СЕВЕРОЗАПАД > Думи, изрази и изречения от родния северозападен край

Изрази

<< < (11/272) > >>

Плъхоубиец:
Те го и речника ми. Некой думи са припофтарат с вече написаните у сайта, ама теа думи съм ги сбирал йоще от одавна, нема да ги маиням, мръзи ме.


1 Пустиняк - универсална обидна дума, съчетаваща в себе си всички най-лоши определения: пропадлък, пияница, айдук и т.н. Употребява се еднакво както за мъже, така и за жени(напр. курви),животни,земеделски поселища,къщи,гори и други.По-точно за всичко.Може да бъде и под формата на клетва:”Пустиняк да остане!” Най-често
употребяваната дума на село.
2 Загутовело - загрубяло, подуто, неправилно зарастнала кост, която е образувала подутина(гутора).
3 Бусоре - алтеративна дума на “гръмове”(режи ги по-надоле,а не само връевете…глей ги кво са се згръмиле теа бусоре!).
4 Авлия - двор (че и`ем `а пикам из авлията)- известие за отходни намерения
5 Групань - голема локва(локвань)
6 Торло - вдигнат от земята пепеляк
7 Пепей,пепель - пепел
8 Изчепляк - несгоден човек,пустиняк.
9 Изклъчняк, избушляк - синоними на изчепляк
10 Кръшове(кръшляци) - нещо строшено,напр. коли.
11 Страчове(ед.ч. страч) – стегосия (нещо скалъпено надве-натри) ,подобие на колибка направена за кучето от дърва и клонки свързани в горния край. Навес.
12 Липовинки - клончета от липа.
13 Сугреб - камъняци и пепеляк вдигнати от земята  (…он даде газ,а отдире колата фръга сугреб)
14 Че те изтимарим! - заплаха за удар (Мара като я изтимарих та и дадох бирията)-така я ударих че надали ще се върне (става въпрос
 за мачката)
15 Бирия - път,посока дадени насилствено.
16 Шущава - същото като бирия,само че с право на избор  (че си фанем шущавата и че си сидем)- ще си тръгна и нема да ме видиш.
17 Изолиран - луд,шашов,бесен,откачен.
18 Загребан, залупен, забръкан, зажулен - смотан (мале ма си зажулен!)-възклицание
19 Офаросвам - овиквам(че я офаросам я тая шушомига забръкана,та че я заврем на кучето у гъза)
20 Кръши се - фъчка се(че се фали он с чуждо и че се кръши,а нема пръдня у гъза си)- хвали се без покритие.
21 Намерки - на посоки,на око
22 Намито, наребер - по диагонал
23 Кюроча - слепешката(да се бутам у тая тевница кюроча и да пипам подпръсти) 
24 Омандръчил се - отпуснал се(кво си се омандръчил такъв бе?)
25 Пиргулйе - размъкнато облекло на човек
26 Разлечено - размъкнато(он оди разлечен из улицата и ебем та са виснале онеа пиргулйе)- личността се разхожда без да се притеснява от неугледния си вид
27 Соба - стая
28 Пищемалйе - дрехи и багаж разхвърляни (сбирай си пищемалйете и се маиняй!)
29 Разпищолил се - разголил се(я кво се е разгологръдил като тупанджия! Облачай се бре дете шашово,не разпищолвай се що че изпростинеш)
30 Кисер - тесла
31 Съня - шейна
32 Съняре - ходовата част на шейната, а също и кънки
33 Ломняк - заоблен камък, в повечето случай едър.
34 Громпалец - камък по-голям от ломняка.
35 Бебек - камък със същата х-ристика като горните два.
36 Булвань - буца пръст.
37 Пражда - прашка.( пофръгва с праждата)-стреля с прашката
38 Разчепанка - раздвоена пръчка ,удобна за направата на прашка или за ловене на змии.
39 Шиблинки - тънки израстъци от ствола на дърво.
40 Ластаре - ластуните на лозата.
41 Връшляк - тънки клонаци с листа по тях.
42 Плъовиня - миризма, дръдонки, боклуци и всичко свързано с плъховете.
43 Дрътоль - обида за стар човек (у собата ньги смръди на дрътоль). Среща се и като приятелско обръщение (дрътогоо, дрътого, на колко годин стана бе?)
44 Че те зачубръстим! - силен удар с пръчка прилаган за предупреждение.
45 Джонгале - дълги крака (свий теа джонгале де!)
46 Клефаре - подпетени стари чехли.(влачи клефарете)-влачи си краката.
47 Чели, челоретини, папуци(ед.ч. чеел, папуняк) - общо за чехли. (стръкай си челите)- изчисти си обущата.
48 Шорец - престилка
49 Фръдай - коматче хляб (отроши ми един фръдай леб!)-отчупи ми парче хляб
50 Гмура - ходи бързо с поглед забит в земята
51 Торме - малко биволче (гледа куто торме)- гледа навъсено
52 Да се изкелавчи - да се изгърби (зими таа торбичица нема да се изкелавчиш, неа толко да тегне, нема да те прекине)- вземи торбичката, нищо няма да ти стане.
53 Чеплези се - катери се(очеплезил се на таваня)- качил се на тавана.
54 Бобовинье - шушулките и клечките останали след “буането” на боба
55 Клечорляци, клечорляк - клечки
56 Чошнйе - чисти боба от шушулките
57 Калакотровец - обидно за старец с лош нрав и много години
58 Гъзаре - бузите на дирника (дигай си гъзарете)
59 Френга - венерическа болест (да те ебем у гъзарете френгови)
60 Носър - ноздра,мн.ч. носъре
61 Цифуняк - малка тръбичка, или това от което се пие от стомната
62 Кьосовец - скворец или кос, употр. се и за двата вида
63 Гарванье - врани и гарвани- по същата логика като кьосовците
64 Пужовец - охлюв(пужи-ружи, покажи си рогите да ги видат момите, бели ли са, зелени ли са, червени ли са)- детска песничка
65 Глист, мн.ч. глистеве - земен или торен червей
66 Чръв, мн.ч.чръве - бял червей(теа твойте уста чръвиви)- мръсна уста
67 Бумбар, мн.ч. бумбаре - бръмбар(у твойта глава има само бумбаре) или (къде ти улезнаа теа бумбаре у китарата куха)- от къде ти дойде на акъла тая тъпа идея
68 Бръбиняк, мн.ч. бръбинци - мравки
69 Боробиняк - мравуняк
70 Дживгар, дживгарче мн.ч. дживгаре - врабче
71 Клювница - човка
72 Бръзица - бързей на река
73 Пападурка - вид малка рибка ”горчивка” Също така означава и малка жълта тиквичка (мининко жлъто тикве)
74 Чепор, мн.ч. чепоре, чепоретини - чеп, корен, израстък от стърнище
75 Пловка, м.род Пловък - патица
76 Гъсък - гъсок (бегай от гъсъка що че те уапе!)
77 Фуска - пърди по търлъци (кой фусна?)
