Резерват СЕВЕРОЗАПАД - нема такова место!

Сбирки по интереси => Откъде иде и накъде е тръгнал тоа свет => СЗ мироглед => Темата е започната от: Суек в Март 13, 2009, 02:30:33Титла: За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Суек в Март 13, 2009, 02:30:33
Те ме те и мене.Време мина как само чето и се лендзих у тоа саит(много е дОбар!),па днеска ми домиле много, и зе че се ргнах и язе.
Та у таа тема мислим да стане вапрос за такива суеци кат мене,каде не са у България.Я сам заседнал от пет годин на другио край на свето у Канада, и на годин,че излезе че сам набор на Капитана.Чии го дира дира тука още ми нее много ясно,ма че го изЯсним или че се върнем  ;).Тука знам и още неколко човека от резервато(и они са ви фенове,па мое и да са у форумо-я незнам тава...),а сигур и по другите стрАни има още много.
Те,дако е криза, ние па мое се срещнеме у нето да чепкаме световната уредия...


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: masok в Март 13, 2009, 02:44:00
разфръгай,наще мисли,и приказки...........мое ората да се трогнат от назе,щом ти си се трогнал.........има време и да се върнеш,ма за се а си стои там ,тук е ниьело...................иначе те чекаме,ма за све  си има време............ ;) ;) ;)


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Aврам в Март 13, 2009, 02:53:18
Я предлагам да назначиме Суека за член-кореспондент на нашиа форум за Канада/тука требва да се плеска ,ма не могу/.Да ни разнасат  пустиняците из целиа сват,та да се не забувариме,ма и да не се зеемо на сирьозно./тука че пинем вода и че примяснем/. Предлагам също да напраиме връска,макар че тава че бъде по-трудно и с ора од най далечната точка от резервата-Блъгарскиа парламент.За таа цел обаче,че ни требват три неща,од които вече сме се лишиле-Време,нерви и ягнье/неколко,по неколко пъти. /Пиеньето нема да го броим що они ни затвориа казаньете и е незаконно.Съга че ми пиат от...тава.../тука некой ми подсказва,ма минува влака за Брусарци и не се чуе/.Да са ни честити новите назначениа и идеи.За сички константирани нередносте че се жалиме на Арменскиа поп/не на нашиа що човеку си има друга работа/.Така че протичат дните ни до къде чекаме да се подкваси морето и ако сме тръпеливи и послушни од правителството обещават че напролет че цъфнат налъмете,ако не съга най-късно на куково лето./Тука вече моа да плеска кой,когото си сака,само бой да не стане/.


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: onufri в Март 13, 2009, 10:34:04
и язе съм по чужбините, вече седам и кусур годин  :-[ могу ми е мъка за дома. кат са връна и ми а убаво с наште и ми са не връща, мъ куту излеа малко насам-натам и вида кви са шашкънии и зема та са връна... куту пътувам се са разболевам...и тава с могу ора съм приказвал, че и с них а така...
лоша работа :-[


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Дръмон в Март 13, 2009, 11:29:00
Тизе не беше ли у Люксембург или татика? ;D


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Суек в Март 14, 2009, 02:19:44
Я предлагам да назначиме Суека за член-кореспондент на нашиа форум за Канада/тука требва да се плеска ,ма не могу/.Да ни разнасат  пустиняците из целиа сват,та да се не забувариме,ма и да не се зеемо на сирьозно./тука че пинем вода и че примяснем/. Предлагам също да напраиме връска,макар че тава че бъде по-трудно и с ора од най далечната точка от резервата-Блъгарскиа парламент.За таа цел обаче,че ни требват три неща,од които вече сме се лишиле-Време,нерви и ягнье/неколко,по неколко пъти. /Пиеньето нема да го броим що они ни затвориа казаньете и е незаконно.Съга че ми пиат от...тава.../тука некой ми подсказва,ма минува влака за Брусарци и не се чуе/.Да са ни честити новите назначениа и идеи.За сички константирани нередносте че се жалиме на Арменскиа поп/не на нашиа що човеку си има друга работа/.Така че протичат дните ни до къде чекаме да се подкваси морето и ако сме тръпеливи и послушни од правителството обещават че напролет че цъфнат налъмете,ако не съга най-късно на куково лето./Тука вече моа да плеска кой,когото си сака,само бой да не стане/.
А,чекай малко,Баце... :) Оно я съм си член и сеги  ;D А па съм и крайно против  те таа длъжност,оти за мене си е подценяване на Резервато и тоа форум в частност, дет се каа.Оти за мене Резервато моо са представлява у чужда дръжава само от културно аташе ,да го еба...Ама тава ми не пречи да се нающа за новата длъжност как си требва...
Благодарим за предложението и ше зема а почерпа некой ден,да е живот и здраве...  :D


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Aврам в Март 14, 2009, 02:40:36
Че почерпиш,къде че одиш?!Ти само си яла с доларете... :D


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: FreeShop в Март 15, 2009, 08:28:47
Е-е Суек ,еваларка.Да виду и чуждоземцете що'Е автентична култура.Не само да оку „я ги глей тиа българе що с'А необразовани и ограничени“ и не знам кви... Е има ли теквиа, дека гледу да виду неко чужденец да им демонстрира кико е поведението на ората от резервата?...какви обичаи имат у Северозападна България?...изобщо какви ора са...

Оти я знам че има млого текиви ,обаче ти общуваш ли с них ,срещал ли си теквиа.

У Франция знам че има много текива ,дека тражу автентични култури от целио свет.А по Канада кико е?..............................................................


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Плъхоубиец в Март 15, 2009, 09:02:15
Знам, що блъгарете у Канада се не обичали много, тава съм го чувал стократно. Укя ми е тама и си купува трушия и пукница от некакви поляци, ама си дружи и с българе. Незнам що е тава мнение дека се мразат.


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Aврам в Март 15, 2009, 03:20:37
Оно у целата чужбина е така.Не се баш мразат,а се вардат един од друг и си немат вера,ма оно е нормално.Заедно с убовите ора и сума пустиняци се излекоа нанвънка и куто си нестабилен още ,а не знааш кой-кой е...


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Ристо Цоцин в Март 15, 2009, 05:26:05
Абе, тава изказванье за мразеньето е резултат от грешна парадигма, кък е казал поето.
Я моо каам от собствено искуство, жената преди 4-5 години коги децата беа по мининки на некаква детска пьощадка неква а чула че прикаа на блъгарски и казала "ооо, и я съм от България, айде яла дом да пиаме кайве , па че ти покаам едни работи ми кааш къ се превеждат на немски па едно-друго и те така". Е мойата жена а отсвирила - после ми каа - таа говореше некво меко и кой знаа ква а, е и я да бе, и я ще да бегам. Такива като таа после викат, оно българите се мразат. Не мразат се, ама секи си дири приателе според кък му уйдисват, а не по паспорто. Ако некой че миа приател, оно е що ми аресва, а не що е блъгарин ели шриланкиец.


