превантивна и корекционна педагогика", та уж да работа из разне енстетуцее, с проблемни деца, у полицеата. Ама си учим и даскалски предмети, та на държавна практика треа да съм даскалица един срок. Смрът...
Та ода по училищата, оценявам там разни даскале, помагам на дечурлигата, ода у еден дом за деца също.
Па да ви кажа, почти сички даскали са опитват..мъчат се ората да напраат нещо, ама или системата не дава, или родители,или дечурлига, или нещо друго. Дечурлигата масово са ени...то за това ние сме виновни, не те.Сички, не само родителите им, целото общество и народ.
А па са умни...многу, ама немат култура за учене, немат желание, стимул.Ни вкъщи, ни в училище.
Мойто дете, дето му помагам у домъ, е 13 годишен пергишин, а таа година едва изкаси четвърти клас.Смета като елка и е хитър, ама се праи на умрела катерица. Ма то и къ да им са ще да завръшат, като знаят, че ша излезът от домъ и са на никъде.


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Врачански дзвер в Ноември 22, 2013, 08:21:22
http://dnesplus.bg/News.aspx?n=630543 (http://dnesplus.bg/News.aspx?n=630543)


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Марчето в Ноември 23, 2013, 09:34:56
 :-\ :-XНямам думи :-X


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: regreed в Ноември 23, 2013, 05:48:05
:-\ :-XНямам думи :-X

 thanks Само да допълним:
В цитата на уважаемите журналисте, има допуснати 5 правописни грешки.
 :-X  ....и това са хора които критикуват кутурата!!! (http://s19.rimg.info/4835a04a91bd715ee4fd6daddea50b7d.gif) (http://smayliki.ru/smilie-1142992551.html)


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Декември 02, 2013, 05:52:54
Ша пробвам довечера щерката с един видеоурок, предупреди ма днеска, че има нужда да помагам, че нещо го не разбрала урока за действия с вектори. Та наместо я да обяснявам, ша я прата туке, да вида дали ша и ареса. Добър е сайта, в помощ на ученици, па и на родители, които са позабравили разни неща  :green:
Доста уроци има по различни предмети.
http://ucha.se/ (http://ucha.se/)


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Юни 15, 2015, 11:34:30
 Кък са готват пълнени чушки лааса знаете, ма моо са позабавлявате с тава клипче. Приказват децата на епонски, щото тава е учебна задачка, та нема да разберете много.
Най-ентересното е у краа, снимали са гафове и са чуе звучна българска реч.  ;D
Нацепили са на момчето една тениска и са направили тия ленти на главите. Мотаха са сума време, че се имаха ангажименти и вчера са утуриха у готварството. Щерката е с бела тениска с черни надписи некви. Требваше да оди на репетиция за годишния концерт, та я нема накраа. Пропущила е сакето.
! No longer available (http://www.youtube.com/watch?v=q9JEdCk5r34&feature=youtu.be#)
 


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Ристо Цоцин в Юни 16, 2015, 09:50:41
Kлипчето е мого яко, но си признавам че предсказанието "нема да разберете много" се сбъдна за мене  ;D може би съм един от двама-тримата изклесяка у тоо фором къде не разбират епонски дип че навремето учих. :-[

Абе браво на децата, или както се кзва на епонски, Аshukorsuuno  :o


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Юни 16, 2015, 01:58:11
Да видиме даскалите кък ше реагират на псувнята накраа. Да обясна кво я е предизвикало, ако не е станало ясно. Една от девойките вика, че нема нож и тогива момчето са изцепва "Ние не сме японци", фаща с ръце чушката и  изпреебва ситуацията  :green:


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Януари 30, 2016, 01:41:01
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=381&subpageId=63 (http://www.mon.bg/?go=page&pageId=381&subpageId=63)
(осми клас - литература)
Имаме си туке един даскал по литература.  :)  Кво мислиш, Койо по въпроса за афтурите и произведенията, които са предвиждат за изучаване у осми клас?


Титла: Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: Каламутняк в Януари 30, 2016, 02:56:50
С тоа линк от твойо конфутър нема а стане...


Титла: Re:Кво стаа из училищата и пука ли ни за децата
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Януари 30, 2016, 03:06:48
осми клас - литература
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=381&subpageId=63 (http://www.mon.bg/?go=page&pageId=381&subpageId=63)