78 Блюва - повръща
79 Ръкоч - храчка
80 Ръка се - храчи се
81 Пенджур мн.ч. пенджуре - прозорец
82 Цъцре - църцори(чешмата едва цъцре) или издава звуци подобни на думата(я прибий онаа сврака къде е зацъцрала) (тоа дживгар цел ден цъцре)
83 Соглумин - лош човек, неразбран, темерут
84 Чоклумин - същото
85 Самсонин - като горните
86 Кръжа - кир, мръсотия на фъндъци (да те ебем у устанцата кръжови)-ругатня
87 Да спастрим - да съхраня (тури яденйето у магазата да го спастриме)
88 Дръгел, дръгляш - мърша, гнило месо
89 Ботор, мн.ч. боторе - дебела дървена трупа, също се употр. като обида(гледа куто ботор)- гледа дебилно
90 Бутук - дебел кол побит в земята
91 Филикощерица - грозна, слаба, зла жена
92 Кощрамба - същата, но не е задължително да е слаба
93 Джофра - пак обида за жена
94 Жа - идва от “таа жена” -нещо като определителен член, впоследствие изменило се на “таа жна”, и понастоящем “таа жа”.(дуу жената) (дуу жено!) -възклицания.Подобни са “таа палия” и “таа ваджия”(ваджишко)
95 Буляк - бухал
96 Медунь - мечок (Къци си е като неко медунь)
97 Влък, мн.ч. влъци - вълк. Дава началото на народна песничка, при която бабата е събрала децата около себе си, взела е едно кокошле, сложила му е главата под крилцето, люлее го на ръце и пее: “спи, спи пиле, маке ти лесица, баща ти влък!”. Пилето изпада в хипноза и оставено на земята дреме.
98 Поята - кошара за овци в полето
99 Лочняк или Камик - издълбан камък в който се дава ядене и вода на свинете
100 Букагии - устройство за спъване на кон (като се ожениш че имаш букагии на ръцете, букагии на краката, катанец на устата)-предупреждава за загуба на личната свобода
101 Пайван - връв за връзване на кон. Самият процес се нарича пайваносване
102 Пистолет буретар - револвер
103 Дно - дъно както на река, така и на панталони (я кво ти е виснало дното като на неко старец)
104 Талкана - плевник
105 Ендък - трап (еба теа ендъци, строших си колулото)
106 Чамалюга - чепата тояга, гьостерица
107 Тенюр - солница (дай навам тенюра)
108 Блеи - блее
109 Бреца - блее дрезгаво (бреца куто неко тормак)
110 Цепленка - малка тресчица
111 Какалашка - кочана на царевицата
112 Кулань - кулен (теа едвам се навариа на куланье)-изразява почуда от това как някой вари кулени в големи количества.
113 Кукуруз - царевица
114 Кукружляк - стъблата на царевицата
115 Задръгна се - задави се, но не безвъзвратно
116 Буа - кашля (буаш като магарица)
117 Дрълйе се - чеша се (изгони онаа коза да се не дрълйе у мрежата, що че я сорине!)
118 Да се сорине - да се събори (туглите се сореват)
119 Тугли - тухли
120 Скали - каменни стъпала (толко се е напил че лази по скалите)
121 Стъпали - стъпала
122 Оджак - огнище
123 Къщи - стар вариант на оджак
124 Кюмбе - печка с дърва
125 Линдурикя - слабо осветление, мъждукаща лампа, кандило
126 Драмонь - сито с големи дупки
127 Бадънь- големо буре за вино (мерише на бадънь)- мирише на алкохол
128 Толумба - кофа за дърва
129 Перашка - великденско яйце
130 Етаче - стъклено топче за игра
131 Дръжалйе - дръжка за земеделски сечива
132 Прълица, пръица - муцуна (че му разбием пръицата)-закана  (не топи си прълицата у кофата де, другите че се погнюсат и нема да пият вода!)
133 Образ - буза (дай да те цукнем по образа)
134 Мешина - корем (нафръгах ги по мешина)-личността обяснява, че е набил някакви люде и те лежат по корем
135 Шуга - краста (бегай за риба да си натръкаш шугата)
136 Изчамрело, изкуфело - изгнило отвътре и станало кухо
137 Спопец - употр. се едновр. за щурец и скакалец (виж “гарванье и кьосовци”)
138 Манта - стара скъсана дреха (куче влачи манта)- същото като куче влачи рейс
139 Мутвак - летна кухня. Незнайно защо хората живеят по мутваците, а не в къщите си
140 Магаза - мазе (улез у магазата и наточи вино)
141 Туч - кръглото желязо отгоре на печката, което се вдига.Употр. се и за нещо тежко
(яла ми помогни, че тоа туч ми откина ръцете)
142 Мангафа - хрема (къде дойде таа та ни мангафоса!)- тая откъде ни зарази
143 Киавица - същото (цел ден одиш като киавицата)- порицание на някой, който митка
144 Гуджел - някаква неопр. смъртоносна болест (гуджел да го изпие)-клетва
145 Да се просууне - да се продъни (да му се просууне ендъка)- да му се продъни гроба
146 Бумбалица - голема муха, вероятно конска
147 Пливна - потече (у таа жега вода ми пливна из гъза)
148 Плавник - пламък
149 Мрънюче - мяука (изгони таа мачка що само мрънюче)
150 Скимуца - скимти
151 Вангалци - топчета лайна, залепнали по космите на гъза (таа дако я гледаш убова, ама сигур е фанала вангалци въз гъза)-нищо че е хубава, но може да е нечистоплътна
152 Че те пофракат кели - ще ти излязат кели
153 Чир, чирка - цирей
154 Ломпар, мн.ч. ломпаре - големи ходила
155 Шака, шачка - шепа
156 Маица - юмрук (като го цепнем с левата маица, патката му че пущи жежка вода)- личността обяснява колко силно удря, и какви са последствията от това
157 Мевур - мехур (я къв мевур съм направил)- пуснал съм шкембе
158 Паук, паужина - паяк, паяжина (тоа гъз къде го клати сака да сере говна, а не паужина)
159 Пуздраж - сланина, отпуснати части на тялото
160 Стръга - разстояние между предните зъби
161 Дуднйе - мощен тътен преди буря (от одозгоре дуднйе, сигур че вали). Също и буботи, говори дразнещо (стига ми дуднял на главата, а мани се!)
162 Дзънки - малки мехурчета, образуващи се преди нещо да заври (запали един вестник и поглеш у варелата дали вече излазат дзънки)
163 Саджак - метално приспособление с крака, за поставяне на варелите в които се варят компотите)
164 Обга - разточена кора за баница
165 Гъба пръндавица - гъба пърхутка
166 Баламурник - смотаняк
167 Кръплетина, пачавретина - мръсна кърпа
168 Тутулина - глава, тиква, чутора
169 Клъцань, клъцаник - това, дето се чука с него в хаванчето
170 Затисколь - запушалка
171 Еребат - пъстър (еребат петел)
172 Пегава - на лунички
173 Дръгия - мръсотия от въздуха, миризма на цигари
174 Спръж - загоряло олио за изхвърляне (изфръли на кучето таа спръж)
175 Да букне - да пламне (не наливай таа газ, що че букне и че ти опръли джуруяка!)