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Суек в Март 15, 2009, 06:51:52
Krokich,оно ние българете сме световни шампионе у таа дисциплина-отсирваньето.Тава е най-лесното,ама ако требва да удариш една рЪка-не мое...Таа жена мое да е имала нужда и па ако е била на малко време у таа Германиа-ептем.Ти требва да знааш какво е да си у чужда стрАна каде не познааш никой и не знааш ка да си посакаш леп...
За мене моем да кажем що откак сам дошел на аеропорто сал българе са ми помагале(Да са живи и здрави!)и колко са ми спестиле и от ядове и от обикаяне ча сеги моем си дадем сметка.Дано да моем да им се отблагодарим неко ден.Ама никой ме не е отсвирил...И сеги ако изтрещи телефоню у три саата нощеска и некой от тиа има нужда от нещо,я че сам там.И нема да питам за кво е и колко часо е...
А имах и един познат каде каа че българе са го преебали,а са му помагали румънце.Има секакво.


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: FreeShop в Март 15, 2009, 07:44:44
О-о ,я сметам че нема теково нещо да се мразу българете.Може да са предпазливи ,ама тава е друга губерньиа.Тава си е най-нормалното ,човек да се не излати тека у сборуваньието с българе.Винаги требва да си е умерен,оти български бандити колко сака човек.Но да се мразу масово - абсурд........И маийкиа ми е у Испаниу и от други места съм чувал - млого благи отношения се срещат между българи.

Абе чудим се канадците ,смету ли ни за циганска држАва? Оти оно като има толкова цигание от Българиу,човек остане с грешна преценка.Не че съм против циганиете,просто требе да гледу и двете ...автентичности ,тека да кажем.И коренното българско население и българските цигани,свите ора су ценни с нихните си обичаи..............................................................


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Aврам в Март 15, 2009, 08:45:54
И преду една седмица кага се прибира през Гърциа и на Янина-града голема,/как се пеа у песента/,слена да си купим протокале.И си узе я шес кила,па викам,а и мандаринье да пробам.Таман почна да турам у торбата,па зе та истръси един наземи и по стар славянски обичай се испущи та викам"Дууу жено метиява!".А тиа прудавачките се спугледаа и ми думат,/ма без да мекат/ "Ти блъгарин ли си бе пич?" Я така се по заврати на една стран,да видим ко е пича,а од дире нема никой и си реко : "Тиа момета лааз на мене прикаат",а ената дума"Да,да!Ти същиа!" и я така поласкан се уили,а она с нега у погледа прудължава: "Ей,нашиа,де недей узима од тиа мандаринье че са кисеяше!"Я узе и са стукна на мига,та ги истръси,ма у торбата останал един и те зе по нантам да го пробам.Геййй,мамоооууу"Тава ми стана скомино на устата не мом си кам името.Та се почуста некво возвишено и поласкано.Глей кво а да срешнеш свой у чожбина!Голема работа смо блъгарете, стига да не смо циганье,що и они викат че са блъгаре,ма само ни срамат.


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: jaio в Март 15, 2009, 08:58:37
маре майка им деба рждъва заради тя цял свят си мисли че сме крадливо мизерно и пропаднало племе деба майка им деба


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Aврам в Март 15, 2009, 09:07:56
Така а що мириканците не моа проумеат че тава Блъгариа не а само териториа,каде живеа сбироток куто ньи,ми тука расне и такъв народ и он не сака да го бръкат с джагале.


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: FreeShop в Март 15, 2009, 10:46:52
Абе-е,има некаква надежда.Я гледам у Совиу,таа столица кирлива има разни чужденци ,дека знау млого добре за кико става на въпрос.Некакви уж културни събития организират, да се чифтосат на културно ниво некак си... ;D Не да се ебу,а да омешу с назе ,да смо си без граници... у европу... некой дън,евентуално.

Та ставали и положителни работи у таа двумилионна кочина,съга сметам да проверим у Враца кико е положението,оти северозападо ми е много нАсърце...и е по-голем град тека и е по-напът ,та има възможнос за некви теквиа ора да праата нещо теково....У Пловдив също е много добро,ако че пловдивчаньие говорат развАлено - имат акъл.............................................................................


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Пръвака в Март 16, 2009, 12:01:04
а чуле ли сте че циганьете са дръжат куту свински чирва коги стане напечено, демек са вардат едни-други  ??? ??? ???


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Aврам в Март 16, 2009, 12:08:32
Вардат се ги ебем у пустиняците!Они от ньи си не моат се увардат...
Тава а пцетор каде се разкинва едно друго щом нема пячка на близо.Апа да ви кам че има и бели банди у северозапада.Ма тава къде видо данъска не ми се прикаа.


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: pep4o_berk в Март 16, 2009, 12:11:00
Малеее...верно се вардат да ги еба..Па ако са повече на едно место,куто се заеде неко блъгарин с ни,глей кво става..Дееба таа зган ньедна


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Aврам в Март 16, 2009, 12:14:17
Ей,оно синдрома на глутньицата е страшен...


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Ристо Цоцин в Март 16, 2009, 11:15:45
Я неам нищо против помаганьето, ако е неко човек къде го знааш къв е и що е. Ма има ора къде мислат че си нги длъжен- да нги свръшиш работа къде и они моа си е свршат ели да ги нараниш да си не арчат кинтите, дако що моа те познават от оня ден.
Я мислим, че свето е станал толко миничек, що вече не моа се говори за чужбина. И вече нема такова нещо като да не моо си посакаш леб, сичко а насекъде стандартно, лъснато и заготвено- къде и да идеш, знааш кое каде а. Я оди неколко пъти за по неколко седмици у Америка-се едно не съм излазал от дом. Единствения колтурен шок беше с кендзефите-що тиа жни ги плнат с вода догоре и уместо "троп" вика "цоп"  :o


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Пръвака в Март 16, 2009, 11:19:15
па нема ли да са ушляпат по гъзъ  ??? ???


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Ристо Цоцин в Март 16, 2009, 11:25:44
нема ама ако ти е по-голема патката требва да а држижш отвънка  ;D


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Пръвака в Март 16, 2009, 11:34:46
тиа американци ич гим неа зор за негрите дако гим а чрън президента


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Ристо Цоцин в Март 16, 2009, 11:38:17
 ;D ;DТитла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Плъхоубиец в Март 16, 2009, 12:23:10
И що са такиви нужниците им? Оно тава че преяе ако човек се напне повече


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Ристо Цоцин в Март 16, 2009, 12:30:07
Не знам що са текива, ама има и предимства. Пръво, лайното плива поди вода и ако се зачетеш нещо полвин час, нема се усмрди кендзефа. И второ, нема нужда се чисти с четка що не остават следи- нема контакт със стените на кендзефа.