176 Джуруляк - зурла
177 Надул пръль - намусил се (недей да дуаш пръль, ми яла вам да помагаш)
178 Цери - нещо открехнато, напр. врата, капак на тенджера и др. (затвори таа врата да не цери, що ми дуа на гръбината)
179 Да се издиа - да се измерише (отвори пенджура да се издиа таа пушлявица)
180 Да се издуа - да вика и крещи, докато му олекне
181 Пупуника - нарежда и говори дразнещо. Склонни към пупуникане са бабичките
182 Мачък, мн.ч. мачъци, мачкове - котарак (мачковете се сдавиа)
183 Мачкорляк, мачкорляци - котки (я глей що мачкорляк! Таман петнаесе!)
184 Отдънака, отдънък - от другата страна
185 Лефтерно - леко, феерично. Използва се за облекло
186 Миник - малко куче, но малко на ръст, а на години възрастно. На село се твърди че има такава порода, та затова всяко куче което не е пораснало е от порода “миник”
187 Палаш - ловно куче
188 Запарчено - расло-недорасло
189 Прасци - свине (баш че прасци са го ръфале)-х-стика на нещо скъсано
190 Сдуано, спуано - гнило и надуло се. (еее, сдуания!)-обръщение
191 Съга - нещо като отровна бяла пяна по старо вино и развалени чорби
192 Не е мал - боклук, не струва, за нищо не става (сички ви несгодни, а вие па сте най-големите малове!)- присмял се хърбел на щърбел
193 Шашави се - шегува се
194 Шашавлъци - шеги
195 Киак - дървото с което се бие тупана. Също и шушумига
196 Дръгове - стърчащи стебла на растения без листа (дай сръпа да изрежем онеа дръгове)
197 Талок - плодороден нанос от реката, който се използва за направата на керпич
198 Рапанье, некой да рапа - да говори по нашенски (има се предвид северозап. наречие)
Също така означава и удар (като те рапнем един път, та че видиш!)
199 Булониче - говори неразбрано (поглеш кой булониче из улицата)
200 Да избуши - да избие отвътре-навънка (избуши кочинята). Може да е и в друг смисъл (нема,нема и като избуши неко щуротия)- да изтърси глупост
201 Сууне - яде. Мн.рядко се употребява
202 Гезве - джезве
203 Да изкаракишкам - да претупам работата набързо
204 Да изджуролинкям - да изджуркам. Напр. застройката за чорбата
205 Рамънйе - рамена (оди и си клъчи рамънйете)
206 Повлеч, отвлеч - повлекан, флегма
207 Ламер - дебил, полуидиот, груб човек
208 Лонгор, мн.ч. лонгоре - нещо като серсем
209 Шашкънин - пълно съответствие на серсем
210 Лаз да - навярно, сигурно (...знам ли, лаз да струва толку)
211 Пунгашор - малко дете, също така и много деца. Честа е употребата на думи в ед.ч., отнасящи се за много неща, напр. пцетор, пилетор, мачкорляк и др.(тоа дечор цел ден грома)-тези деца цял ден тропат
212 Гръцмуль, певец - гръклян
213 Дзур-бар - джаста-праста
214 Барещница - вода от реката
215 Мъторляк - мътилка (не топи се у тоа мъторляк)
216 У точка - одеве
217 Презирка - наднича (а яла де, недей да презиркаш такъв като неко лалугер) (призни виж мачката да не е натиснала яденйето, що че я прибием)
218 Щуриняк - лудетина, щурав човек (да ощурее)- клетва
219 Нодем - върша нещо, но не е определено какво точно (он се изнодел баш на пъта)- може да се е изпикал, но може и да се е изсрал
220 Недея - едновременно означава Седмица и Неделя
221 Зайтре - в другиден
222 Зеяч - човек, на когото нормалната реч се състои във викане и крещене. (зева като жаба на песък) - умира от жажда или за вода
223 Байдава - на далавера, без пари (тоа конь съм го зимал на байдава)
224 Байдаваджия - човек без работа
225 Че одоринем - ще се отърся (они ми лазат по дедовия, ама я че одоринем тава)- те ме ядосват, но ще ги сиктердосам
226 Пита си дедовия - прави си оглушки. (да ми се неа откинал от дедовия) - не ми е зор за него
227 Да ми се неа откинал от бучняка - също изразява незаинтересованост от личността
228 Че се супордишем - ще падна
229 Осууна се - вмъкна се (ти па ли се осууна ма? Я марш вънка) - става въпрос за мачката
230 Сурна се - падна (абе я съм се укачил, ама ако се скръши тоа клон че се сурнем от одозгоре) Също и “спусна се”(кучето се сурна и изеде две пилета)
231 Кръпежляк - нещо кърпено, напр. асфалта
232 Да кимнем - да замахна (кима накъде мене да ме удари)
233 Да ме глобне - да ме захапе, но не силно
234 Сега - посягя (сега да крадне)
235 Юто - люто (таа коса е юта и внимавай да се не осакатиш)- косата е остра
236 Угмара го - изяде го набързо
237 Слечо - изгащник, размъкнат човек
238 Биковито - твърдо (биковит орей)- костелив орех
239 Комина - джибре (комова рекия)- гроздова ракия
240 Тури чавията! - заключи!
241 Бритва - ножче
242 Е до час, разг. Е час - след един час
243 Точило, мн.ч. точила - колела (я кво се крепи на точилцата)-удивление от това как някой кара скейтборд
244 Кръпей, кръпель, мн.ч. кръпейе, кръпелье - парче дърво, цепеница (че те ударим с тоа кръпей!)
245 Да връви заглава - да ходи на майната си (заглава ти глава)-майната ти
246 Кюрлокчия - такъв, който не признава добрина, който е способен да те завлече с много пари и комуто не трябва да се дава нищо
247 Клефуца - куцука
248 Шондраво - слабо, келаво (куче шондраво)
249 Олешило се - опадала му козината
250 Шута крава - крава без рога
251 Разпръчил се, разпасала се - разгонени съответно мъжко и женско животно
252 Оклекавел - изнемощял, такъв, който не е кадър да прави каквото и да е
253 Кльофна се - пльосна се изморено
254 Преглаба - ходи едва едва, влачи се
255 Неуметник, неуметен - некадърник (не умеш да убодеш кучето у гъза)- нищо не можеш да направиш сам
256 Щета - поразия (оно за щета че земе съга да вали, а я не съм прибрал кукуруза)
257 Щетник - карък
258 Да се оцефери - да се освести
259 Олундзи се - вмъкна се (налундзвай клефарете и бегай да чекаш козата)
260 Излундзи се - обратното действие
261 Да се слади - да се стопли (остав яденйето на печката да се послади)
262 Кашмер - резил
263 Отгръна се - времето се проясни, спря да вали (отгръна се, че одиме за риба)
264 Да се отмрътви - същото като да се слади, но се отнася за въздуха (откога гори кюмбето, а още се не е отмрътвило)
265 Кютук - пънче
266 Заклопило се е - вали ситен, продължителен дъжд със стопанско значение
267 Мандало - прозорчето на вратичката на печката, което се отваря за въздуха
268 Витель - манивелата на герана
269 Мащай се, мащалисвай се, маиняй се - чупката!