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: mechka в Март 16, 2009, 05:41:28
я требе да се съгласим тука с коркича. начи я сам по чужбината вече 8 годин и съм ги виждал сички типове българе и повечето се сакат нещо от тебе. та моито правило е кой ми са обажда повече за услуги отколко за събиранье и убаво прекарванье я го режем. Има си и изключения. некой ора са си ора. Повечето е плява обаче. 5 пъти че му направиш добро, един път нема да можеш и они че те разнесат насекаде и че говорат глупости за тебе колко си сакаш. затова не помагам на незаслужили, та поне да има за кво да ме псуят и да ме не а яд


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Суек в Март 17, 2009, 01:43:16
Тука неко пита има ли циганье у Канада.Отговарам веднага-има ,ама са оригинал внос от Индиа,Пакистан и тоо район...Те па си миришат като наште у България...Един приател,инжелер,разправа че заради тех шефа нги издал заповед да се не оди бос из офисо... :)Що он рече,че ка ги гледаш костумаре по бюрата и като станат-отдолу по капли  ;D
Оно си ги напиня...
Па за другото:Секи вика, че у България останала сал сган.Тука вече двама писаа че и у чужбина попадале на изклесаци из назе...Та вапросете са ми:
Ако не са у България,а и у чужбина ги нема,дека са тогива свесните българе?Верно ли нема вече?На дека сме трагнале?А па и дали не сме стигнале веке....


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: nerezo в Март 17, 2009, 01:53:53
абе нали знаааш ,че ние Българете сме свикнале се да се извиняваме и да викаме,че ние не сме такива ама те.


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Aврам в Март 17, 2009, 01:55:02
Братиньо ако ти кам у Италиа ква зган е...Почти нема кьороф блъгарин,а свите сас наши паспорте се разкарват и с едни екзотични арабски имена у ньи.И я се чудим тава къде а расло до съга та не сам го срещал у назе?Мене ми викат че не сам Българин що сам русоляф и бел,па ми сочат за пример некви мангале.Мене ем ми смешно,ем ми се рове,кво да им обясняам куто они видат че само я сам различен и бегам на страни.


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Дръмон в Март 17, 2009, 01:56:51
Я лично не мисла че са са свръшиле свесните ора-ни у България,ни па тиа дека са у чужбина!
Има боклуце къде ни излагат и вънка и туке-сал дето тиа вънка по-си личът,що ората тама са свикнале на ред и не са виждале такива изроде-прай им впечатление...
 Я сам виждал индийски полицай,къде отговараше за посолството у София,да изпадне бос насред "Патриарха"-щеше ми са да са фръла погръб и да ритам... ;D
Обаче ако требва да съм честен,на тиа ора им не разбираме колтурата,могу са по-различни от назе...


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Дръмон в Март 17, 2009, 02:00:19
Бако Авараме,питай у консулския отдел на Външно(тава е на "Евлоги Георгиев" ;D)за къв уй издават паспорте на македонски албанци ели изобщо на македонци?!? ???
...да го тура на майкя им шашова...


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: nerezo в Март 17, 2009, 02:06:03
а они македонците си ни турат на уя да ти каам.я сега сам у македонскио край и несам видел един да кае нещо добро за назе само ни исползват за паспорте и зарад пустио съюз Европеиски смърдеиски!!!


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Дръмон в Март 17, 2009, 02:09:32
Я нали тава имам предвид! ;)
Тава са погане,не са ора,на снимка да ги видиш-бой!!!
П.П.Имам предвид тиа от т.нар. Република Македония


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Aврам в Март 17, 2009, 02:24:54
Бе оно и они душици носат,ма ебах ти безочливите души.Кара кола сас блъгарски нумер и ми вика на македонски диалект че не бил Блъгарин.
Ми къф уй си тогива та си се очеплезил у нащо возило,де е бем тиа безродньици умрели.


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Суек в Март 17, 2009, 02:46:24
Те като стана лаф за макетата,оня ден ми звани една на телефоню от банката, да ми предлага разни шашавини,и ка си прикааме на ингилизки она ме пита отдека сам.Я викам че сам българин,а она рече че е македонка.Тогива я си минах на български и и рекох, че нема нужда да си чепиме езиците на тоо пусти инглииски като моо си прикааме на нашенски.А онаа скочубра ми рече, че не говори български...Ей, ора,така ми причерне, че чак са забъкнах от яд!Па препцувах ка си требва на български,она дако не разбира ;D Питах я сака ли да повторим кво сам казал и на ингилизки,па она рече че немало нужда ;D и щел да ми се обади неко друг главок из техниу офис...Ама я затвори оти бе кипнал вече,като джоган из баир...
Жената рече,че тиа разговори се биле записвале,ама ми е през кура...Кой сака мое да повторим у ефир... ;D


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Aврам в Март 17, 2009, 02:56:04
Оно ти а преко уя куто се записват,нали не знаат кво значи,па и да знаат тава си ни а национолно изразяванье на чувствата.Ма така а, они у Македониа одавно шиптарете нги ебаа макята та съга им е се таа.


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: nerezo в Март 17, 2009, 08:55:42
евала баце за тия приказки по телефона.па она нали неразбира що ти е ракла после че ш ети се обади друк да са неее убидила нещо нали неразбира ама малко си ги псуал.требвало е да се изрежеш каруцарската па ако сакат да те запишат у кигата на гинес дреме ти куро. ;D


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: FreeShop в Март 19, 2009, 09:23:54
Те като стана лаф за макетата,оня ден ми звани една на телефоню от банката, да ми предлага разни шашавини,и ка си прикааме на ингилизки она ме пита отдека сам.Я викам че сам българин,а она рече че е македонка.Тогива я си минах на български и и рекох, че нема нужда да си чепиме езиците на тоо пусти инглииски като моо си прикааме на нашенски.А онаа скочубра ми рече, че не говори български...Ей, ора,така ми причерне, че чак са забъкнах от яд!Па препцувах ка си требва на български,она дако не разбира ;D Питах я сака ли да повторим кво сам казал и на ингилизки,па она рече че немало нужда ;D и щел да ми се обади неко друг главок из техниу офис...Ама я затвори оти бе кипнал вече,като джоган из баир...
Жената рече,че тиа разговори се биле записвале,ама ми е през кура...Кой сака мое да повторим у ефир... ;D

 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;DАхахахаха,те тава ме фърли от стола,ба-аси чудото,баси смехо.Would you like to repeat in english to fuck you,краво мръсна ;D ;D ;D ;Dа-ахахаха.Сакаш ли да ти повторим що волим да те ебем у Уста ;D ;D ;D ;Dхаха............

 ;DЕвала,евала тва е от най-яките постове дотука у форума...........................................


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Плъхоубиец в Март 19, 2009, 09:27:05
Ама кво се чудите бре, я съм виждал сръбин, българин и македонец да приказват на ингилиски. оно тава вече а неам думи.


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: FreeShop в Март 19, 2009, 09:51:06
 :)Нали? Обсъждат си деловата част сичко културно какво си требе и изедин път се  ;Dзапсуйиу на балкански та им олекне на душата, че са се сопреле да се преструваиу.

То нема лошо да си говорат на английски ако са на текова место къде требва да вършат работа и требва и около тех да ги разбират ,ма некъде на расодка да се преструват тека - нема зор...............................................................