270 Заклимбуцало се - заклатило се
271 Мут, мутляк - ням (пи вино, пи рекия и се омути)
272 Сиджим - синджир
273 Поворка - наниз със сушени растения (откраднаа ми поворите с пипера)
274 Връва - връв (дай една връва да връжем таа мининка чашка къде си ми я дал да я не глътнем)- коментар на местен пияница относно чашата в която са му сипали ракия
275 Напиня - напъва (напиня се като глис на буца)
276 Приказки за омразлък - празни думи, говори колко да не заспи
277 Каба човек - дебелак, дето нищо не може да прави
278 Изтрънчил ги е - изкоколил си е очите
279 Одзвездил се е - посърнал е
280 Запалющено- шантаво, отнесено (пиле запалющено)- обида за смотано дете
281 Занаслъци - лигосване, преиграване, халосване
282 Мушлйък - молци, мухички (изел го мушлйъка)
283 Шунгьосвам се - мотая се
284 Тръкач - разсипник, щетник
285 Дзепа се - дърпа се (кво се дзепаш такъв!). Също и (я му приказвам като човек, а он се дзепа)- говоря му нормално, а той се ребчи
286 Да се заглаби - да се набута с пари
287 Чепи се - кълчи се, танцува (глей го кво се чепи), също така и катери се (учепил се на таваня)- качил се на тавана
288 Учепен - трудно преводимо (ти му говориш, а оно се учепило и си прави кво знае)- не се съобразява, проявява твърдоглавие
289 Разгроман - раздрънкан
290 Мръза - мързел (фанала го е мръзата)
291 Кукулат - човек с големи очи
292 Връмо, връмого - паразитно вмятане, нещо като “разбираш ли”
293 Глуарник - глуха личност
294 Влаа, влаинкя - влах и влахиня
295 Коритарин - ром с влашко потекло
296 Убувица - средна по хубост мома
297 Цепеняк - секс бомба
298 Блъа - бълха
299 Блъарник - дреха или животно, пълно с бълхи
300 Пупак - пъп

Плъхоубиец:
301 Кокондрела - грозна кокетка
302 Дзвона - камбана (бие дзвоната, некой е умрел)
303 Цвръцаньек - шприц
304 Чавка - гарга (зинало е като неко чавче)- отнася се за бебе
305 Диня - пъпеш
306 Лубеница - диня
307 Оданйе - ходене
308 Бундрук - предната част от амуницията на коня
309 Дуд, мн.ч. дуди - черница и плодовете и
310 Дуда - полов член на дете
311 Цифка, цифколь - сопол
312 Кьоровец - слепец, блейка
313 Кривундель - нещо криво
314 Сиси - виме (я глей таа кви големи сиси има, ако я издоим че сберем 20 кила млеко)
315 Сисеста - жена с големи цици
316 Пресисал - препил (гледа като пресисал)
317 Циканье - чуроликане (я кво цика тоа дживгар)  (цикааа!)-команда гонене на кози
318 Колица - ръчна количка
319 Баласурин - серсем (че видиш кво се бие дрът баласурин)
320 Брег - баир(натисни газта да моъ изтрепеш брега)- дай газ да изкачиш баира
321 Бръбаниканйе - бъркане, ровене (кво бръбаникаш тука?)
322 Да заглъзне -  да затъне
333 Грома - тропа, вдига шум
334 Тропонясва - същото (оня кво тропонясва тама?)
335 Прътена черга - черга от коноп, която е изтъкана гъсто и се слага на дъното на колата, като върху нея се насипва жито
336 Връъ, мн.ч. връеве - връх
337 Дако - добре
338 Сприя - вихрушка (де-де-е-е, тоа мотор връви на сприя)
339 Щрафоса ме - ухапа ме
340 Уйевина - нещо, което с формата си наподобява...абе формата му е издължена. Напр. дръжката на пръскачката за лозе (цел ден буам с онаа уйевина из лозето)
341 Мъка ми припада - прималява
342 Чирапнйе - старовремски глинен съд в който се пече хляб
343 Връшняк - капака на чирапнйето
344 Изревачка - обикновенна лопата
345 Копачка - права лопата
346 Шило - шило
347 Шиник - сито за жито
348 Жегла - клинеца, за който се връзва коня с пайвана
349 Щрапня - стъпка
350 Пръчовиня - миризма на пръч, също и на човек с ниска хигиена
351 Смрадоляк, смрадояк - остра миризма, а също така и човека който я излъчва
352 Врътляк - окосената трева, паднала в следствие на един замах с косата (я иди да окосиш един врътляк за зайците)
353 Бръканйе - попара за прасета, кучета, кокошки и всякакви животни
354 Кръмилка - зоб , царевица, жито и др. за животните
355 Додовка - сорт грозде
356 Стура - слага, стоварва (яла да стуриме тоа песък) (я че идем да стурим комината)- разговорно означава че ще ида по голема нужда
357 Нарева - насипва (айде наревай по-бръже) -яж по-бързо!
358 Изрева - обратното действие
359 Гнйездо - гнездо
360 Ръможляк - ситен дъждец
361 Бутонясва - бърника нещо и тропа (иди виж деда ти кво бутонясва тама у кошарата)
362 Тапешник - “затисколь” или дребен човек, дете
363 Миндил - дребосък (теа пилци мойте я кви са миндилье)
364 Мининко, миничко - малко, миндилче
365 Чюрупки, чурупки - черупки
366 Пойдох, пойдех, пошъл съм - тръгнах (къде си пошъл?)  (айде да си поаждаме)
367 Яла вам - ела. (яла вам, дам ти грозгице), (яла вам, турим те на сенкя)- закачливи подмятания
368 Изнел - изнесъл (зими машите и изнес тоа плъъ)
369 Плъъ, мн.ч. плъове - плъх (мига като плъъ у брашно)
370 Излекъл се - измъкнал се (излачай се из барата)
371 Че излечеш тоягата - предупреждение че ще ядеш бой
372 Види ми се - струва ми се
373 Кръно магаре - ранено, най вероятно скопено магаре (така че те бием, та че ревеш на кръно магаре)
374 Заклопи го! - запов. захлупи го (не заклапа си устата) - не млъква
375 Клопа - издаване на звуково идентични с думата звуци (една кокошка се е разклопала)-ще мъти яйца и издава звуци, с които възвестява намеренията си
376 Киси - киселее (тоа компот нещо ми киси)
377 Праска - праскова (у таа праска има чръве)
378 Прокиш - нещо прокиснало (изфръли тоа прокиш)
379 Загнйете го - затъкна го, с възможност за изваждане (само се гнйете) -много яде (глей ква а като гнйетена чушка) - коментар за някоя дебелана
380 Заглави се - заклещи се, без горната възможност
381 Че се издъпне ножа да те пореже - ще се отплесне ножа
382 Иня - скреж (заиньосало се) - заскрежено
383 Цирилика - чуролика (пущи радиото да цирилика)
384 Еце, мн.ч. яйца, ечанца, яйчанца - яйце (сакаш баба да му опече еченце на ратишка?)
385 Въз, възкрай - около, покрай (въз Дунава)
386 Лойзя - лозя
387 Преплатил се - прегънал се (мале, къв тумбак съм направил, като седнем а он се преплати)
388 Тумбак - шкембе (теа вратници са виснале като неко тумбаци)
389 Подкожушило се - трудно преводима дума. Например, когато е текла вода по мазилка и тя се е отлепила от стената, но не е паднала
390 Наваля се - навежда се
391 Заваля се - периодично губи равновесие, но не пада. Присъщо е за пияниците
392 Пущено на пустопаш- пуснато без контрол (онаа да си прибере козите, а неа да ги е пущила на пустопаш. Обръстиа ми зейето теа пустиняци смръдели!)
393 Намиголь - ечемик на окото, също и клепач
394 Шилиък, шииък - дървено приспособление, с което се правят дупки в земята за разсад на лук, пипер и други дребни култури
395 Задева се, задрънчва се - закача се (не задевай се, що че те рапнем един път!)
396 Сплатено - сгънато
397 Крошня - кошница
398 Влакно - косъм или рибарско влакно
399 Влакнест, рунтов - космат (не си видел ти рунтови гръди!)- не си си намерил майстора
400 Кабей, опр.чл. кабея - кабел (донес онеа кабейе)
401 Кощилка- костилка (излете като кощилка из дупе)- цветущо сравнение
402 Кута се, окутал се - крие се (дека си се скутал бре?)
403 Ужлембен, идва от гл. Жлебенье - отпуснат (ужлембил се и се разпльокал като неко пльокница)
404 Пльокница - нещо разпльокано
405 Кьопаво - куцо (мойта крава нещо окьопаве)
406 Гмечи го, гняви го - стиска го (фръли тава маче смръдело и стига си го гмечил, що че те поплъзът блъи)
407 Ръпа - гризе (яле го тама, седи и ръпа една праска)
408 Яла, яле - ето (а да идеме по нанатам, яле бубоя гони)
409 Бубой - костур
410 Кльофнал се, гмецнал се - сяда със засилка, пльосва се
411 Гняса се - друса се, гмеца се (не гнясай се такъв на кревата, що разлече одеалото бе дивако!)
412 Че се пофане - ще се захване
413 Щем - когато някой е помолен да свърши нещо, но не желае, казва “щем”, с което иронично дава да се разбере че нищо няма да направи
414 Отвръъ нйего си - по високо от себе си. Става въпрос за падане (гмецна се отвръъ нйего си и разтроши стола. Съга че се пофане да го нагласи)
415 Маки! Съкратено “ма” - ами! Верно ли? Използва се и за двете (маки, не е така!)- отрицание.  (маки па и ти! Кой ти каза?)- вярно ли, кой ти каза?
416 Кво магериш? - Кво правиш
417 Кипи с ключ - ври бурно (поглеш у варелата дали вече кипи с ключ)
418 Рънйе - носоглътка (баш у рънйето имам цифколь)
419 Ръняв - който говори на носа си
420 Оттъвна се - оттърва се
421 Джваньок, джванйък - нещо смачкано, сдъвкано (сплати си дреите де, я кви са станале на джваньок)
422 Урсолица - сбирщина
423 Запуповел - надебелял
424 Жъмка - стиска, захват с ръка (една жъмка сено)-една стиска сено
425 Нарамляк- същата мерна еденица, само че колкото можеш да метнеш на рамо (един нарамляк сено)
426 Паздер - стъблата на конопа, останали след обработката му (недей да се изтегаш като куче на паздер)
427 От невиделица - изневиделица
428 Дебим си крачките - броя си крачките
429 Глетав леб - тестян, клисав хляб
430 Ачигьос - серт, врътоглав
431 Фуфляе  -духа от нещо неуплътнено
432 Опръпальоса парите - профука ги
433 Прегриба - когато водата в герана свърши, помпата започва да изкарва песъци
434 Заинерцил - засилил се
435 Зеере - зърно
436 Че му дръжи ситка - ще го засити
437 Да гавнеш - да отлееш рязко от шише или друг съд, напр. кофа (де гавни си)-пиини си!
438 Да льорнеш - да излееш рязко, но от друг съд, напр. кофа
439 Кръжоль - произв. Дума на “кръжа”
440 Комоняне - чистенето на орехите от зелената им обвивка
441 Прокар - ж.п. прелез
442 Живи си - живее си (ожениа се и си живат)
443 Пукница - смъртоносна болест, водеща до пукване, пияница (голема пукница си )
444 Суграшец - сняг, който пада под формата на ледени топченца
445 Лемави ръце - бавни, флегматични ръце
446 Враня - отвора на бурето
447 Пльоча - плочник, плоча (очи като пльочи)-няма срам
448 Секало - огниво, дн. кибрит
449 Перушана - жена, която не държи на поведението си
450 Режень - ръжен
451 Кръг - дървена кръгла дъска за размесване на хляб (че си повозиме детето на кръга, такъв ни е адета)-много сме го разглезили
452 Сгодно, сгодия - удобно
453 Баталиса го - съсипа го (кво пипне баталише)
454 Мръньо - човек дето мрънка
455 Затра - смотаняк (абе затрития...)
456 Укикендрил се, укикерчил се - качил се
457 Стръви - разсипва разни неща, но в никакъв случай течности (деда ти понесе боба и го разстръви по душмето)
458 Двама душ бракя - двама братя
459 Пумпалец - нещо, на което основната х-ристика е че е дребно
460 Изпарталиса - съсипа, развали, скъса
461 Мигар - нима
462 Бага - бута, сипва по много (деда ти бага вода и захар и сака вино да пие)  (набагай кюмур у печката)
463 Излата се - изсилва се (не излатай се такъв че има завой)
464 Буа - освен кашля, означава “баганйе”, (на таа чорба и набуах много сол)
465 Не доажда - не идва
466 Да те стръка - да те съсипе и унищожи (таа ме стръка)
467 Зайък - заек (зайък се не лови за ушите, що че фане шуга)
468 Пуле, пуленце - малко магаренце
469 Изпренада се - притесни се. Става въпр. за чакане
470 Лъчка - хълца (кво си се разлъчкал такъв)
471 Врътен - немирен
472 Шовръкливо - врътено дете, любопитно
473 Чрънгел - нещо черно, чернилка (кво е тава маче къде си го донесъл, я къв е чрънгел)
474 Кръндел - нещо дребно и продълговато, напр. огризка от молив, малка краставичка и др.