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Ристо Цоцин в Март 19, 2009, 10:26:07
И я съм приказвал със србе на ингилиски. По работа де, ама оно като минеш на теми не по работа, па по лесно на ингилиски. Що колко и даа еднакво, па требва да се трудиш малко да се разбереш по нашенски с тех - иди се сети кво са девизе ако не знааш примерно. Ингилиски нема нужда да се трудиш.


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: FreeShop в Март 19, 2009, 10:32:45
Епа оно тава е благото ,да си обесните ако не знаете.Става свободен и весел разговора.Я не знам даже най-обикновени градски думи от българския и некой път требе да ми ги обЯсни събеседнико....Ма кой как сака ,тека да сборуе...............................


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Aврам в Март 19, 2009, 10:44:54
Я за тава ви каам че с руско говоряще тоа прублем е решен.Тава нема да ти проговори на друг език никага,ако знае че си българин. Имаа една пузната рускиня.Она живея тука 5-6 годин и през целото време не обели и дума на блъгарски.Интересното е че немаше и нужда.Ма некои че въстанат и срещу тава!Лично мене ме кефи подобно отношение и я кага прикаам с такиви ора/сръбе,македонци, черногорци,украинци,харвате,русняци,белоруси и др.блиски славяноговорящи/си маам на български и само ако усетим че некаде не сам ясен опитвам да обяснявам на ньиньия език,ма никага на не славянски.Ми оно иначе а срамота и за двама ни.


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Дръмон в Март 19, 2009, 10:48:05
Я лично имам приятел хърватин и с него си са приказваме като каза Аварам-и нема грижи!


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Aврам в Март 20, 2009, 08:24:00
Абе сфръшиа се имегрантете.Бааго що народ е по чожбина,а само я полу имегран,полу негар,полу бел,полу умен ма повечко шашов сам
седнал на бел камик да пишем.


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Суек в Март 20, 2009, 11:27:50
Ора,да ви питам нещо...ЧЕта у весниците,че ногу емигранте се вращале у България,оти немало работа у Европа.Те по-специално от Испаниа и Италиа(Avaram моо да кае,че он лаасе бе полуемигрант у Италиа  :) )Имало дже и такива испанце каде идвале у България да дират бачканье..Тава верно ли а,или па журналистете са си дириле за кво та пишат,тиа пустиняци...
Я да питам вазе,що она мойта информациа е какво моо да докача от интернето...


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: masok в Март 20, 2009, 11:37:40
има испанце у варна бачкат май,така чух.........я бе у кьолн и бач имаше ма немое бъда я далеко от блъгарското,от мою роден краи северозападнио и се върна колко и да ви е чудно...................


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Дръмон в Март 20, 2009, 11:40:28
Верно а,ударила ги а кризата у Испания,ма понеже един дека оде у Испания ни ма тури на уя си, заради една пичка, стана зарезил,та сеги му реквам: Виде ли бе,бастун,оди си съга у Койнаре ели па у Главъ,копай кукуруза и му са радвай...


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Aврам в Март 20, 2009, 11:59:48
Знам човек каде имаше сигурна работа у Италиа и последниа път ме пита да му дирим нещо у назе че го е закинал там.А след неколко дъна се врача един от Америка тука,що и там било ад,он живеа у Сан Диего от 10 годин.Од Казахстан родата не може да ми дойде таа годин на госке тоже заради пуста криза.Изоопще май у целиа свет нещо се а убръкало.А при вазе ква а хавата?


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: masok в Март 21, 2009, 12:04:23
една умрела дръжавица сака да затръка сичките според мен...........и тваа америка она умира,и требе умре свето.....да ги еба у газо они с 200годишна история сакат да затръкат назе с 1350 годишна.нееее ли да ги ебеш и да ги не питаш щоооооооо ???


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Самотока в Март 21, 2009, 12:19:18
целио свет работи за них - що са итри и дръжът световната банка - а она дава заеме - и народете задлъжняват - и сички сме им длъжни -


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: masok в Март 21, 2009, 12:20:31
ги ебаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа >:(


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Пръвака в Март 21, 2009, 12:31:43
целио свет работи за них - що са итри и дръжът световната банка - а она дава заеме - и народете задлъжняват - и сички сме им длъжни -

я ми са види че и они на краа че фанат некои за уя - они пари са дават на заем коги моа да си ги земеш по некакв начин иначе моа да фанеш кредитополучателя за уя ако нема кво да му земеш друго ( или да го фанеш нещо да ти работи за тиа пари - ама ли сте чули кво работи циганин за бОрч)


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Aврам в Март 21, 2009, 12:43:31
Не само че сам чул ми и испати.Един ми копа градината за дваесе лева борч и се исече зейето.


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Пръвака в Март 21, 2009, 12:56:53
Не само че сам чул ми и испати.Един ми копа градината за дваесе лева борч и се исече зейето.

епа моа ти каам що тава си а слаб контрол от твоя стран.... я коги имам такива работници седим до ним и непрекъснато им пофтарам колко лошо работат и не съм доволен от ним и че им намалим от надницата а за чЕрпа и да не мислат  ;D ;D


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Aврам в Март 21, 2009, 01:12:01
Един иде да ми работи и вика че знае къде има подпори и че ми ги уреди ако почерпим.Съгласих се,нали сам с дубро сръце,а таа жна ме води у неква запустена децка градина и вика:" Те ги те,зимай ги".Я го гледа,гледа,па го мерим да го мелнем у междувеждието...у тоа мумент идат некви ора.Отидо при ньи и ги пита за пудпорите и се спазаариме за кви пари.А тоа с целото си нахалство вика:"Па нема ли да почерпиш?"па го зимаа на мушка,ма ми дойде идея. Уведоо го у магазина и викам "Узни си кво си избереш а я те чекам на касата."И си ойдох у назе.Тоа иде след един час и ми се лендзи и ча тагъва на моа териториа куто го юсна у манерката и он се преметна из зади вракньицата.Та те така упражнявам я по некогиш контрол.Добре ли а според тебе?


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Пръвака в Март 21, 2009, 01:19:51
добре е ама многу си гу чекал я би гу юснал още на обекта и би го питал що продава тава къдее не е ньегово (не че имам против ама що че ма меша мене, я ли за тава му плащам да ми връши работа и да са опраа каа знаа)


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Aврам в Март 21, 2009, 01:53:19
Що ,що са пустиняци! Един ми иде и се връти, пи ,яде и къде 4 след обет вика"А да ми дадеш 50 лева на заем че нема кво да едем довечера!"Я го погледа така па викам:"Ей,тебе те знам от тоа заран! До съга не си ми сфръшил работа за 5 стотинки,а си испил половинка рикиа вече.За тебе моа да напраим следньото да видиш че сам арабиа.На ти 10 лева и не ми ги врачай и нема повече кво да прикааме.Утре куто си заработиш още че има."Он си знаа ньеговата Дай ми та дай ми!Викам:"Я я да си узеем и тиа па да те видим?" И он се укроти прибра парите и вика "Че ти ги врънем да знааш""Добре бе,а маани ми са съга од главата?"И верно си ги връна,ма виде че без работа пари на преде нема.