475 Крастувичка - корнишон
476 Улувандница - урсолица, сбирщина
477 Малтрака - мистрия
478 Шчуфрил се - спаружил се, склепал се
479 Очуклоти ме - ошути ме, подстрига ме лошо
480 Мазалник - мърльо, такъв дето маже и цапа
481 Мирва като затънен - мълчи като “тубусук”
482 Йоще малчичка - още малко
483 Йоще толика - още толкова
484 Те толчавко - толкова голямо
485 Видвал - виждал
486 Мелица - приспособление за трошене на гръсте
487 Дреб - къса вълна или коноп, от който не може да се изтегли нишка
488 Гребенец - дарак за коноп
489 Жоляв - кльощав
490 Буедак - буреняци (да земем да отесам лозето, че я къв е буедак, че се завъдат змии)
491 Шмугаво - смачкано, сбито
492 Главест - човек с голема глава
493 Дека го - псува го, кара му се (одека го, изпредека го)
494 Надръндихме се - надигнахме се да вървиме
495 Разтрътил се - паднал си на гъза
496 Узлявница, узляве - възглавница
497 Трънтува - прислугва, играе му по гайдата
498 Урбулешката - халешката
499 Лиска - малко парченце от сапуна
500 Плуе - лежи и мързелува

Плъхоубиец:
501 Чукуняци - неизв. дума, х-ризираща нещо тежко и нефункционално
502 Запундило се - става въпр. за времето- с понижена видимост
503 Пощелив - сладокусник
504 Излумбило се - изметнало се, напр. дъното на кофа или тенджера
505 Сприяжда - кипи (айде да си поаждам, че ми сприиде манджата)
506 Предобрен, ужлъчен - прецакан, бит
507 Ръбей - нарицателно за човек тип ръб
508 Окукуранджило се, одръванчило се - добило св-ва на вкаменелост
509 Донес - донеси (донес ми миничкото ноже)
510 Текнефес конь - туберколозен кон, комуто е отекъл белия дроб (буа като текнефес конь)-  кашля като такъв
511 Урсус - лош човек, звяр. Вероятно идва от лат.ursus-мечка
512 Леса - легло, чиято рамка е от дърво, а вместо пружина има плет
513 Пръвескиня - животно, което ражда за пръв път
514 Раззинало се - спукало се е и е зинало, напр. плочника до къщата
515 Баят леб - стар хляб
516 Черапци - чорапи
517 Пръпорци - дребни пълзящи бозайници (яла дом да видиш зайкинята кви пръпорци е окотила)
518 Цикней - нещо мъничко, “кръндел”
519 Скръкнало се, скрачанясало се - сгръмено, сбито (теа бусоре кво са се скрачанясали)
520 Слуня се - мота се
521 Парясан - разведен
522 Изпирци - очна ставка (он бъбре като врътоглав, ама ако дойдат на изпирци кво че прави?)
523 Марцина, на хакере - скоропостижно (умре си марцина)
524 Издръсна - избяга много бързо
525 Отоди - отива(тоа мотор е пустиняк.Я включим на пръва а но отоди на трета)
526 Брежлинка - малка височинка, брегче
527 Поган - лош човек.Рядко употр. дума от старите хора
528 Клопни с мотиката таа брежлинка - копни, изравни това брегче
529 Мандерат се - мандахерцат се
530 Одмрътвин - северен склон
531 Докондисах се - нагласих се подредих се
532 Запикало кучешки очи - нема срама
533 Еша си имат - лика прилика са си
534 Да се избарбарат - да се изравнят
535 Заборина - жито, омешано с осили и боклуци
536 Преждило - катарама
537 Да го садеросат - да го накажат
538 Бръмбазия - пипкава работа
539 Кара на прекарци - къде ял, къде не ял
540 Саглам - качествено
541 Ураджия - зеяч, алармаджия
542 Има циганска пепей у гъзъ си - в нрава му има нещо циганско
543 Челенка - цицина
544 Връзано на кошеринка - вързано на колибка
545 Клесна - курва
546 Фука - духа, “фуфляе”
547 Цел ден фуфля - цял ден приказва
548 Лумпал - човек без мозък
549 Лумпувал - цяла нощ скиторил
550 Клюси - вълчи капан
551 Пемперуга - пеперуда
552 Изпружил се - изпънал се
553 Джеб, мн.ч. джебеве - джоб
554 Тривонь - трион (яла да тръкаш с тривоня)-ела да режеш
555 Оцепенясал се - схванал се, но в тежка форма
556 Сапуньовица - сапунена вода
557 Изподи нйего - след него, от долната страна 
558 Лъжичняк - кутия за лъжици, която седи на стената
559 Джванйък - в оригинал, думата значи средата на хляба, която е намокрена и е сложена в кърпа, за да може да се храни бебе
560 Каламутник - търтей, използвач
561 Само си - само (оно само си си щрапа)-само си ходи
562 Обръгнал - претръпнал
563 Лежичово - ниско място дето лежи вода
564 Разгаля се - когато е облачно и замалко се отдръпват облаците, за да завали след това
565 Пролундзило се е - провиснало е
566 Шупрон - навес, направен в полето до нивите
567 Уплъзник - червей, дето излиза след дъжд
568 Джигодия - болест, разновидност на “гуджелът”
569 Да се съпикяса - да се осъзнае (стига толко шашавлъци, де малко се съпикясай!)
570 Отнемал - заспал
571 Жуберка - глозга (деда ти ожуберка онеа кокалйе)
572 Ребедее ми - мърда ми пред очите, мерджелее ми се
573 Да се куртолиса - да се умиряса
574 Укрънчил (от гл.”крънал”) - чукнал, ударил, строшил (къде си го укрънчил така тава колуло?)
575 Да отръчам - да изтичам (е съга че отръчам)
576 Совна се - спусна се (я улезна, а оня миник се совна и ме уапа) употр. се и за падане (така кво си стъпил на тава столе че се совнеш да се прибиеш)
577 Връорак - малки пиперки, останали по върховете на пипера след обирането му)
578 Пльои - плюски (уапа ме оса и ми излезнаа пльои)
579 Прикаламиса се - присламчи се (кога е за работа си мирва, а кога е за яденйе бръза да се прикаламиса на масата)
560 Припълно - почти пълно (сипи още, оно бурканчето си е припълно)
561 Да изтищи - да се пекне, леко да се запече
562 Чебър, чебре - каца, каче
563 Седало - седене (и на нйея да и види гъза седало, стига е одила навам-натам) -  да се укроти
564 Станица -  дървеница
565 Кривачка -  мерна еденица около една щипка.В дъното на шепата се образува ямка, където се слага определеното за измерване с кривачка количество(тури бръже една кривачка сол у боба)
566 Връшно, връшно - препълнено, сипано с връх, но не важи за течности (дай една връшна лъжица брашно)
567 Гъзнисва - изнася се с гъза напред. Отнася се както за отстъпление на човек, така и за заден ход на кола или каруца
568 Да го стукнеш - да подадеш команда ”стуу” на магарето, при което то бива приведено в движение назад
569 Да претече - да пресече или да пресрещне (дай мотиката да претечем теа коренье)  (Он че мине из онаа улица, а ние че го претечеме)
570 Набуал се - наял се до насита
571 Тетка - леля
572 Набраздил чело - нацупил се
573 Долняк - източен вятар духащ от към Лом, който вещае разваляне на времето
574 Кошава - северозападния видински вятър, който пък докарва хубаво време
575 Сатвер - негативна личност
576 Мреке - умирачка (оня старец е на 95 годин и не мисли за мреке, а ти си се отпущил като дроб на ченгел)
577 Не ме стърпа - нямам търпение
578 Да се забакне - да се задави, да се “задръгне”
579 Изклесък - негодяй
580 Глаба - преджваква, дъвче (наглабах се връмо)- наядох се здраво
581 Суросинкяво - сиво синьо на цвят (суросинкява мачка)
582 Да пъкне - да се покаже, да “бупне”
583 Клепарест - ушат
584 Че дръпам - ще изчезвам
585 Караконяк - караконджул
586 Плътеник - вампир, мъртвец дето се е уплътил
587 Ала - хала, змей (таа ала зина и изпи сичкото вино)
588 Стига яде говна - стига си приказвал
589 Капъшка, чепоретина - чепка на плод или зеленчук
590 Че те изчаластрим - ще те ударя силно
591 Чръвнал се,зачръвил се - зачервил се (цел ден стръча на слънцето и се е чръвнал куто биян гъз)
592 Че изпрестине - ще настине
593 Че се разболи - ще се разболее
594 Мишкорляк, мишкорляци - мн.ч. за мишки
595 Шилйъци - подигравателно определение за женски модни обувки с токчета (таа кво се е укачила на теа шилйъци като неко щрък)
596 Трандафоре - също подигравателно, само че за мъжки остри обуща)
597 Щрък - щъркел (щрък у папуци)- човек с тънки нозе
598 Дебелшко - дебело
599 Клъчница - вид плевел
600 Сгурове - стари хора дъртофелници
601 Бабуля - бабичка
602 Закопитил се е - запънал се е с краката, подобно на копитно животно
603 Омраз - рядко употр.дума, подобна на пустиняк
604 Кръшняк - анатом. кръст (заболе ме кръшнякя)
605 Изгръбавчил се - изгърбил се е
606 Тарга - дървен поднос
607 Паце... - обръщение (паце, айде да си отодиме)
608 Гурбии - корабийки
609 Турта - питка или торта
610 Бискувити - бисквити
611 Чичеве - чичовци
612 Конь, мн.ч. коньи, конйеве - кон (разритаа си конйевете)- скараха се
613 Кво да е - както и да е
614 Чвепц - швепс или всякакво безалкохолно без кола и лимонада
615 Пристануша - годеж
616 Тръгиня си - тръгва си
617 Накръшил се - напил се
618 Сме, смее - смях (сцепи се от сме)- разбих се от смях
619 Разтача се - размотава се (кво се разтачате като откачени невести)
620 Зинала ми е ала на гъза - личността красноречиво обяснява че има разстройство
621 Он, она, оно, они - той, тя, то, те - лични местоимения
622 Ньи, ньийно, ньойно - тях, тяхно, нейно (че иеш с ньи?)- ще отидеш ли с тях?
623 Съвна се - съмна се (докъде го чекам оно че се съвне). (съвиня се)- съмва се вече
624 Баш че... - като че ли
625 Изпревръвиа се - изредиха се (докъде се натуташ, бабичките се изпревръвиа да поливат и сто пъти те предредиа)
626 Усранко - посерко, подигравателно за малко дрисливо дете
627 Главужина- глава (я кво си надига главужината като неко костеница)-коментар на мърдащо в постелята бебе
628 Че отваам - ще си отивам, рядко употр.
629 Зажмал - заспал, заспа
630 Нема да се доводат - когато една двойка няма да бъде дълго време заедно (де да видиме докога че се доводат)
631 Мерим - целя, прицелвам се (да те смерим баш у устанцата ръждови)-ругатня
632 Гледа като бибе из джеб - сравнение
633 Клюца - кълве (кокошка коя не е клюцнала говно не е блага)-народна мисъл
634 Неа - отрицание с благозвучно произношение “не”
635 Ми но кво - разбира се! Изразява съгласие
636 Девоче, девокя - момиче
637 Паргенлък - по ергенлък
638 Бумбаресто дете - дебело дете
639 Мрътов - човек без инициатива, флегматик (айде бе мрътвия, дигай се да донесеш дръва)
640 Мръцкаво дете - такова дето се мръщи на ядене
641 Че подрипи - ще подскочи
642 Слача - сваля (слачай се веднъга оттама, що че идем и че те прибием)
643 Джуга - проси, муфти те за нещо
644 Громляк - машина или друго нещо, което много тропа (уу да ебем я тоа громляк, огръме ми глявата)
645 Дрисък - разстройство (теа като едът змии не ловат ли ги дрисъци?)- адекватен въпрос, зададен в следствие на давания по телевизията научнопопулярен филм за Африка.
646 Знае къде да чегрътне - знае какво да каже че да избъзика, или да засегне някой
647 Празва, запразва - празнува
648 Пошовръква се - поврътва се, мотлявчи се
649 Назландисва се - кани се, но не предприема сигурни действия (кани се като гладен на сранйе)
650 Разноде се - развали се (теа уж щеа да се женат, ама нещо се разнодеа.Нема кво, доводиа се)
651 Тутуньосва, пие тутун - пуши цигари
652 Клима - килва се (нему му се спи и му клима главата) (я поглеш пипера кво е кливнал, бегай да го поляеш)
653 Подпиня - подпира (яла вам да подпиняш че изпущих ботора)
654 Кам да видим - дай да видя (Гьошкоо, камо те бре?)
655 Отурил се - захвана се (къде се отури бъш съга да бръкаш у теа кабейе?Друга работа немаш ли си)
656 Смамузило се - сбръчкало се и се смалило
657 Мазалник - мърльо, такъв дето се капе и маже
658 Тръси - тръска (дай да отръсиме оня орей) (Отръси кръжата)- понапълня
659 Чайтъ - чаят (издръпай си чайтъ и да бегаме)
660 Кяфка - джавка (тоа пцетор смръдел цел ден кяфка, ама че земем едно дръжалйе и че го прекинем)
661 Дрешорляк, дрешорляци, дреи - дрехи
662 Ошубил се - загърнал се с палто или шуба
663 На каракиш, Чор-чоравина- наопаки, разхвърляно (де оправи таа соба де, не е ли те срамота? Сичко е на каракиш, баш че биволйе са се тръкаляли)
664 Окиселило се - вкиснало е
665 Киселяш, разг. Кисеяш - нещо кисело или лоша миризма на пот
666 Креве - веранда
667 Залуав - гламав (оди като залуава кучка)
668 Пресоли ми се гръбината -заболя ме гърба
669 Запецна - блокира
670 Не моъ да отдъпи - не може да отблокира
671 Пецна се, изпецка се - опари се
672 Не мом да прийдем - не мога да доближа
673 Щукна - изчезна, мръдна нанякаде
674 Грашка - грах
675 Белким - дано
676 Дзвекало - дете, което само пищи
677 Предръндосал се - облякал се с квото му паднало
678 Овъгнало - хлътнало (я кво са ти овъгнали очите като на дръта овца)-много си отслабнал
679 Да се изуе - да се събуе (изуй теа кални челоретини)
680 Све - всичко, цялото (картофа го изеде све бумбара)
681 Чигари - кастри (зими да очигариш онеа дудове)
682 Сбръкано та се занело, шашово па се не вайка - определения
683 Стегосия - нещо направено надве-натри, без особено изискване за качество
684 Брез бивол - разярен бивол. Най-често се употр. като нарицателно (гледа като брез бивол)
685 Да те скутавчи - да те смота, да ти опука два шамара че да
мирнеш
686 Набимчил - вдигнал да носи нещо тежко
687 Мръкиня се - мръква се
688 Дупе шилято - слабо дупе
689 Разпитил се - паднал и се разпльокал
690 Дробовинье - карантия
691 Дъдре - дърдори
692 Дръжи като мрътов дуня - коментар за нещо нетрайно, което не държи
693 Дуня  - дюла
694 Сношка - снощи
695 Беломунйест - прекалено бледолик човек
696 Вънкашни гуми - външни гуми
697 Бриди - подухва (студен ветър бриди)
698 Изпружил се - изпънал се
699 Виалица - виелица
700 Узиме, Улето - през зимата, през лятото
701 Калесва - обикаля къщите да кани за сватба или друго мероприятие
702 Измъкиняй се! - измъквай се!