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Пръвака в Март 29, 2009, 01:13:41
поздрави за сички къде съга са далеко от дома  :) :)


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Суек в Май 17, 2009, 05:06:27
Я, видеете ли ка ме затисна работа ,та да не моа напиша два реда у форумо...Па се и не знае че си доаждам ли таа годин,да го еба,и че се усмърта от пиенье ако се прееба по тоа параграф.... :(
Пръвак,те у тая картинка сал тъщата требе да е по-голема змия и да и капе пеня из устата...А инак я за тва сам зел жената с мене да се не налага да пиша такива писма... ;)


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Aврам в Май 17, 2009, 11:35:30
Колко нги е убово на власта така,а?Изритао ни чужденците да ни берат грижата,а къщите ни седат и пустеат.Я не познавам човек  да е работил у чужбина и да се а върнал богат,ма не знам и такъф къде работи на вънка и се оплаква че му не стигат парите.Що не мое и у назе да а така?Я знам що!Ма таа историа е предъфквана млого.Време е нещо конкретно да се напраи и оно не нещо од рода на досегашнете протести,а такова радикално,кое да донесе най-на краа успех.Де некой ако се сети за нещо такова да го сподея тука?


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Пръвака в Май 17, 2009, 12:10:46
Я, видеете ли ка ме затисна работа ,та да не моа напиша два реда у форумо...Па се и не знае че си доаждам ли таа годин,да го еба,и че се усмърта от пиенье ако се прееба по тоа параграф.... :(
Пръвак,те у тая картинка сал тъщата требе да е по-голема змия и да и капе пеня из устата...А инак я за тва сам зел жената с мене да се не налага да пиша такива писма... ;)
 

я ча съга виде че тъщата е змия  :o :o иначе ми се видеше че е гъска  ;D ;D ;D май па треба да сменявам диоптърите  ??? ???


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Колеба в Август 26, 2010, 06:26:37
Море видиш си мого добре (кат си за риба плуфката ги вждаш идялно), незнам за кви диоптре са шашавиш  ??? ::)


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Койо в Ноември 02, 2010, 09:25:32
Реших да не отварам нова тема със заглавие "Да се заврънеш в бащината къща", щото все пак и таа тема е подходяща, да не се пълни с излишни теми, а и кво може толко да се каже по въпроса, който ме вълнува. А той е следният. Може ли и как възприемате идеята човек, който работата му е свръзана основно с интернет и не зависи от местото, където е, да се връне у СЗ.

Конкретно за мене. Я бачкам активно и на едно место - Приморско - три месеца от годината. През останалото време бачкам пред компютъра, независимо у кой град съм. У момента Райфайзен дават най-добрите лихви за ипотечни кредити - 7 процента. У Бела Слатина у момента къщите струват от 20 до 50 иляди, като горната граница е за супер къща, дето влазаш и живееш, може и без ремонт. Имам възможност да изтегла такъв догодина и съм решил да го направа. Идеята ми е да зарежа смръдливия Бургас и да си ода там, дето са ми близките и приятелите. Ще се усещам удобно тама. Крокич беше написал нещо убаво некъде, светът вече се е променил и почти нема значение къде си, тоест може днеска да си тука, утре тама, мобилни сме, у постоянно движение, кво па толко, че ша съм в малък град. Тоест, пиша тава тука да се убедя сам, че си заслужава да направа тва нещо. Вътрешно съм убеден. Интересно ми е да чуя от вазе кво сметате по тиа въпросе.

Нищо идеалистично не влагам в едно такова завръщане. Никакви велики стремежи да променям света и СЗ. Знам, че големият град е друго. Ма на мене ми писна от големия град, да сера у тоа град тамън. Като пари ша ми излаза десетина години да плащам тава на месец къде тука го плащам за наем на апартамента, де живеа.


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Чвора в Ноември 02, 2010, 09:29:50
Ако моо изкарваш у СЗ паретата де изкарваш у Бургас,ако ша живеаш при по-добри условиа,ако ша си удоволетворен морално,ако мислиш ,че децата ти ша имат преспектива-мести се.И ич да ти не пука за големио град.


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: masok в Ноември 02, 2010, 09:32:47
големио град нее за секи.ма па кат понекъф начин си връзан за него нема къ да се мааанеш.я съм гутоф да побегна и ич да се не връщам ма засега не става........къ вика стоян ако си насмогваш и у Бела Слатина на арчовете и сичко ти е ок .....що па си не идеш деба....... ::)


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Койо в Ноември 02, 2010, 09:35:08
Тава каам, че парите си ги изкарвам през тиа 9 месеца, дорде не е летен сезон, където и да е на тоа свет, да е жив и здрав интернеда. (skcz.eu ми носи все повече клиенти)

За дечурлиата е друг въпрос. Средното образование у Бела Слатина е като у секи малък град. По-качествено е например у Ловеч у езиковата. Ловеч не е далеко, имам големи приятели тама, дето ще мога да разчитам на тех за помощ за квартири и други неща, свръзани с учене на ученик тама. Тава е една възможност, има и други.

За моралното удовлетворение ми е се две, където и да съм у пропадналата ни дръжава. За по-добрите условия, като условия на живот ще са същите, тоест нормални.


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: apostolicia в Ноември 02, 2010, 10:02:15
Не знам кък е при вазе, ма я къкто вече сам казвала, сам родена у голем град, ма детството ми е минало - у ваканциите де - на село при баба и дедо у Липен. Обичам тава место! През 1995 по едно стечени ена опстоятелствата къде не щем бъш да си го сповням, стана така ,ч етребваше да се изнесем од София скорострелно. Каде да идем, каде да идем - айде у село - тама имам къща, па у Монтана зех та си намерих работа. Секи ден одех до градо од село, понекоги и пеши, праим се на идиот, що недейте да си мислите, че у село много лесно приемат чужди ора - глеат те като шес лева на цело и ти се присмиват, никоги они се не качват на твойто ниво - ти требва да слезнеш на нихното - и така. Денем се праим на маймуна, нощем мокрим узлявницата. И така седем-осем годин, докъде не свикнах и вецче не мокрим узлявницата, нищо че понекоги продлъжавам да се проим на маймуна. Я обичам тоа край и тие ора, нищо че они ме изтормозиа докъде ме приемат. И сам сигурна, що къде и да а човек, мое да си напраи нещата така, че да му аресват и да се чуства  добре, само че требва млого тръпение и да сакаш силно тава. Иначе ако си мислиш, че те чекат сал цвеке и рози, дупе те лаже. Да знааш, че у началото нема да има с кой да се препцуваш, ни да си каеш здрасте. А после нема да моеш да си престаиш кък си живеял на друго место! Има нещо магическо у тоа край! Само требва да си нпраиш добре сметката ша моеш ли да издръжиш интеграциата :) Я ти го желаам от све сръце! Струва си!


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Койо в Ноември 02, 2010, 10:16:08
Тава е местото, къде съм израснал. Ич илюзии немам за нищо. Кой да ме приема и за кво да ме приема? Я си имам свои ора тама, родителе, роднини, приятели. Неща да ставам част от неква общност нова, що такава общност вече си имам тама. Останалете ме не вълнуват много, а може да се каже, че познавам ората, нищо че от толко години не съм си у назе, контактна личнос съм, пет годин живех у Попово, Търговищко, за толко време познавам тама много повече народ отколко жена ми, дето си е от тама, я социален и комуникационен проблем немам.

Става въпрос за купуване на къща, щото наще си живеат у наща, ма не моа я да си довлеча целата фамилия, малко тесно ще доде, благодара, ма неща, една година точно издръжех така, дорде бех даскал у Галиче и ми стига таа теснотиа за цел живот.


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Божура в Ноември 02, 2010, 10:17:54
Мого пъти съм си мислила по тоо въпрос. И колко повече мисла, толко по-са раздвоявам.
Убаво си е дома, спор нема, ма вече не е като преди. Ората ги нема, училищата, детските площадки, киното, библиотеката, нищо нема. Летото добре, ама зимата  :-\. Само кучетата одат по улиците. Думица нема с кой да обелиш.
За улегналите ора сигур ша е добре да живеят на село и с добри доходи, ама за децата! Какво предлага тва село ели малък СЗ град за тех? Ша каете ми да играат на улицата. Убаво, ма не моо постоянно по улиците, децата требва да са ангажирани, да праат нещо, да са развиват. А не вида ка ша са развиват по улиците с циганетата.
Друго е вече, не е като преди.. Не е до мизерията, ората ги нема  :(.


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: onufri в Ноември 02, 2010, 10:19:54
Бе тава за образованието не а маловажно. Не знам дали бих си пратил децата на 13-14 годин да учат у друг град. У моя клас половината беа от други градове и села и са справяха, ма не е като да немаха проблеми и те, и най-вече родителите им. Ти самиа май беше разправал, че си одил да учиш у Враца, ма си са врънал.

Има и поне още ена могу важна друга тема де тука могу ги дискутираме: здравеопазване. Квото и да си говорим, у големите градове е на по-високо ниво, особено ако имаш пари.

Иначе ти си знаеш ка са чувстваш у Бургас и дали ти а добре там ели не.

Я лично бих са преместил в малък град, ма да знам, че там има образование и здравеопазване.
Засега не си представям децата ми (де в ското време нема а ги има) да растат във Франкфурт при толкова дроги, шашкъне и кво ли още не...


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Черногледец Храбър в Ноември 02, 2010, 10:22:20
Има верно у тава къде Апостолицата го пише,ма я не мислим ,че а толко страшно.И я съм го изживел тоа период,докъде свикнат че вече съм един от ньи,ама немате си напредстава у един тежък за мене момент,колко много значеше едно "здрасти" от един къфто и да е там местен ичедръмчанин.Щом тоа край ти е у сърцето и душата,нема къ да се не впишеш там.А и не а чак толко идиотско-и тук има ора с образование,с нормално мисленье,така че и компания се намира.А с нищо немоа замениш спокойствието у душата къде ти се предоставя.Ама тава си е мойо виждане де.Ха-сетих се,че като ремонтирах магазина кога си дойдох,боядисвах отвън,една фльорца от монтана праеше некаква анкета и дойде да ми задава въпроси догде я мажем.Първия и въпрос беше-образование? И казах-висше,а онаа се сконфузи-"ма ние неаме графа за вишисти"- ;D ;D ;D.


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Чвора в Ноември 02, 2010, 10:23:41
За къщата съ не бой-ша намериш и за купванье,а и банките колко и да съ опинят-ша дадът.50 илядарки са свет паръ,щи излезне около 350 кинта за месец за 20 -25 годин-тава а ниската тарифа-ели поне преди 3 годин беше такакаам ти горе доле къ връвеха при мене работите.Ма бъди сигурен,че коги си плащаш за твойо нема да тъ а яд за нишо!Бе ти си го решил щом чак при назе питаш ;) ;D
Бубе доблре си се врънала,нещо не беше писала скоре.За децата си права.Къкто и за ората.Ма па неа ча толко страшно.Се още на село си мисла ,че има извесна по-голема духовна и житейска свобода-а не сал компютре и фейсклефуци....
Здравеопазванье-и у големиа град на тоа етап у Териториата не моо разчиташ на нищо,ако ще да имаш милионе-просто вече системата е толко разпаднала се че немаш никва сигурнос.У градче като Бела Слатина за елементарни болести-дето са 70% от заболяваниата даже има до негде шанс да бъде лекуван по адекватно....


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Росен Багериста в Ноември 02, 2010, 10:25:57
Благородно ти завиждам Капитане че можеш да са върнеш дома си.
И я би го напраил на часъ ама нема начин с тоа мой пусти занаят и са налага да търпа да стискам зъби и силно да са надам един ден да живне тоа Северозапад та да са прибера дом и да са отърва от разни гагаузи и византийци дето ми са яздат по дедова и си мислат че вселената е техна.
Щом можеш да са прибереш прибирай са.Летоска иди у Приморско прибери париците на чужденците като заесенее са прибери у Бела Слатина тури трушийка ракийка бътлак винце заколи прасенце и пей сърце ;)


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Койо в Ноември 02, 2010, 10:27:19
Статистика:

за пет години у Бургас съм одил на кино нула пъти

на театър 2 пъти

на бира с некой - десетина пъти

приятеле у тоа град - 0 на брой (един, ма той са не брои, що е от Берковица)

самият град ми е донел доходи - до 1000 лева за целото време, от случайни места, нищо редовно, тоест тоа град не ме рани

да си запиша детето у детската - зор и дирене на връзки, у малките градове тава не е проблем

синът ми оди на футбол - моа да оди и у Бела Слатина

че нема мол у БС - дреме ми та ча са чуда ка ша живеа без мола

личната ми лекарка - една овца, де ги виждам един път у годината и ако не е платена неко здравна вноска, ме гледа се едно съм й изел десерта, оня денка ме фана редовният есенен бронхит, купих си от аптеката антибиотик Азитрокс 500, три апчета, три дена по едно, на второто забраваш сички болки и кашлицата се оправа, вадих си медицинско наскоро, 16 лева у частната поликлиника у центъра, личната ша има да ма разкарва и ша има да ми се дзвери къф формуляр де да си купа, аде маани, най-добрият личен лекар сме имали у малък град, тава е фактът, да ти сера на здравеопазването у Бургас, не е ли у частна болница, заеби го

има и още, ма не се сещам, децата да са живи и здрави, има къде да учат и с кво да се занимават, нема да ги закотвям тех у БС, но тва е алтернатива за живеене на семейство, като ни домъчнее за големиа град, палиме колата и сме тама за 2 часа


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Чвора в Ноември 02, 2010, 10:29:28
Ясно баце-тръгай!Ич са не бави! ;D


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: onufri в Ноември 02, 2010, 10:30:53
За къщата съ не бой-ша намериш и за купванье,а и банките колко и да съ опинят-ша дадът.50 илядарки са свет паръ,щи излезне около 350 кинта за месец за 20 -25 годин-тава а ниската тарифа-ели поне преди 3 годин беше такакаам ти горе доле къ връвеха при мене работите.Ма бъди сигурен,че коги си плащаш за твойо нема да тъ а яд за нишо!Бе ти си го решил щом чак при назе питаш ;) ;D
Бубе доблре си се врънала,нещо не беше писала скоре.За децата си права.Къкто и за ората.Ма па неа ча толко страшно.Се още на село си мисла ,че има извесна по-голема духовна и житейска свобода-а не сал компютре и фейсклефуци....
Здравеопазванье-и у големиа град на тоа етап у Териториата не моо разчиташ на нищо,ако ще да имаш милионе-просто вече системата е толко разпаднала се че немаш никва сигурнос.У градче като Бела Слатина за елементарни болести-дето са 70% от заболяваниата даже има до негде шанс да бъде лекуван по адекватно....