703 Пировито место - място, обрасло с пирей(вид плевел)
704 Извръндупил се - легнал да спи. Употр. се и като закана (че те извръндупим един път та че идеш заглава)-ще те ударя
705 Шпора - стара дума за печка
706 Бреговит двор - двор на бабунки
707 Бабка - бабунка (бабо, у бабка да ме турите)-автоклетва на бабичката по повод постоянно викащото я внуче
708 Тръшевина - вършитба. Вече се употр. само като израз (камо те бре? отговор: нема ме, на тръшевина съм!)
709 Шем -шашаво (станало му шем на главата)-завъртела му се главата
710 Перуш - перушина (из таа узлявница излаза много перуш)
711 Урунгел - изрод (я че бегам да се баням, що у главата съм като неко урунгел)
712 Поклецва -  куцука
713 Мерметат го-  бият го
714 Оплуули - идва от гл.Плуе-лежи, мързелува (онеа двете му дъщери са едни повлечи, едни оплуули)
715 Гмацало - леке, настъпено лайно. Отнася се за хора
716 Ягма - остатък, който е хартисал
717 Грождовинье - джибри
718 Наспопериа ме - подгониха ме, накацаха ме, дадоха ми зор да бегам (…и като ме наспопериа онеа оси!)
719 Вреж - стъбло на тиква или лубеница
720 Кутел - дървена лъжица за брашно или трици
721 Да ми притъшчее - да ми стане тежко от ядене
722 Зауши нанегде -  тръгна нанякъде
723 Ключанка -  безопасна игла
724 Черасло - хаванчето за кълцане на чесъна
725 Дип че -  нищо че…
726 Рабуш -  дървена мярка
727 Плавез -  старовр. молив
728 Насусолил се -  нацупондрил се.
729 Връгальош, Тръкальош- абсолютно непреводими думи, но отнасящи се за въргаляне и търкаляне.
730 Матраш - когато нещо е извън контрол. Мазало. (они отидоа на сбор, напиа се, сбиа се и стана матраш)
731 Объсана - ощипана, оскубана (таа метла е много объсана връму)
732 Бурсук - язовец
733 Рапуляци - дупки, коловози от каруца (недей да щраполиш из теа рапуляци а оди по пъта да се не съпнеш)
734 Смръждено - сбръчкано (кво си се смръждил такъв бе?)- какво си се начумерил
735 Изместо - от място, но с движение (излатам изместо) - старт от место. (Излазам на дансинга и се трошим изместо!)- закана за бурно танцуване
736 Уместо - на място. (копам, копам, ама като че съм си уместо) - не ми спори работата.
737 Металка - конюктивит, с ударение на първото А. Има дори и баене. Бабичката взема нож, върти го в кръг около лицето на страдалеца и произнася напевно следните магически заклинания: Беж металке, че те боднем с ножето!
738 Алче - бавноразвиващо се дете, олигофренче.
739 Мушликъв - врътен, такъв дето краде и не може да му се има вяра.
740 На ебем страна - Допълнение към известните досега посоки на човечеството.
741 Прибиванйе, прекинванйе - който може да каже какво значи. Въобще не става въпрос за буквален превод. Аз например знам в какъв контекст се употребява, но не мога да ги обясня тея думи.
742 Наполйе - айде изчезвай! Махай се.
743 Начулил уши - наострил уши. (Я поглеш пипера като го поях начулил ли е уши)
744 Тръповна - наплашена, такава дето трепери.
745 Клюцат ми зъбите - тракат ми зъбите
746 Ниша го - люлее го. (Кога земе да вали и да гръми, бабулята тура манарчето на лочняка с острото нагоре, зима едно от дечорете (кое докачи), ниша го и му бъбре некакви баяния. )
747 Ръкова - такава дето само кашля и се храчи. (Изгони таа мачка ръковата)
748 Пробулкя - разходка
749 Крее се - истерично се смее
750 Налютнова - люти леко.
751 Чирапе - съдове (Я да се пофанем да измием теа чирапе)
752 Шоклъкова глава - шантава, ненормална глава
753 Виран - същото като шоклъкова
754 Присад - ашладисано дърво.
755 Вама - наем за вършачката. Обикновенно на еди колко си кофи жито, една е вама (удар. е на първото а)
756 Пресок - преграда (удар. е на "е")
757 Прълевина - нещо опърлено. (смръди на прълевина)
758 Тръти се - гъзи се.
759 Итам - бързам
760 Мердовене - сушина под която лятото се спи
761 Трътички – малки хризантемки
762 Крачак - стомна
763 Цацарка – малка лубеничка
764 Да се не изтравим – да не се изгубя, да не се затрия.
765 Усвет – на майната си. (Връви усвет и се маиняй да те не гледам)
766 Повесмо – снопче от коноп (удар. е на “Е”)
777 Че те преманарчим – че те прекинем, ще те пребия.
778 Тоа неа за земята, тоа е за у земята – клетва. Показва, че мястото на обсъждания човек е на оня свят.
779 Накутрежило се – накокошинило се, наежило се. (Я глей тава маче кво се е накутрежило, сигур му е студено)
780 Изтумбил го – изкормил го.
781 Паласпурин – мърляв човек, такъв дето обича да му е мръсно и разхвърляно и дето като го помолиш да ти свърши някаква работа, после стократно съжаляваш.
782 Тумба и танания – лудница, всичко нагоре с краката. На сбора се сбиа, обрънаа пивницата и но стана тумба и танания.
783 Видня - ковачница
784 Че те занишам – ще те ударя. Я дръжим въжето на колата изпънато, а он де ли натиска газта, ама не прави сметка що ако се изпоплете че го занишам, та че иде усвет
785 Усветил очи – посърнал, няма сила
786 Шанец - канавка
787 Улете из вратата на чупилюшка – влезе като хала
788 Закофръда – Прекъсване и намиране на махна. Прекъсванйе с дзурепанйе (Кво ме закофръдаш бе?)

За тоа момент теа думи съм сбрал, допълва се непрекъснато

Aврам:
Пиши още думата"вангале"мн.ч./вангал-ед.ч./-валци,топчета од сплъстени косми.

Плъхоубиец:
Маре добро а, таман некой ако се сети нещо и одоздоле че дописва.
П.С. 151 Вангалци - топчета лайна, залепнали по космите на гъза (таа дако я гледаш убова, ама сигур е фанала вангалци въз гъза)-нищо че е хубава, но може да е нечистоплътна

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

[*] Предходна страница