той че вече го а решил тава а ясно  ;)
ма се пак има неща над който требва да са замисли човек. или поне язе се могу мисла...
Язе винаги съм си мислел колко а убаво да живееш у малък град и че и я така сакам, ма на практика не знам от личен опит кво е...най-малкиа град де съм живял повече от 1 месец е Плевен...последните 5 годин се по големи градове живеа...


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: onufri в Ноември 02, 2010, 10:32:47
Статистика:

за пет години у Бургас съм одил на кино нула пъти

на театър 2 пъти

на бира с некой - десетина пъти

приятеле у тоа град - 0 на брой (един, ма той са не брои, що е от Берковица)

самият град ми е донел доходи - до 1000 лева за целото време, от случайни места, нищо редовно, тоест тоа град не ме рани

да си запиша детето у детската - зор и дирене на връзки, у малките градове тава не е проблем

синът ми оди на футбол - моа да оди и у Бела Слатина

че нема мол у БС - дреме ми та ча са чуда ка ша живеа без мола

личната ми лекарка - една овца, де ги виждам един път у годината и ако не е платена неко здравна вноска, ме гледа се едно съм й изел десерта, оня денка ме фана редовният есенен бронхит, купих си от аптеката антибиотик Азитрокс 500, три апчета, три дена по едно, на второто забраваш сички болки и кашлицата се оправа, вадих си медицинско наскоро, 16 лева у частната поликлиника у центъра, личната ша има да ма разкарва и ша има да ми се дзвери къф формуляр де да си купа, аде маани, най-добрият личен лекар сме имали у малък град, тава е фактът, да ти сера на здравеопазването у Бургас, не е ли у частна болница, заеби го

има и още, ма не се сещам, децата да са живи и здрави, има къде да учат и с кво да се занимават, нема да ги закотвям тех у БС, но тва е алтернатива за живеене на семейство, като ни домъчнее за големиа град, палиме колата и сме тама за 2 часа

е, да, значи беги си обратно дома ако имаш възможност  ;D
само провери къ стоят нещата с интерминета, що си беше имал май разправии по друга линиа с единиа доставчик  ;D


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Койо в Ноември 02, 2010, 10:37:01
Онуфрие, ниа тиа проблеме ги разрешииме, даже ме викаа от телевизеата за интервю, те са една фирма, единият пич, де знаел за проблема, после разбрах, се дръжа много любезно с мене и с нищо са не издаде, че е бил замесен. А онаа офца засегнатата по случая е неква тама секлецарка ли а, нещо от сорта, биг бос й вкарва разни неща по разни места, тава е професията, нема допир ни до тивито, ни до интернеда, то природата на бесни крави роги не дава.


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Божура в Ноември 02, 2010, 10:38:21
Честно казано я са възхищавам на такива ора, дека са прибират дома да си живеят.
Ако повече ора го правеха щеше да е много убаво. Сигур и я ако имах добри доходи бих са прибрала, що кога та не бъркат парите са живее добре насекъде.
Само едно БРАВУС, Капетане, бих ти казала!


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Вени Тети в Ноември 02, 2010, 10:45:16
Капитане разбрал си както и всички ние ,че големите и чужди градове ни дават само самота-върни се там ,където душата и сърцето ти те водят.Всичко друго ще се нареди,вярва?.


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Краси от Дражинци - Геговския в Ноември 03, 2010, 12:47:23
Стой там къде си у момента - не дей баце у Бела Слатина да се връщаш освем за госке-  Не дей - Вервай ми - молим те -  неа нашиа край   за нови ора - не че си ноф - ма ндей-Тука е за ора къде са фанале мазоле  и на мъдете -Е Черногледеца да ти каа - а оделно и мазоле на уши, нос, уста и све  ???


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Койо в Ноември 03, 2010, 12:56:27
Стой там къде си у момента - не дей баце у Бела Слатина да се връщаш освем за госке-  Не дей - Вервай ми - молим те -  неа нашиа край   за нови ора - не че си ноф - ма ндей-Тука е за ора къде са фанале мазоле  и на мъдете -Е Черногледеца да ти каа - а оделно и мазоле на уши, нос, уста и све  ???

Ка да стоа тука бе, Краси, като не моа да го дишам тоа боклук тука. Буквално. Яла ти дишай у 12 през нощта на терасата ми да видиш за кво става въпрос, да им еба майкята руска смрадлива у лукойла, изпущат от коминьете тава, де по принцип у дръжавите на запад гори нагоре от коминя, некой сигурно е виждал такива горящи комине, наще го не горат, че е по-скъпо и го пущат у въздоа и вечер духа от земята към морето и сичкото минава през града, смраааааад неземна, у ада лазда смръди така, тоа град е на първите места по белодробни заболявания.... Секи месец поради таа причина на лукойл се налагат глоби от МОСВ около 30, 40 иляди, при печалби от 30, 40 милиона им дреме на ората, троват си ни като стой та гледай. Нощно време требва да си с противогаз, направо БАКНЕ и ШЛЕКНЕ.

И я съм пета зима тука. Писна ми истински и отсекъде. А нема къде другаде да ме влече толко колко накъде назе си. Я си знам ка ще се забавлявам и ще живеа тама, не ме притеснява никой и нищо. И нищо ма не учудва. Я съм у Територията се пак, не си идвам от Германеа ели друга такава страна.

Софиа не е за мене. Друг град ме не влече. Толко години не моа да си намера место под слънцето. Значи не требва и да дира повече. Тава е изводът.


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: унучка на Тинджулата в Ноември 03, 2010, 01:06:11
Кво ти е на сърце прави. Човек си има интуиция. :) Акъл за такива работи трудно са дава.


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Краси от Дражинци - Геговския в Ноември 03, 2010, 01:10:15
Ма нали леб-деца- ли тва е важно ??? Ако си така решил-добре-ма па помисли - верно коминя и пушлавицата пречи - ма - леб има там -леб- Тука леба се вади трудно- ма и си си праф - може и по твоя начин - знам ли Колю - знам ли...Едно е верно - и зиме и лете и пролет и зима - по убаво нема от северозпада - ма не моа се върнеме 10 годин назаде - па да ни не тегне ни семейство ни ...мама му стара - Ела си у дом ... ем че си близо ... ем че си си у дом   


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Колеба в Ноември 03, 2010, 09:24:04
При така изложените опстоятелства азе не знам кептъна за кво седи у Бургас - да плаща квартира сал за да е тоа смраден град  ???  Може бие вече е взел решение, и ако то е да са върне у родния град де е израсъл, това е правилното според мене. Тука е пропущена едно нещо - "капитанката"  ;D  кво мисли по въпроса, ако у момента има неква работа у Бургаз- ще ли да ги зареже и да иде и БС
90% от ората дека са бегале от родното место е свързането с намирането на работа и лебеца.


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Ристо Цоцин в Ноември 03, 2010, 10:14:05
Tаа тема всъщнос има неколко различни части.
Пръвата а "да се заврънеш у бащината къща", кък капитаня е и написал. Демек да идеш там къде си израснал и живел до 18-20 годин например. Предполага се там са ти приателете и там се чустватш като у дом си.
Втората тема а друга - малък или голем град. Она нема нищо общо с пръвото, т.е. моа да има ора къде са израснали у голем град и там да се врънат "у бащината къща". У големиа град има работа, има разлечениа, има и смрад и изпадляци. У по западната час на Европа и у Северна Америка големите градове са станали одавна гета за негри, студенциа и получзатели на социална помош пюс тук там неко сингъл млад професионалис като Унуфри. Най късно като почнат да си строат къща или си напраат деца (кое доа пръво) ората се изнасат от ньи. У назе пъ ората беа изгонени от селата 60-те годин и комунистите напраиа селата да пропаднат и да замязаме на Индиа с 25% от ората да живеат у 2-3 града и "спът у Софиа, а да сънуват Лом"
Третото нещо а къде сакаме да израснат децата ни - за тиа къде имат де. Демек моа да си си дом у Бела? Слатина и на тебе да ти е добре, ма същевременно да знааш че тва неа местото къде сакаш децата ти да изразнат - поради съображениа за образование, зравеопазнаве или нещо друго.

Капитаня примерно го видим да иде предимно от пръвата точка. По втората а зел решение - неще у голем град което а и нормално и он е изредил убаво що неще. А по третата също ше требва а помисли. Я за мене си моа каам че пръвата точка ме не касаа много- от 20 годин къ ме нема почти никой от ората къде познаам неа вече там па ората и начина нги на мислене къде живеат там ич ме не причвличат.  За втората точка нема съмнение - мничек или среден град - Я като израснал у среден град (къде 50 ияди) ми се види манко зор да живеам у 15000 човека град. За мене идеалното си е среден. И накраа Я за мене а важна третата точка - демек турам е нади пръвата, ма тва си а лично решение, а не некво правило.


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Божура в Ноември 03, 2010, 10:17:47
И я живех 1 годин у Бургас и мого добре разбирам за кво говори Капетана.
Наете ли кво е приятничко летно време, къде 5 сутринта, ка си спиш да ти замирише на згур? Чудо!
Ако требе да опиша Бургас с три думи - згур, мьекане и скъпотия.
Бега маани.


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: уйна в Ноември 03, 2010, 11:15:36
За мен тва е много смело решение и са не наемам да го коментирам. Не съм живела у Бургас и не знам какво е тама  ??? Просто не  моо са постава на негово место и не си представям какво му е. Освен тава съм силно скептична, че у нашия край 
 нещата ше се опраат и ше достигнеме некакъв приличен стандарт на живот.  :( Дано не съм права, дано!!!
Кептън, направи така кък си решил и успех!


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: иката в Ноември 03, 2010, 11:44:34
много гледни точки се изгедаа, за мен малкиа град е с мног предомства, и по малко недостатъци, хората са знаат и са по дружелюбни, може да помагаш, они ше ти помагат, а у големиа секи се е забързал и неможе да завърже приателсво а расчита само на най близките, я ви разказах скоро как спуках гума а немах инструменти близо до 1 село и за 5 минути ми спреа 3 коли да питат какво да помагат, едната докат иде за инструменти хората от тругата ми смениа гумата, тва у големиа град нема къ да стане, освен ако се не обадиш на некои кои ти е много близък, пък нема я и таа романтика, немоа седнеш на двора с приателете да си пиеш ладната бира вечер...абе много може да се пише, аз съм за Бел. Слатина пред Бургас


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: BEKO в Ноември 03, 2010, 11:56:01
 Коьо,връви си бака у Белстина и съ не бой.Щом си изкарваш лебеца от друга стран-страшно нема.За дечицата са не бой-и другите ора имат дечица и се некак си ги гледат.Даже риска да докачат наркотици у Белстина ми са ще,че е по-мъничък.Сеги са направиле още един МОЛ,та станаа два,ма по-добре а си пазаруваш от производителе направо.Циганията си беше гулема и по-напреде,мъ ти,пъ и не само ти къ си успел да съ отчуваш таферен,текее шъ са отчуват и твойте деца.Здравеопазваньето и некоги при назе си беше калпаво,ма нали сме влъча порода и се оцелеваме некакси.У северозапада поне шъ дишате чис,роден въздух и у децата ти ша съ насади чуство за роден дом и роден край,а не спомене за квартири и постоянно пцуван район-куту место на преживеване,разбира съ.Тавее бих ти рекъл-връви си дом и съ не бой!


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: иката в Ноември 03, 2010, 12:08:37
и аз тва порпущих да реча, че децата му ше усетат тва което той усеща за северозапада, а нема а бъдат кат софииската паплач де незнам много от тех деца ли са некви изродели са.. софианци да прощават пиша тва коет ми е направило фпечатление


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: onufri в Ноември 08, 2010, 11:24:50
У момента Райфайзен дават най-добрите лихви за ипотечни кредити - 7 процента.

Тава още пръвиа път като го прочетох са изненадах, ма те сеги отворих един линк от шашавлъците и им видех рекламата на тиа шашкъне. Значи те казват "от 7% годишна променлива лихва". Начи:
1. тава а най-евтиното, което предлагат, сигурно ако имаш 90% собствен капитал
2. тава а по-важното: променлива! демек ша ти ги връжат за основниа лихвен % от БНБ ели от ЕЦБ ели за Euribor ели нещо такова. за БНБ не знам, но тиа европейските в момента са около 1% и могат да паднат още само ако дойде голяма рецесия. а е напълно възможно след неколко години да са около 5% и више, демек твойте 7% ша станат 12%.

не са връзвай на такиви оферти, ми ги питай колко % ша ти а ако ти а фиксиран %, да ти направат сметка колко ша требва да плащаш тогива на месец и съответно ти да си направиш сметка моеш ли ели не моеш тава да го плащаш.
тава с променливата лихва звучи могу примамливо, но е и много рисковано. както сичко де звучи прималиво...


Титла: Re:За теа каде не са у Резервато,а са ръгнале по свето....
Публикувано от: Росен Багериста в Ноември 09, 2010, 07:42:27
Мола ви са само за Райфайзен не приказвайте тава са най големите еврейски мошеници и обирджии не са лъжете на рекламите нги язе изгорех мого яко с таа банка огин да ги изгори дано >:(